Obiekty masowo budowlane

Obiekty masowo budowlane

Do obiektów masowo budowanych należą budynki mieszkalne. Budynki te jednak są obiektami bardzo zróżnicowanymi i skomplikowanymi. Przeciętny budynek mieszkalny o konstrukcji z prefabrykatów drobno- i średniowymiarowych wymaga do jego wykonania zwykle kilkuset typów tych prefabrykatów oraz kilku tysięcy elementów prefabrykowanych (program uprawnienia budowlane na komputer).

Dlatego też już w pierwszych latach rozwoju prefabrykacji szukano rozwiązań, które by umożliwiły montowanie budynków mieszkalnych:
1) z odpowiednio małej liczby prefabrykatów, z uwagi na obniżenie czasu wznoszenia budynku,
2) z możliwie małej liczby typów prefabrykatów, ze względu na obniżenie kosztów produkcji,
3) z prefabrykatów o zbliżonych do siebie wymiarach i ciężarach (w poszczególnych typach), co wpływa na maksymalne wykorzystanie sprzętu mechanicznego w transporcie i montażu,
4) z prefabrykatów tak wykonanych, aby można było zmniejszyć do minimum zakres robót wykończeniowych w zmontowanym budynku (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Ponieważ do najbardziej pracochłonnych robót wykończeniowych należą tynki i stolarka, nasuwa się wniosek, że prefabrykaty powinny być możliwie obustronnie wykończone (otynkowane i z założoną stolarką).
Wymienione wyżej warunki spełnia w chwili obecnej w znacznym stopniu prefabrykacja wielkowymiarowa.
Ogólnie biorąc, prefabrykaty wielkowymiarowe dzieli się na tzw. elementy wielkoblokowe, elementy wielkopłytowe oraz na elementy wielkoprzestrzenne (uprawnienia budowlane).

Budynki prefabrykowane możemy zatem w zależności od rodzaju zastosowanych elementów podzielić na budynki:
a) wielkoblokowe,
b) wielkopłytowe,
c) z elementów wielkoprzestrzennych.

Budynek mieszkalny wielkoblokowy

Budynkiem mieszkalnym wielkoblokowym nazywamy budynek wykonany z dużych bloków lub elementów stanowiących wykończoną część ściany lub stropu, o ciężarze wynoszącym najczęściej 1 - 3 T. Ponadto duże elementy budynku wielkoblokowego charakteryzują się tym, że wykonane są z jednego rodzaju materiału, który równocześnie jest materiałem nośnym, konstrukcyjnym i izolującym (program egzamin ustny).
Budynkiem mieszkalnym wielkopłytowym nazywamy budynek wykonany z dużych elementów, z których każdy stanowi całą wykończoną ścianę lub strop izby. Elementy te wykonane są nie z jednego, lecz z kilku rodzajów materiałów, z których każdy spełnia inną funkcję, np. płyta żelbetowa przenosi obciążenia, płyta z betonu lekkiego - izoluje, wyprawy (zewnętrzna i wewnętrzna) tworzą tzw. fakturę. Dzięki odpowiedniemu doborowi kilku materiałów o różnych właściwościach, grubość elementu wielkopłytowego jest co najmniej dwa razy mniejsza niż grubość bloku i wynosi zwykle ok. 25 cm.

Elementy te o wymiarach zwykle od3X3mdo3X6m mają postać wielkich płyt (ze wstawionymi oknami w elementach ściennych), stąd przyjęła się nazwa prefabrykat wielkopłytowy (opinie o programie).
Budynkiem mieszkalnym z elementów wielkoprzestrzennych nazywamy mieszkalny budynek blokowy zmontowany z przestrzennych wielkich prefabrykatów, z których każdy stanowi jedno mieszkanie lub jedną izbę mieszkalną, całkowicie wykończoną i gotową do zamieszkania. Ciężar tego rodzaju prefabrykatów, wykonanych w fabryce, wynosi 10 - 25 T.

Budownictwo wielkopłytowe jest w wysokim stopniu zmechanizowane; budynki z wielkich płyt mogą być wykonywane uprzemysłowionymi metodami. System ten umożliwia maksymalne skrócenie terminów wykonania budowli do kilkudziesięciu, a w pewnych przypadkach i do kilkunastu dni. Zmniejsza robociznę na budowie do minimum - nieraz do 10% całości robót. Ponadto zmniejsza koszty wykonania i zużycia materiałów nawet w porównaniu z budownictwem wielkoblokowym.

Elementy wielkopłytowe wykonuje się zwykle w stałych specjalnych wytwórniach (segregator aktów prawnych). Budownictwo wielkopłytowe jest znacznie efektywniejsze niż budownictwo wielkoblokowe, głównie wskutek niższego ciężaru budynku oraz mniejszego zużycia materiałów.
Zaletami natomiast budownictwa wielkoblokowego w porównaniu z budownictwem wielkopłytowym są: mniejsze zużycie stali, łatwiejsze wykonanie bloków niż płyt, możliwość produkowania bloków nie tylko w zakładach stałych, ale i w polowych wytwórniach na placach budów oraz mniej skomplikowane złącza.

z prefabrykatów wielkoprzestrzennych reprezentuje z kolei najwyższy stopień mechanizacji. W systemie tym całe mieszkania wykonywane są fabrycznie, a robocizna na miejscu budowy - poza przygotowaniem terenu - ogranicza się tylko do montażu kilkudziesięciu gotowych zespołów mieszkaniowych (promocja 3 w 1). Największymi zaletami budynków z prefabrykatów wielkoprzestrzennych są: szybkość wykonania (wykonanie, czyli zmontowanie budynku, np. o pięciu kondygnacjach, zajmuje zaledwie kilka dni) oraz mały ciężar budynku.

 

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Wyroby hutnicze

Wyroby hutnicze do produktów usuwanych w procesie hutniczym, czyli przetwarzania substancji metalicznych, takich jak żelazo, stal, aluminium, miedź i inne,…

Pręty stalowe

Pręty stalowe do produktów w postaci walcowanych lub ciągnionych wałków wykonanych ze stali. Są jednym z szeroko dostępnych w różnych…

Punkty geodezyjne

Punkty geodezyjne, także punktami geodezyjnymi, są dokładnie i po wycelowaniu w punkty na powierzchni ziemi, które służą jako punkty odniesienia…

Działka gruntu

Działka gruntu do fragmentu ziemi, który jest oddzielony od innych działek lub terenów na podstawie prawnych lub geograficznych granic. Działka…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami