Obiekty masowo budowlane

Obiekty masowo budowlane

Do obiektów masowo budowanych należą budynki mieszkalne. Budynki te jednak są obiektami bardzo zróżnicowanymi i skomplikowanymi. Przeciętny budynek mieszkalny o konstrukcji z prefabrykatów drobno- i średniowymiarowych wymaga do jego wykonania zwykle kilkuset typów tych prefabrykatów oraz kilku tysięcy elementów prefabrykowanych (program uprawnienia budowlane na komputer).

Dlatego też już w pierwszych latach rozwoju prefabrykacji szukano rozwiązań, które by umożliwiły montowanie budynków mieszkalnych:
1) z odpowiednio małej liczby prefabrykatów, z uwagi na obniżenie czasu wznoszenia budynku,
2) z możliwie małej liczby typów prefabrykatów, ze względu na obniżenie kosztów produkcji,
3) z prefabrykatów o zbliżonych do siebie wymiarach i ciężarach (w poszczególnych typach), co wpływa na maksymalne wykorzystanie sprzętu mechanicznego w transporcie i montażu,
4) z prefabrykatów tak wykonanych, aby można było zmniejszyć do minimum zakres robót wykończeniowych w zmontowanym budynku (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Ponieważ do najbardziej pracochłonnych robót wykończeniowych należą tynki i stolarka, nasuwa się wniosek, że prefabrykaty powinny być możliwie obustronnie wykończone (otynkowane i z założoną stolarką).
Wymienione wyżej warunki spełnia w chwili obecnej w znacznym stopniu prefabrykacja wielkowymiarowa.
Ogólnie biorąc, prefabrykaty wielkowymiarowe dzieli się na tzw. elementy wielkoblokowe, elementy wielkopłytowe oraz na elementy wielkoprzestrzenne (uprawnienia budowlane).

Budynki prefabrykowane możemy zatem w zależności od rodzaju zastosowanych elementów podzielić na budynki:
a) wielkoblokowe,
b) wielkopłytowe,
c) z elementów wielkoprzestrzennych.

Budynek mieszkalny wielkoblokowy

Budynkiem mieszkalnym wielkoblokowym nazywamy budynek wykonany z dużych bloków lub elementów stanowiących wykończoną część ściany lub stropu, o ciężarze wynoszącym najczęściej 1 - 3 T. Ponadto duże elementy budynku wielkoblokowego charakteryzują się tym, że wykonane są z jednego rodzaju materiału, który równocześnie jest materiałem nośnym, konstrukcyjnym i izolującym (program egzamin ustny).
Budynkiem mieszkalnym wielkopłytowym nazywamy budynek wykonany z dużych elementów, z których każdy stanowi całą wykończoną ścianę lub strop izby. Elementy te wykonane są nie z jednego, lecz z kilku rodzajów materiałów, z których każdy spełnia inną funkcję, np. płyta żelbetowa przenosi obciążenia, płyta z betonu lekkiego - izoluje, wyprawy (zewnętrzna i wewnętrzna) tworzą tzw. fakturę. Dzięki odpowiedniemu doborowi kilku materiałów o różnych właściwościach, grubość elementu wielkopłytowego jest co najmniej dwa razy mniejsza niż grubość bloku i wynosi zwykle ok. 25 cm.

Elementy te o wymiarach zwykle od3X3mdo3X6m mają postać wielkich płyt (ze wstawionymi oknami w elementach ściennych), stąd przyjęła się nazwa prefabrykat wielkopłytowy (opinie o programie).
Budynkiem mieszkalnym z elementów wielkoprzestrzennych nazywamy mieszkalny budynek blokowy zmontowany z przestrzennych wielkich prefabrykatów, z których każdy stanowi jedno mieszkanie lub jedną izbę mieszkalną, całkowicie wykończoną i gotową do zamieszkania. Ciężar tego rodzaju prefabrykatów, wykonanych w fabryce, wynosi 10 - 25 T.

Budownictwo wielkopłytowe jest w wysokim stopniu zmechanizowane; budynki z wielkich płyt mogą być wykonywane uprzemysłowionymi metodami. System ten umożliwia maksymalne skrócenie terminów wykonania budowli do kilkudziesięciu, a w pewnych przypadkach i do kilkunastu dni. Zmniejsza robociznę na budowie do minimum - nieraz do 10% całości robót. Ponadto zmniejsza koszty wykonania i zużycia materiałów nawet w porównaniu z budownictwem wielkoblokowym.

Elementy wielkopłytowe wykonuje się zwykle w stałych specjalnych wytwórniach (segregator aktów prawnych). Budownictwo wielkopłytowe jest znacznie efektywniejsze niż budownictwo wielkoblokowe, głównie wskutek niższego ciężaru budynku oraz mniejszego zużycia materiałów.
Zaletami natomiast budownictwa wielkoblokowego w porównaniu z budownictwem wielkopłytowym są: mniejsze zużycie stali, łatwiejsze wykonanie bloków niż płyt, możliwość produkowania bloków nie tylko w zakładach stałych, ale i w polowych wytwórniach na placach budów oraz mniej skomplikowane złącza.

z prefabrykatów wielkoprzestrzennych reprezentuje z kolei najwyższy stopień mechanizacji. W systemie tym całe mieszkania wykonywane są fabrycznie, a robocizna na miejscu budowy - poza przygotowaniem terenu - ogranicza się tylko do montażu kilkudziesięciu gotowych zespołów mieszkaniowych (promocja 3 w 1). Największymi zaletami budynków z prefabrykatów wielkoprzestrzennych są: szybkość wykonania (wykonanie, czyli zmontowanie budynku, np. o pięciu kondygnacjach, zajmuje zaledwie kilka dni) oraz mały ciężar budynku.

 

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !