Blog

14.07.2020

Obiekty administracyjne

W artykule znajdziesz:

Obiekty administracyjne

Obiekty administracyjne

Nowo projektowane obiekty administracyjne występujące przeważnie w wiejskich ośrodkach produkcji rolnej (sowchozach i kołchozach) dążą do skupienia wszelkich programów administracji, usług, poczty, milicji, sklepów, sal zebrań, gastronomii itp. w jednym budynku (program uprawnienia budowlane na komputer).

Wiejskie domy kultury, podobnie jak budynki administracyjne, przeznaczone dla stosunkowo małej liczby mieszkańców poszczególnych wsi i gromad, nie mogą być dużymi obiektami. Ze względów funkcjonalnych i ekonomicznych budynki kultury skupiają, podobnie jak budynki administracyjne gromadzkich rad narodowych, również i inne programy, np. pomieszczenia straży pożarnej, poczty itd. obok podstawowego programu w postaci widowiskowej (kino, teatr) z odpowiednim zapleczem, czytelni czy klubo-kawiarni. Przykłady rozwiązań funkcjonalnych i architektonicznych wiejskich domów kultury. Możliwość łączenia sali widowiskowej na 200 miejsc (wraz z zapleczem scenicznym) dla teatralnych zespołów amatorskich lub teatrów objazdowych - z czytelnią i urzędem pocztowym (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Istnieje tendencja do łączenia sprzedaży różnych rodzajów towarów w jednym budynku handlowym - wiejskim domu towarowym. Tym niemniej istnieje jeszcze wiele wsi o małej ilości mieszkańców, w których budowa domu towarowego lub większego sklepu jest zdecydowanie nieopłacalna.

Dla zaspokojenia doraźnych potrzeb ludności tych ośrodków istnieje konieczność budowy małych obiektów handlowych w postaci sklepów uniwersalnych lub pawilonów branży przemysłowej. Małe obiekty handlowe ze względu na stopniową perspektywę ich zanikania - wraz z likwidacją niewielkich osiedli i przysiółków - powinny być niskokapitalne, tj. posiadać lekką konstrukcję rozbieralną, umożliwiającą w razie konieczności przestawność budynku lub wykorzystanie elementów po jego rozbiórce na inny cel (uprawnienia budowlane).
Duże gromady znane z targów i jarmarków albo też leżące w pobliżu miejscowości turystyczno-wypoczynkowych wymagają odpowiedniego zaopatrzenia gastronomicznego. W tym celu realizowane są gospody wiejskie, lub klubo-kawiarnie. Budynek gospody przewiduje zazwyczaj część handlową, ekspedycyjną, produkcyjną (kuchnie, garmażernie), magazynową i administracyjno-socjalną (program egzamin ustny).

Budownictwo wiejskie

Budownictwo wiejskie dzieli się dziś na tzw. budownictwo rolnicze (uspołecznione), obejmujące przede wszystkim państwowe gospodarstwa rolne, a następnie spółdzielnie produkcyjne, Centralę Rolniczą Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”, Centralny Związek Kółek Rolniczych - oraz budownictwo zagrodowe (indywidualne), realizowane ze środków własnych ludności wiejskiej (opinie o programie).

Charakter budownictwa rolniczego powoduje, że obiekty tego budownictwa nie powinny być obecnie wykonywane o konstrukcji zbyt przestarzałej i metodami tradycyjnymi. Należy więc poszukiwać nowych rozwiązań konstrukcyjno- -materiałowych oraz stosować w tym budownictwie metody uprzemysłowione, umożliwiające szybszą realizację obiektów.
Posunięcia te powinny przyczynić się do wyraźnego obniżenia kosztów realizacji wiejskich (segregator aktów prawnych).

W niniejszej pracy mowa jest tylko o konstrukcjach z betonów zarówno ciężkich jak i lekkich. Są to konstrukcje betonowe, żelbetowe, struno- i kablobeto- nowe oraz z siatkobetonu. Zwraca się przy tym uwagę przede wszystkim na potrzebę stosowania w budownictwie wiejskim konstrukcji z elementów prefabrykowanych, wytwarzanych w zakładach produkcyjnych w dużych seriach. Konstrukcje monolityczne, wylewane na miejscu budowy, należy stosować tylko w przypadkach dużych obciążeń, częściowo w fundamentach oraz w konstrukcjach nietypowych. Wymagają one w realizacji większej liczby kwalifikowanych rzemieślników oraz stosowania deskowań.

Metody wznoszenia obiektów budowlanych z zastosowaniem jak największej ilości elementów prefabrykowanych oraz możliwie pełnej mechanizacji robót budowlanych zalicza się do najbardziej uprzemysłowionych. Zwraca się uwagę, że obiekt zostaje wykonany metodą uprzemysłowioną tylko wtedy, gdy metodami uprzemysłowionymi objęte są nie tylko produkcja poszczególnych elementów budowlanych dla danego obiektu, lecz również wszystkie czynności i prace we wszystkich fazach jego wykonywania, tj. przy zastosowaniu kompleksowej mechanizacji robót budowlanych (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

09.05.2024
Architekt - po co mu uprawnienia budowlane?

Jeśli chcesz zostać architektem, potrzebne będą Ci specjalne uprawnienia budowlane. Uzyskanie tych uprawnień nie jest proste. Kandydat na architekta musi…

07.05.2024
Praktyki budowlane. Wszytko, co musisz o nich wiedzieć

Znaczenie praktyki zawodowej w zdobywaniu uprawnień budowlanych Praktyka zawodowa odgrywa kluczową rolę w zdobywaniu uprawnień budowlanych dla architektów oraz innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami