Oleje i smary

Oleje i smary

Na powierzchni metalu mogą występować następujące szkodliwe zanieczyszczenia:
- zgorzelina, rdza, wilgoć, oleje i smary, emulsje olejowe, kurz, pył, żużel i topniki z procesu spawania, sole nieorganiczne i organiczne, mydła, kwasy i alkalia, stara powłoka malarska, masa formierska, resztki wapna traserskiego i kredy oraz inne zanieczyszczenia (np. grafit, pasty szlifierskie i polerskie) (program uprawnienia budowlane na komputer).

Wszystkie te zanieczyszczenia powinny być usunięte z powierzchni metalu przed malowaniem, gdyż ich obecność pod pokryciem malarskim powoduje ujemne skutki, jak:
- zmniejszenie własności ochronnych pokrycia, a przez to skrócenie okresu działania ochronnego,
- niewysychanie pokrycia,
- zmniejszoną przyczepność powłoki,
- powstawanie korozji podpowłokowej,
- zmniejszenie gładkości pokrycia,
- powstawanie pęcherzy,
- pękanie i łuszczenie się pokrycia,
- odpadanie pokrycia od podłoża (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Skutki te mogą występować pojedynczo lub łącznie w zależności od rodzaju zanieczyszczeń nie usuniętych z powierzchni metalu oraz użytego zestawu malarskiego.
Jedną z podstawowych czynności w technologii malowania, która decyduje jakości powłoki malarskiej i jej późniejszej trwałości, jest przygotowanie powierzchni metalu przed malowaniem. Koszty oczyszczania powierzchni przewyższają w niektórych przypadkach koszty materiału malarskiego i robocizny samego malowania. Niemniej jednak niewłaściwe przygotowanie powierzchni metali odbija się tak niekorzystnie na jakość wymalowania, że niewykonanie wymaganego oczyszczenia staje się ekonomicznie nieuzasadnione, a nieraz wręcz niedopuszczalne i szkodliwe (uprawnienia budowlane).

Powłoka ochronna spełnia tylko wtedy swoje zadanie i chroni metal przed korozją, gdy jest nałożona na dobrze przygotowaną powierzchnię. Dlatego też proces przygotowania powierzchni do malowania jest jedną z podstawowych zasadniczych czynności w technologii zabezpieczania przed korozją metali za pomocą powłok ochronnych.

Oczyszczanie wstępne

Proces przygotowania powierzchni metali do malowania można podzielić na trzy etapy:
- oczyszczanie wstępne,
- oczyszczanie właściwe,
- oczyszczanie ostateczne (program egzamin ustny).

Oczyszczanie wstępne sprowadza się do usuwania z powierzchni wszelkich zanieczyszczeń powierzchniowych, a przede wszystkim pyłu, kurzu, olejów, smarów, a czasem również błota, szlamu i elektrolitów w celu obnażenia rdzy i zgorzeliny. W przypadku oczyszczania konstrukcji podlegającej renowacji, sprowadza się ono również do częściowego lub całkowitego usunięcia starego pokrycia malarskiego (opinie o programie).
Oczyszczanie właściwe sprowadza się do usunięcia z powierzchni rdzy i zgorzeliny oraz nadania im chropowatości.
Oczyszczanie ostateczne polega na usuwaniu resztek pyłów, kurzu i wilgoci, a czasem - w przypadku wtórnego zanieczyszczenia powierzchni - do usuwania rdzy nalotowej i miejscowych zatłuszczeń. Zagadnienie właściwego przygotowania powierzchni przed malowaniem reguluje norma PN-63/H-04607.

Powierzchnię stali konstrukcyjnej przeznaczonej dla nowych konstrukcji przed jej oczyszczaniem klasyfikuje się zgodnie z barwnymi wzorcami następująco:
A - powierzchnia pokryta całkowicie niebieskawoszarą warstwą zgorzeliny. Dopuszczalne rdzawe plamki oraz rdzawe punkty korozji;
B - powierzchnia pokryta niebieskawoszarą warstwą zgorzeliny oraz rdzą pokrywającą nie więcej niż 70% powierzchni całkowitej.
C - powierzchnia pokryta rdzą więcej niż 70% powierzchni całkowitej (segregator aktów prawnych).

Do wykonywania obiektów pracujących w atmosferze agresywnej (chemicznej i nadmorskiej) zaleca się stosowanie stali mających przed oczyszczeniem stan powierzchni sklasyfikowany jako A lub B.
Stosowanie stali silnie skorodowanej, sklasyfikowanej jako C, wymaga oczyszczenia przez śrutowanie lub piaskowanie (promocja 3 w 1).. Jeśli dysponuje się tylko możliwością oczyszczania przez szczotkowanie, młotkowanie, szlifowanie lub skrobanie, stosowanie takich stali jest niekorzystne, gdyż wymienione metody nie zapewniają oczyszczania niezbędnego dla trwałości powłoki.

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Układ włókien drewna

Większość stwierdzonych szkód parkietów wynikała ze szkodliwego oddziaływania podłoża. Można tu wymienić zabarwienia, paczenie lub pęknięcia w miejscach narażonych na…

Odklejanie się płytek

Klej należy mocno naciągnąć na podłoże i rozprowadzić szpachlą grzebieniową aż do wytworzenia równomiernej warstwy o grubości co najmniej 3…

Przyczepność płytek

Przyczepność płytek i ich przyleganie do podłoża całą powierzchnią musi zapewnić warstwa zaprawy lub kleju. Osiągnięcie tego zależy od jakości…

Płytki z ceramiki szlachetnej

Niebezpieczeństwo odłamywania się krawędzi płytek jest niewielkie, gdy spoiny są wypełnione zaprawą o dużej wytrzymałości i dobrze zagęszczoną, związaną z…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !