Blog

Zbiorniki ekspansyjne zdjęcie nr 10
13.12.2021

Oleje i smary

W artykule znajdziesz:

Oleje i smary

Zbiorniki ekspansyjne zdjęcie nr 11
Oleje i smary

Na powierzchni metalu mogą występować następujące szkodliwe zanieczyszczenia:
- zgorzelina, rdza, wilgoć, oleje i smary, emulsje olejowe, kurz, pył, żużel i topniki z procesu spawania, sole nieorganiczne i organiczne, mydła, kwasy i alkalia, stara powłoka malarska, masa formierska, resztki wapna traserskiego i kredy oraz inne zanieczyszczenia (np. grafit, pasty szlifierskie i polerskie) (program uprawnienia budowlane na komputer).

Wszystkie te zanieczyszczenia powinny być usunięte z powierzchni metalu przed malowaniem, gdyż ich obecność pod pokryciem malarskim powoduje ujemne skutki, jak:
- zmniejszenie własności ochronnych pokrycia, a przez to skrócenie okresu działania ochronnego,
- niewysychanie pokrycia,
- zmniejszoną przyczepność powłoki,
- powstawanie korozji podpowłokowej,
- zmniejszenie gładkości pokrycia,
- powstawanie pęcherzy,
- pękanie i łuszczenie się pokrycia,
- odpadanie pokrycia od podłoża (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Skutki te mogą występować pojedynczo lub łącznie w zależności od rodzaju zanieczyszczeń nie usuniętych z powierzchni metalu oraz użytego zestawu malarskiego.
Jedną z podstawowych czynności w technologii malowania, która decyduje jakości powłoki malarskiej i jej późniejszej trwałości, jest przygotowanie powierzchni metalu przed malowaniem. Koszty oczyszczania powierzchni przewyższają w niektórych przypadkach koszty materiału malarskiego i robocizny samego malowania. Niemniej jednak niewłaściwe przygotowanie powierzchni metali odbija się tak niekorzystnie na jakość wymalowania, że niewykonanie wymaganego oczyszczenia staje się ekonomicznie nieuzasadnione, a nieraz wręcz niedopuszczalne i szkodliwe (uprawnienia budowlane).

Powłoka ochronna spełnia tylko wtedy swoje zadanie i chroni metal przed korozją, gdy jest nałożona na dobrze przygotowaną powierzchnię. Dlatego też proces przygotowania powierzchni do malowania jest jedną z podstawowych zasadniczych czynności w technologii zabezpieczania przed korozją metali za pomocą powłok ochronnych.

Oczyszczanie wstępne

Proces przygotowania powierzchni metali do malowania można podzielić na trzy etapy:
- oczyszczanie wstępne,
- oczyszczanie właściwe,
- oczyszczanie ostateczne (program egzamin ustny).

Oczyszczanie wstępne sprowadza się do usuwania z powierzchni wszelkich zanieczyszczeń powierzchniowych, a przede wszystkim pyłu, kurzu, olejów, smarów, a czasem również błota, szlamu i elektrolitów w celu obnażenia rdzy i zgorzeliny. W przypadku oczyszczania konstrukcji podlegającej renowacji, sprowadza się ono również do częściowego lub całkowitego usunięcia starego pokrycia malarskiego (opinie o programie).
Oczyszczanie właściwe sprowadza się do usunięcia z powierzchni rdzy i zgorzeliny oraz nadania im chropowatości.
Oczyszczanie ostateczne polega na usuwaniu resztek pyłów, kurzu i wilgoci, a czasem - w przypadku wtórnego zanieczyszczenia powierzchni - do usuwania rdzy nalotowej i miejscowych zatłuszczeń. Zagadnienie właściwego przygotowania powierzchni przed malowaniem reguluje norma PN-63/H-04607.

Powierzchnię stali konstrukcyjnej przeznaczonej dla nowych konstrukcji przed jej oczyszczaniem klasyfikuje się zgodnie z barwnymi wzorcami następująco:
A - powierzchnia pokryta całkowicie niebieskawoszarą warstwą zgorzeliny. Dopuszczalne rdzawe plamki oraz rdzawe punkty korozji;
B - powierzchnia pokryta niebieskawoszarą warstwą zgorzeliny oraz rdzą pokrywającą nie więcej niż 70% powierzchni całkowitej.
C - powierzchnia pokryta rdzą więcej niż 70% powierzchni całkowitej (segregator aktów prawnych).

Do wykonywania obiektów pracujących w atmosferze agresywnej (chemicznej i nadmorskiej) zaleca się stosowanie stali mających przed oczyszczeniem stan powierzchni sklasyfikowany jako A lub B.
Stosowanie stali silnie skorodowanej, sklasyfikowanej jako C, wymaga oczyszczenia przez śrutowanie lub piaskowanie (promocja 3 w 1).. Jeśli dysponuje się tylko możliwością oczyszczania przez szczotkowanie, młotkowanie, szlifowanie lub skrobanie, stosowanie takich stali jest niekorzystne, gdyż wymienione metody nie zapewniają oczyszczania niezbędnego dla trwałości powłoki.

Najnowsze wpisy

19.06.2024
Zbiorniki ekspansyjne zdjęcie nr 12
Uprawnienia wodno-melioracyjne

Prawa do nabywania wody i gruntów oznaczają prawa i obowiązki związane z inicjatywami w zakresie zaopatrzenia w wodę i nabywania…

18.06.2024
Zbiorniki ekspansyjne zdjęcie nr 13
Uprawnienia majstra budowlanego

Kwalifikacje kierownika budowy różnią się w zależności od kraju, ale zazwyczaj obejmują zestaw kwalifikacji i umiejętności, które umożliwiają nadzorowanie prac…

Zbiorniki ekspansyjne zdjęcie nr 16 Zbiorniki ekspansyjne zdjęcie nr 17 Zbiorniki ekspansyjne zdjęcie nr 18
Zbiorniki ekspansyjne zdjęcie nr 19
Zbiorniki ekspansyjne zdjęcie nr 20 Zbiorniki ekspansyjne zdjęcie nr 21 Zbiorniki ekspansyjne zdjęcie nr 22
Zbiorniki ekspansyjne zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Zbiorniki ekspansyjne zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Zbiorniki ekspansyjne zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Zbiorniki ekspansyjne zdjęcie nr 32 Zbiorniki ekspansyjne zdjęcie nr 33 Zbiorniki ekspansyjne zdjęcie nr 34
Zbiorniki ekspansyjne zdjęcie nr 35
Zbiorniki ekspansyjne zdjęcie nr 36 Zbiorniki ekspansyjne zdjęcie nr 37 Zbiorniki ekspansyjne zdjęcie nr 38
Zbiorniki ekspansyjne zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Zbiorniki ekspansyjne zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Zbiorniki ekspansyjne zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami