Blog

08.09.2021

Roztwór wodny

W artykule znajdziesz:

Roztwór wodny

Roztwór wodny

Do przygotowania składnika powodującego rozszerzanie się masy stosuje się bądź cement glinowy, bądź kaolin prażony w temperaturze 800cC. Materiały te poddaje się działaniu wapna hydratyzowanego w roztworze wodnym, dzięki czemu powstają uwodnione gliniany wysokowapniowe (program uprawnienia budowlane na komputer).
Po wysuszeniu otrzymanego produktu poddaje się go zmieleniu i miesza z odpowiednią ilością prażonego półwodnego gipsu. Tak uzyskaną mieszaninę dodaje się jako składnik powodujący rozszerzanie masy przy produkcji cementu ekspansywnego.

Ilość wprowadzanego dodatku zależy od rodzaju cementu, który został użyty do produkcji: przy cemencie glinowym dodatek wynosi 20h-30%, przy cemencie portlandzkim 5H-10%.
Wapno, jako spoiwo budowlane, należy do spoiw „tradycyjnych”, które znane już były w starożytnym Babilonie, a następnie w Państwie Rzymskim. W Polsce wapno stosowano już w X w (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Surowcem do produkcji wapna jest węglan wapniowy (CaCOs), występujący w postaci wapiennych skał osadowych, pochodzących z różnych okresów geologicznych.

Najczęściej spotykane odmiany wapieni są następujące: margle, kreda, wapienie i wapienie dolomityczne oraz marmur. Barwa wapieni bywa biała, szara, żółta, jasnobrązowa, czarna, wraz z występującym również barwnym użyleniem. Barwy te zależą od rodzaju domieszek, np. węgla, bitumu, związków żelaza, manganu itd.
Jako bazy surowcowe wapieni w Polsce można uważać województwa: kieleckie, krakowskie, lubelskie, wrocławskie, opolskie oraz okręg pomorski.

Procentowa zawartość CaC03 w skałach wapiennych, stosowanych do wypalania wapna, pochodzących z wyżej podanych okręgów, waha się w granicach od 92 do 99%.
Ze względu na własności fizyczne wapienie dzielą się na twarde i miękkie (uprawnienia budowlane).

Własności mechaniczne wapieni

Własności mechaniczne wapieni nie posiadają większego znaczenia dla procesu wypalania. Wymagana jest jedynie taka wytrzymałość brył surowca załadowanego do pieca, która umożliwiłaby przeniesienie obciążeń górnych warstw bez pokruszenia.
Powyższy wykaz podstawowych reakcji, które zachodzą w piecu podczas wypalania wapieni, wskazuje, że mamy do czynienia z rozkładem, utlenianiem, jak też redukcją, wskutek czego wapno palone wykazuje różną barwę (program egzamin ustny).

Zużycie paliwa potrzebnego dla uzyskania tej ilości ciepła wynosi ok. 6% ciężaru wapienia; w praktyce jednak jest ono znacznie większe na skutek szeregu strat cieplnych, własności wypalonego materiału oraz konstrukcji pieca. Im czystsze są wapienie, tzn. bogatsze w CaCOs, tym większe jest zużycie ciepła przy wypalaniu.
W praktyce zazwyczaj okazuje się, że widoczny rozpad wapieni zaczyna się w temperaturze powyżej 850°C, zaś całkowity rozpad zachodzi w temperaturze 900-925 C.
Niżej zostanie przytoczony krótki opis schematu technologicznego dużego przemysłowego wapiennika, produkującego wapno w bryłach i wapno sucho- gaszone (hydratyzowane) (opinie o programie).

Wapień w bryłach dostarczony z wyrobiska wywrotkami samochodowymi lub wózkami wysypuje się do zbiornika pośredniego, skąd za pomocą zasilacza, przenosi się do kruszarki szczękowej o szczelinie wyjściowej szerokości 10 cm.
Rozdrobniony wapień( rozmiary kawałków od 0 do 100 mm) spada na znajdujący się pod kruszarką przenośnik taśmowy, który przenosi go na górne piętro działu sortującego, gdzie spada na sita wibracyjne (segregator aktów prawnych).

Tam wapień ulega sortowaniu na trzy frakcje: pierwsze dwie frakcje o uziarnieniu 80-100 mm i 40-80 mm spadają rynnami pochyłymi do oddzielnych zasieków, zaś trzecia frakcja o rozmiarach 0-40 mm spada na przenośnik taśmowy i jest przenoszona na następne sita wibracyjne. Tu wapień rozfrakcjonowuje się również na trzy frakcje. Pierwsze dwie frakcje o rozmiarach 40-P20 mm i 20-10 mm spadają rynnami pochyłymi wskutek grawitacji do oddzielnych zasieków, zaś trzecia frakcja o granulacji -10 mm spada do urządzenia przemiałowego (promocja 3 w 1). Stąd mączka wapienna wpada do przenośnika pionowego, a następnie na ślimacznicę i jest zsypywana do silosów dla mączki wapiennej.

Najnowsze wpisy

09.05.2024
Architekt - po co mu uprawnienia budowlane?

Jeśli chcesz zostać architektem, potrzebne będą Ci specjalne uprawnienia budowlane. Uzyskanie tych uprawnień nie jest proste. Kandydat na architekta musi…

07.05.2024
Praktyki budowlane. Wszytko, co musisz o nich wiedzieć

Znaczenie praktyki zawodowej w zdobywaniu uprawnień budowlanych Praktyka zawodowa odgrywa kluczową rolę w zdobywaniu uprawnień budowlanych dla architektów oraz innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami