Blog

28.02.2023

Obciągnięcie rozścielonej zaprawy

Obciągnięcie rozścielonej zaprawy

Ułożona już warstwa tłumiąca (izolacja akustyczna) i jej pokrycie mogę przy chodzeniu lub jeżdżeniu po nich, a także przy wylewaniu jastrychu, ulec lekkim przesunięciom lub pofałdowaniu, co może powodować powstawanie mostków dźwiękowych lub osłabienie przekroju jastrychu. Niebezpieczeństwo to można zmniejszyć np. układając dostatecznie szerokie kładki. Najlepiej jest jednak rozścielać zaprawę z już wylanych obszarów jastrychu (program uprawnienia budowlane na komputer).

Obciągnięcie rozścielonej zaprawy o konsystencji wilgotnej nie zagęszcza jej dostatecznie, podobnie jak ręczne ubijanie, przy którym sprężynuje izolacja tłumiąca. Natomiast wibrator powierzchniowy rozprowadza zaczyn cementowy równomiernie w całym przekroju i powoduje szczelne otulenie ziaren kruszywa tak, że spada zawartość porów w zaprawie (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Powierzchnia jastrychu musi być równa odpowiednio do rodzaju wykładziny i sposobu użytkowania. Dopuszczalne tolerancje podane są w normie DIN 18202. Podłoże wykładzin podłogowych). Po obciągnięciu powierzchni jastrych zaciera się, co powoduje dodatkowe zagęszczenie i wyrównanie powierzchni. Do rozłożenia ciężaru osób pracujących na świeżym jastrychu nadają się dyle lub płyty. Użycie desek z gwoździami grozi powstawaniem mostków dźwiękowych, jeśli uszkodzeniu ulegnie izolacja tłumiąca wraz z pokryciem (uprawnienia budowlane).

Przetarcie powierzchni podkładu (jastrychu) packą filcową (lub gąbką) zapobiega powstawaniu siatki rys skurczowych i poprawia przyczepność wykładzin mocowanych całą powierzchnią. Usunięty zostaje w ten sposób nadmiar zaczynu cementowego, wypływający na powierzchnię podkładu. Po stwardnieniu powierzchnia może być wyrównana np. przez szlifowanie.

Jastrych ma dużą powierzchnię, małą grubość i konsystencję wilgotną. W tych warunkach czynniki przyspieszające parowanie jak podwyższona temperatura, ruch powietrza, nasłonecznienie, mała względna wilgotność powietrza powodują szybki ubytek wody z jastrychu (program egzamin ustny).

Szybkość schnięcia jastrychu

Szybkość schnięcia jastrychu wpływa zarówno na przebieg nabywania przezeń wytrzymałości, jak i na odkształcenia czy naprężenia własne. Jeżeli zostanie on pozbawiony wody niezbędnej do hydratacji, to jego ostateczna wytrzymałość silnie spada. Od przebiegu wysychania zależy także skurcz. Jeżeli w pierwszym okresie twardnienia jastrychu skurcz jest duży, to naprężenia skurczowe szybko przekraczają niewielką jeszcze wytrzymałość i powodują powstawanie rys (opinie o programie).

Zapobieżenie wysychaniu jastrychu w pierwszym okresie po ułożeniu powoduje opóźnienie skurczu i korzystnie wpływa na wzrost jego wytrzymałości. Można to osiągnąć m.in. przez zamknięcie otworów budynku (okien, drzwi) przed rozpoczęciem układania jastrychu i jego nawilżenie po ułożeniu, po czym powinien on zostać przez co najmniej 7 dni szczelnie przykryty np. folią poliestrową. Dodatek żywicy syntetycznej w zaprawie jastrychowej poprawia jej zdolność zatrzymywania wody, co pozwala na uproszczenie pielęgnacji.

Ponieważ wytrzymałość jastrychów rośnie powoli, zbyt wczesne chodzenie po nich może powodować uszkodzenia, takie jak odciski stóp, załamania, a także pęknięcia, szczególnie przy krawędziach i dylatacjach. Dopiero po 3 dniach jastrych osiąga dostateczną wytrzymałość, aby można było na niego wkroczyć w celu przeprowadzenia kontroli (segregator aktów prawnych). Zwykle najwcześniej po 3 tygodniach jego wytrzymałość jest na tyle wystarczająca, że można go w pełni użytkować. Do tego czasu dostęp do świeżego jastrychu powinien być zamknięty.

Zaprawa na jastrych powinna być mieszana co najmniej przez 3 minuty w mieszarce przeciwbieżnej po jednoczesnym załadowaniu wszystkich składników. Podczas transportu i układania jastrychu nie wolno uszkodzić lub przesunąć warstwy izolacji tłumiącej ani jej przykrycia. Należy je chronić przez ułożenie kładek rozkładających obciążenia na większą powierzchnię lub zabezpieczyć inaczej (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

10.01.2024
Trwałość konstrukcji

Trwałość konstrukcji jest kluczowym aspektem projektowania i budowy budynków oraz innych struktur. Oznacza to zdolność konstrukcji do zachowania swojej funkcji…

10.01.2024
Prace spawalnicze

Prace spawalnicze to proces łączenia materiałów, takich jak metal, za pomocą ciepła i/lub ciśnienia. Spawanie jest powszechnie stosowane w różnych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami