Obciążenie gruntem

Obciążenie gruntem

Obciążenie gruntem występuje przy fundamentach typu skrzyniowego, przy piecach wgłębnych, gdy mają one wnęki wykonane w ścianach pionowych, nad których stropami zalega nieraz warstw-a gruntu o znacznej grubości (program uprawnienia budowlane na komputer).

Również i parcie ziemi niekiedy staje się obciążeniem zasadniczym; przyjmuje się tak wówczas gdy głębokość fundamentów jest znaczna i dochodzi do 10 m, jak np. w piecach wgłębnych.
Obciążenie naziomu w warunkach hutniczych osiąga znaczne wartości (zabudowane ciężkie obiekty, składowiska wlewków, złomu itd.). W tym przypadku obciążenie naziomu może należeć do obciążeń zasadniczych. W podanym podziale obciążeń występuje ono zarówno w obciążeniach stałych, zmiennych długotrwałych i zmiennych krótkotrwałych (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Pierwszy przypadek dotyczy zabudowanych obiektów (urządzeń, budynków itd.), drugi takich rejonów jak składowiska, magazyny itd., a trzeci stanowisk roboczych, pasów komunikacyjnych itp.

Obciążenie wsadem jest różne w zależności od rodzaju wsadu i waha się od kilkudziesięciu kG/m2 do kilku T/m2 rzutu poziomego trzonu pieca. Najcięższym wsadem w hutnictwie są wlewki. Obciążenie wdówkami w piecach wgłębnych dochodzi do 5 T m2 rzutu poziomego trzonu (uprawnienia budowlane).
Przypadek, gdy fundament nagrzewa się bezpośrednio od medium grzewczego pieca (spaliny, atmosfera ochronna) zachodzi najczęściej wtedy, gdy fundament stanowi zarazem trzon pieca. Występuje to w suszarniach lub piecach o niższej temperaturze grzania (najwyżej do górnej granicy średnich temperatur, tj. do 900°C).

Przez przewodnictwo nagrzewają się najczęściej fundamenty przy bezpośrednim ustawieniu na nich pieców. Również w ten sposób nagrzewają się części fundamentu przylegające bezpośrednio do powierzchni pieca (program egzamin ustny). Może to być np. ściana fundamentu zastępująca opancerzenie stalowe pieca itd. W tym przypadku może nastąpić znaczne nagrzanie fundamentu szczególnie wówczas, gdy fundament z drugiej strony styka się z gruntem, jak to ma miejsce w przypadkach płyty fundamentowej lub ściany zewnętrznej fundamentu skrzyniowego zagłębionego w gruncie. Nagrzewanie się fundamentów przez promieniowanie otworów piecowych ma charakter lokalny i dotyczy zwykle niewielkich powierzchni.

Temperatura fundamentu

W piecach znajdują się różne otwory do ich obsługi technologicznej (opinie o programie). Są to otwory stale lub otwierane na czas potrzebny do przeprowadzenia odpowiedniej czynności. Otwory te odsłaniając wnętrze rozżarzonej komory pieca promieniują intensywnie i mogą w ten sposób znacznie nagrzać znajdujące się na wprost w odpowiednio niewielkiej odległości części fundamentu.
Nagrzewanie się fundamentu przez promieniowanie i konwekcję od zewnętrznych powierzchni pieca należy również brać pod uwagę szczególnie tam, gdzie marny do czynienia z ustrojami statycznie niewyznaczalnymi (wrażliwymi na wpływy termiczne) o dużych wymiarach i w bliskim sąsiedztwie nagrzanych powierzchni pieca (segregator aktów prawnych).

Pod wpływem zmian temperatury fundament ma tendencję do odkształcania się. Jeśli nie ma czynników ograniczających te odkształcenia, mówimy o odkształceniach swobodnych. Czynnikami ograniczającymi te odkształcenia są: obciążenia zewnętrzne działające na fundament oraz oddziaływania gruntu pod fundamentem. Czynniki te, ograniczające swobodę odkształcenia fundamentu, powodują jednocześnie powstanie w nim sił wewnętrznych (sił osiowych, momentów’ zginających i sił poprzecznych). Ponieważ siły te są pochodzenia termicznego, będziemy je w dalszym ciągu nazywać siłami termicznymi.

Oprócz wymienionych sil termicznych, powstających przy współudziale zewnętrznych czynników ograniczających swobodne odkształcenie fundamentów, mamy jeszcze takie, które powstają wyłącznie wskutek działania temperatur na fundament, a mianowicie: nieliniowa zmiana temperatur wzdłuż grubości płyty oraz nierównomierny rozkład temperatur na powierzchni (promocja 3 w 1).
W przypadku gdy pod fundamentem na pewnej jego części wystąpią naprężenia rozciągające.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !