Obliczanie wydajności maszyn budowlanych

Obliczanie wydajności maszyn budowlanych
Obliczanie wydajności maszyn budowlanych

Natomiast wydajnością maszyny budowlanej (IV) nazywać będziemy liczbę jednostek dobrej jakościowo produkcji, jaką maszyną tą wykonać można w jednostce czasu, stosując racjonalne wykorzystanie pracy maszyny i prawidłową organizację. Wydajność maszyn budowlanych określa się najczęściej dla 1 godziny (program uprawnienia budowlane na komputer).

Obliczanie wydajności maszyn budowlanych odbywa się za pomocą wzorów analitycznych, których postać uzależniona jest od sposobu pracy maszyn (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

W zasadzie maszyny budowlane z punktu widzenia ich sposobu pracy można podzielić na:

  • maszyny o pracy cyklicznej (np. koparki jednonaczyniowe, spycharki, zgarniarki, betoniarki o pracy okresowej itp.),
  • maszyny o pracy ciągłej nieprzerwanego działania dla materiałów sypkich i mas plastycznych (np. przenośniki taśmowe itp.),
  • maszyny o pracy ciągłej nieprzerwanego działania dla materiałów sztukowych i sypkich przemieszczanych porcjami (np. przenośniki wielonaczyniowe, koparki wielonaczyniowe itd.) (uprawnienia budowlane).

ma niejako szereg wydajności technicznych zależnych od konkretnych warunków jej pracy.

Wydajność techniczna różni się, jak widać z powyższego, od wydajności teoretycznej, gdyż przy ustanawianiu wydajności technicznej brane są pod uwagę konkretne warunki pracy, które z reguły powodują zmniejszenie wydajności w stosunku do idealnych warunków przyjętych przy określeniu wydajności teoretycznej (program egzamin ustny).

W warunkach wydajności technicznej w stosunku do teoretycznej ulegają zmianie:

  • stopień napełnienia organu roboczego wszelkiego rodzaju maszyn (np. czerpaka przy maszynach do robót ziemnych),
  • stopień wykorzystania nośności przy środkach transportowych, żurawiach, wyciągach itp.,
  • ciągłość strumienia materiału przemieszczanego środkami transportu ciągłego.

Eksploatacyjne normy wydajności

Inne znowu zmiany powstać mogą wskutek np. gorszych warunków, w jakich odbywa się praca w warunkach konkretnych (np. kamienie w odspajanym gruncie),w w porównaniu do idealnych założonych przy wydajności teoretycznej. Warunki te, utrudniające pracę i zmniejszające tym samym wydajność, określone zostaną współczynnikiem zmniejszającym wydajność (SZTO) (opinie o programie).

Wreszcie należy uwzględnić wpływ zmiany stanu (struktury, spoistości) materiału w wyniku pracy maszyny, nie uwzględniony przy wydajności teoretycznej. Przykładem takiego wpływu zmiany stanu materiału może być spulchnienie gruntu przy użyciu maszyn do odspajania. W tym przypadku ilość gruntu spulchnionego otrzymanego w wyniku pracy maszyny w obliczeniu analitycznym musi być przeliczona na grunt rodzimy. Dokonuje się tego przez wprowadzanie współczynnika spoistości (Ss) będącego odwrotnością współczynnika spulchniania (segregator aktów prawnych).

Wydajność eksploatacyjna We jest średnią wydajnością osiąganą w konkretnych warunkach budowy przy dobrej organizacji robót. O ile w warunkach wydajności technicznej przyjmuje się. iż maszyny sterowane są przez najlepszych operatorów i pomocników, to w warunkach budowy takie założenie nie zawsze byłoby osiągalne. W warunkach budowy praca maszyn odbywa się przy jednocześnie odbywających się różnorodnych skomplikowanych procesach roboczych, realizowanych za pomocą różnych maszyn. W tych warunkach nie zawsze możliwa jest nieprzerwana praca maszyny.

Różnica między wydajnością eksploatacyjną a techniczną polega na tym, że norma techniczna daje najwyższą wydajność maszyny osiąganą przez najlepszą obsługę tych maszyn w konkretnych warunkach budowy przy minimalnie niezbędnych przerwach technologicznych, podczas gdy wydajność eksploatacyjna (produkcyjna), będąca wydajnością średnio progresywną, przedstawia wydajność znajdującą się pośrodku między wydajnością osiąganą przez przodujących operatorów a średnią rzeczywiście osiąganą (promocja 3 w 1). W związku z tym przy wydajności eksploatacyjnej musi się uwzględniać nie tylko przerwy konstrukcyjno-techniczne i technologiczne maszyn, lecz także niektóre obiektywne przerwy typu organizacyjnego. Eksploatacyjne normy wydajności mogą być odniesione do wydajności godzinowej, zmianowej i rocznej.

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Układ włókien drewna

Większość stwierdzonych szkód parkietów wynikała ze szkodliwego oddziaływania podłoża. Można tu wymienić zabarwienia, paczenie lub pęknięcia w miejscach narażonych na…

Odklejanie się płytek

Klej należy mocno naciągnąć na podłoże i rozprowadzić szpachlą grzebieniową aż do wytworzenia równomiernej warstwy o grubości co najmniej 3…

Przyczepność płytek

Przyczepność płytek i ich przyleganie do podłoża całą powierzchnią musi zapewnić warstwa zaprawy lub kleju. Osiągnięcie tego zależy od jakości…

Płytki z ceramiki szlachetnej

Niebezpieczeństwo odłamywania się krawędzi płytek jest niewielkie, gdy spoiny są wypełnione zaprawą o dużej wytrzymałości i dobrze zagęszczoną, związaną z…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !