Obliczenia cieplne przy podgrzewaniu betonu

Obliczenia cieplne przy podgrzewaniu betonu

Obliczenia cieplne mają doprowadzić do ustalenia warunków podgrzewania, do których należą:
a) wytypowanie systemu podgrzewania i deskowania,
b) ustalenie temperatury środowiska ogrzewającego,
c) ustalenie okresu podgrzewania,
d) określenie ilości koniecznego ciepła,
e) określenie ilości sprzętu grzewczego (program uprawnienia budowlane na komputer).

Warunki podgrzewania zależą od następujących czynników:
a) kształtu i wymiarów konstrukcji nagrzewanej,
b) żądanej wytrzymałości po zakończeniu podgrzewania,
c) przewidywanego okresu na uzyskanie żądanej wytrzymałości,
d) składu betonu,
e) rodzaju materiałów izolacyjnych pozostających do dyspozycji (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Wskaźnikami dla wykonawstwa są temperatury betonu i otoczenia, jakie
powinny panować w czasie podgrzewania. Bez względu na system podgrzewania betonu, mogą wystąpić przy obliczeniach cieplnych następujące zagadnienia:
a) Obliczenie strat ciepła na skutek przenikania przez warstwę ochronną;
b) Obliczenie ilości ciepła potrzebnego do ogrzania deskowania;
c) Obliczenie ilości ciepła potrzebnego dla utrzymania stałej temperatury w odpowiednio długim okresie;
d) Obliczenie ilości ciepła potrzebnego do ogrzania betonu;
e) Obliczenie ilości sprzętu grzewczego (uprawnienia budowlane).

Pojęcie i rodzaje cieplaków

Prowizoryczne pomieszczenia budowane dla ochrony pracowników i wykonywanych robót przed działaniem wpływów atmosferycznych, jak wiatr, deszcz, śnieg, mróz itp. nazywa się cieplakami. Cieplaki takie wykorzystuje się zwykle dla zapewnienia warunków zbliżonych do warunków letnich - zwłaszcza pod względem temperatury. Wnętrza cieplaków mogą być ogrzewane. W przypadku robót betonowych, temperaturę powietrza w cieplaku dopasowuje się do założonej temperatury mieszanki betonowej.
Cieplaki wykonuje się z różnych materiałów i różnych kształtów. Ze względu na typ konstrukcji, cieplaki dzieli się na:
2. całkowite stałe
3. całkowite ruchome,
4. częściowe stałe,
5. powłokowe (program egzamin ustny).

Są to cieplaki wykonywane w postaci baraków. Mają one charakter domków ochronnych dla wykonywanych konstrukcji i prowadzonych prac. Charakteryzują się własną konstrukcją nośną. Mimo że są najwygodniejsze w eksploatacji, są jednak bardzo kosztowne (opinie o programie). Cieplaki stałe wykonuje się w przypadkach, gdy praca w nich będzie trwać długo i gdy ich przestrzeń będzie odpowiednio wykorzystywana. Cieplaki tego typu wznosi się najczęściej dla stałych stanowisk pracy, jak np. miejsca produkcji mieszanki betonowej, potowego wykonywania prefabrykatów, przygotowywania elementów pomocniczych nad wielką budowlą, ale długo wznoszoną (np. betonowanie filarów mostowych) itp.
Cieplaki całkowite ruchome
Cieplaki ruchome stosuje się przy dużych budowlach wykonywanych fragmentami. W miarę postępu robót, cieplaki przesuwa się w nowe miejsce. Cieplaki ruchome są budowane z reguły z lżejszych materiałów niż cieplaki stałe, tak żeby cały cieplak dawał się łatwo przesuwać (segregator aktów prawnych). Dla sprawnego przesuwania cieplaki wykonuje się na kołach i ustawia na torach jezdnych. Najprostszym pod względem konstrukcji jest ruszt z rur stalowych nakryty brezentem. Oczywiście brezent musi być odpowiednio do rusztu przyczepiony i musi sięgać aż do podłoża, żeby uzyskać pełną, zamkniętą szczelnie przestrzeń.

Przykład cieplaka ruchomego wykonanego na otwartej estakadzie nad budową silosów. Cieplak podwieszono do suwnicy. W miarę betonowania dalszych partii, suwnica wraz z cieplakiem jest przesuwana.
Do tych cieplaków zalicza się takie, których pewne elementy są stałe, a inne ruchome. Typowym przykładem jest cieplak uzyskany przez nakrycie wykopu. Ściany wykopu wchodzą w układ cieplaka i są stałe, natomiast przykrycie można w każdej chwili przesunąć. W przypadku wykonywania np. fundamentów w wykopach, nakrycie będzie przesuwane w miarę postępu robót.

Bardzo korzystne - szczególnie dla prac prowadzonych na dużych wysokościach jest wykonywanie cieplaków przez rozpięcie na rusztowaniach osłony
ochronnej. Najlepiej w tym celu stosować przezroczyste folie z tworzyw sztucznych (promocja 3 w 1). Wytyczne USA do wykonywania robót w zimie zalecają folię polietylenową lub z terylenu, rozpinaną na specjalnej ocynkowanej siatce stalowej.

22 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

95%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


22 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

95%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !