Obiekty z tworzyw sztucznych

Obiekty z tworzyw sztucznych

Autorzy tej prognozy przyjęli mniej więcej równy wzrost ogólnego zużycia materiałów w każdym następnym dziesięcioleciu: dla tworzyw sztucznych - nieco więcej niż 4 razy, dla aluminium - 2,9, dla miedzi - 1,5 raza itp. Co zaś tyczy się wielkości zużycia materiałów konstrukcyjnych w budownictwie, przede wszystkim masy plastyczne i materiały syntetyczne” (program uprawnienia budowlane na komputer). M. Ragon cytuje inż. Eskillana, który pisał: „Wydaje nam się, że materiałami przyszłości będą tworzywa sztuczne, w pierwszej kolejności zbrojone i warstwowe. Niestety, jesteśmy zmuszeni traktować je z dużą ostrożnością z powodu wysokiego kosztu i niedostatecznego zgłębienia ich fizycznych i chemicznych właściwości…”

Inny francuski architekt, J. L. Chanćac, znany ze swych oryginalnych projektów budynków mieszkalnych i poszukiwań nowych form architektonicznych w nowych materiałach, pisze: „Zaprojektowałem swoje obiekty z tworzyw sztucznych, gdyż wierzę, że w przyszłym budownictwie tworzywa sztuczne znajdą szerokie zastosowanie (program uprawnienia budowlane na komputer). W rozwiązywaniu problemu uprzemysłowienia budownictwa tworzywa sztuczne zajmują specjalne miejsce. Są one ogromnie korzystne do stosowania w warunkach wszechogarniającego uprzemysłowienia budownictwa i już to okazuje się jedną z ważniejszych przesłanek ich szerokiego rozpowszechniania” (uprawnienia budowlane).

Amerykański projektant W. Katavolos w swojej doktrynie „architektury chemicznej” twierdzi, że sukcesy osiągnięte w chemii w ostatnich latach umożliwiły uzyskanie nowych materiałów, których właściwościami można kierować w bardzo szerokim zakresie. Marzył on o wybudowaniu „idealnego miasta” na morzu, tworząc najpierw oryginalne deskowanie w postaci olbrzymich kręgów z materiałów polimerowych (uprawnienia budowlane).

Syntetyczne tkaniny

Następnie będzie ono wypełniać się sztucznym tworzywem piankowym i innymi materiałami, które pozwolą szybko i łatwo utworzyć przestrzenie dowolnego kształtu i w ten sposób każdy będzie mógł zostać architektem oraz samodzielnie wyznaczać charakter wymaganej przestrzeni życiowej. Za pomocą materiałów chemicznych, z których będzie wykonane wszystko od przegród do mebli - autor zamierza rozwiązać również liczne problemy techniczne: mikroklimat, oświetlenie, komfort mieszkania itd. (uprawnienia budowlane).

Oto niektóre szczegóły tej „architektury chemicznej”: „podwójna przegroda, pofałdowana z zewnątrz i gładka wewnątrz pisze Katavolos usunie potrzebę lodówki: produkty będą chłodzić się wprost w naczyniu za pomocą specjalnych odczynników chemicznych. Te same odczynniki w określonych warunkach mogą gotować zupę, a specjalne przełączniki automatyczne podawać szklanki z napojami, które można wyrzucać po użyciu. Uwolni to człowieka od konieczności posiadania kuchni w jej teraźniejszej postaci. Wystarczy nacisnąć guzik, a krzesła nieco podniosą się po to, aby można było usiąść i przyjąć wygodną pozycję, a następnie powoli opuszczą się, gdy siedzący wstanie (segregator aktów prawnych).

Przegrody będą mogły również regulować temperaturę na skutek reakcji chemicznych, drgań mechanicznych lub oscylacji. Wreszcie będzie można przyłączyć do nich urządzenia przeznaczone do przekazywania dźwięków lub do stwarzania pola jonizującego… Urządzenie z podwójną przegrodą będzie można również stosować do mycia: ono jakby przyjmie na siebie funkcję wanny lub natrysku. W tym przypadku przyjmie ono kształt ciała ludzkiego, chemicznie »wyparzy«, »wymyje« i »wytrze« go. Dalej, każdy będzie mógł stwarzać syntetyczne tkaniny do osobistego użytku, rozlewając wyjściowy zestaw w ten sposób, żeby powstały różne desenie na wytwarzanej tkaninie. Na drodze katalizy tkanina może zamienić się w sztywny materiał” (promocja 3 w 1).

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Stosowanie ochrony anodowej

Zagadnienie skuteczności ochrony anodowej znacznie się komplikuje, kiedy rozpuszczone wskutek lokalnej korozji aniony (np. chlorków) zmniejszają powierzchnię warstwy pasywującej. Występuje…

Anody aluminiowe

Anody aluminiowe są utleniane przy wytrącaniu trudno rozpuszczalnego w wodzie uwodnionego wodorotlenku glinu Al(OH)3, przy czym oprócz anodowego rozpuszczania aluminium…

Zmineralizowany szlam

W wodach o średniej twardości i wodach twardych przy dużej zawartości soli (tj. o dużej konduktywności) również powstają takie same…

Pełne zabezpieczenie instalacji

Na powierzchni ocynkowanej tworzą się warstwy ochronne (wodorotlenki, tlenki i sole zasadowe o bardzo małej rozpuszczalności w wodzie) zapobiegające w…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !