Blog

17.03.2022

Obciągać

W artykule znajdziesz:

Obciągać

Obciągać - przyrząd do obciągania ściernic; stosuje się o. diamentowe, ceramiczne i metalowe obciągacz’ -»głowica do gładzenia obciąganie’ - ohr. piast, tłoczenie, przy którym blacha poddawana jest równoczesnemu gięciu i rozciąganiu poprzez wywieranie nacisku wzornikiem na blachę lub odwrotnie blachą na wzornik, którego kształt przybiera obciągana blacha; rozróżnia się (na maszynie z obrotowym stołem) uchwytu m i obciąganie’ - włók. zdejmowanie z maszyny przędzalniczej (przędzarki, niedoprzędzarki, skręcarki) kompletu pełnych nawojów (obciągów), natykanie pustych cewek i ponowne uruchomienie maszyny (program uprawnienia budowlane na komputer).

Obciąganie barwnika - odbarwianie wybawionego lub zadrukowanego materiału spowodowane złym wynikiem bawienia lub druku (zły odcień, nierówne wybawienie itp); o.b. ma na celu umożliwienie ponownego barwienia obciąganie ściernic, ostrzenie ściernic - zabieg mający na celu przywrócenie ściernicy jej skraw- ności i wymaganego zarysu obciągarka - obrabiarka do obciągania obciągnięcie - odl. wada odlewu: płytkie lecz dość duże wgłębienie, o gładkiej powierzchni i zarysie owalnym lub wrzecionowatym, występujące na powierzchni odlewu wskutek skurczu metalu podczas krzepnięcia obciążalniki {barwników) - substancje rozcieńczające, dodawane do barwników ze względów handlowych lub dla ułatwienia ich stosowania, np. chlorek sodowy, węglan sodowy  (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Obciążalność - zdolność urządzenia technicznego do przejmowania określonego obciążenia wciągu przewidzianego czasu; przekroczenie o. (przeciążenie) grozi uszkodzeniem urządzenia; zależnie od rodzaju obciążenia mówi się o o. mechanicznej, elektrycznej, cieplnej itd. obciążanie - poddawanie obciążeniu obciążanie płuczki - dodawanie do płuczki wiertniczej drobno zmielonego materiału o dużym właściwym w celu zwiększenia jej ciężaru właściwego (uprawnienia budowlane).

Obciążanie tkanin

Obciążanie tkanin - jeden z procesów wykańczania tkanin jedwabnych polegający na nasycaniu ich roztworem soli metali (żelaza, chromu, cynku) w celu zwiększenia ich ciężaru i objętości włókna obciążenie układ sił zewnętrznych czynnych działających na rozpatrywane ciało obciążenie - moc elektryczna pobierana lub przenoszona w dowolnej chwili przez urządzenie elektroenergetyczne lub określoną jego część (program egzamin ustny).

Obciążenie ciągłe - mech. obciążenie, które jest przyłożone na skończonej linii lub powierzchni i którego natężenie na tej linii lub powierzchni zmienia się w sposób ciągły obciążenie cieplne powierzchni ogrzewalnej - ciepła przejmowanego przez jednostkę powierzchni ogrzewalnej w jednostce czasu w określonym miejscu obciążenie cieplne układu chłodniczego - ilość ciepła jaką urządzenie chłodnicze odbiera od ciała bądź środowiska w jednostce czasu obciążenie dopasowane (układu mikrofalowego) - obciążenie układu mikrofalowego, którego impedancja wejściowa jest równa-impedancji charakterystycznej toru przewodowego lub impedancji falowej toru falowodowego, do którego jest ono dołączone (opinie o programie).

Obciążenie drogi - obciążenie ruchem kołowym, przypadające na określoną drogę lub jej odcinek, mierzone w tonach na dobę obciążenie dynamiczne - mech. obciążenie szybko zmieniające się w czasie obciążenie graniczne (konstrukcji) - największe obciążenie, przy którym konstrukcja pracuje prawidłowo obciążenie jednostkowe - mech. -* natężenie obciążenia obciążenie jednostkowe ciągu - lotn. część ciężaru całkowitego samolotu przypadająca na jednostkę ciągu zespołu napędowego w normalnych warunkach pracy (segregator aktów prawnych).

Obciążenie jednostkowe gruntu - nacisk wywierany przez podstawę fundamentu na jednostkę powierzchni gruntu obciążenie jednostkowe mocy - część ciężaru całkowitego samolotu przypadająca na jednostkę mocy nominalnej obciążenie jednostkowe powierzchni - część ciężaru całkowitego samolotu przypadająca na jednostkę powierzchni skrzydła obciążenie jednostronnie zmienne - obciążenie tętniące obciążenie końcowe (anteny) - układ w zasadzie reaktancyjny dołączony do końca anteny i polepszający rozkład prądu w antenie (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

09.05.2024
Architekt - po co mu uprawnienia budowlane?

Jeśli chcesz zostać architektem, potrzebne będą Ci specjalne uprawnienia budowlane. Uzyskanie tych uprawnień nie jest proste. Kandydat na architekta musi…

07.05.2024
Praktyki budowlane. Wszytko, co musisz o nich wiedzieć

Znaczenie praktyki zawodowej w zdobywaniu uprawnień budowlanych Praktyka zawodowa odgrywa kluczową rolę w zdobywaniu uprawnień budowlanych dla architektów oraz innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami