Tworzywa sztuczne

Tworzywa sztuczne
Tworzywa sztuczne

Tworzywa sztuczne z upływem czasu podlegają starzeniu, a drewno podlega niszczeniu przez owady i grzyby oraz gniciu. Odpowiednio więc intensywność zmian charakterystyki początkowej sprawności technicznej w czasie eksploatacji zależy od wpływów atmosferycznych i czynników eksploatacyjnych środowiska otaczającego obiekt, z wyłączeniem wpływu obciążeń, które można w zasadzie przewidzieć w projektowaniu i regulować w eksploatacji (program uprawnienia budowlane na komputer).

Przy projektowaniu konstrukcji wg metody stanów granicznych, warunki eksploatacji konstrukcji budowlanych i inne sprzyjające i niekorzystne czynniki zewnętrzne, mające wpływ na poszczególne etapy stanów granicznych, uwzględnia się normowym współczynnikiem warunków pracy konstrukcji. Współczynnik ten nie jest jeszcze dostatecznie uzasadniony wynikami badań i jego wartość należy różnicować zależnie od konkretnych warunków pracy projektowanej konstrukcji (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Trwałość elementów lub konstrukcji określa się długotrwałością bezusterkowego czasu pracy (z ewentualnymi przerwami dla wykonania profilaktycznych napraw lub remontów) w określonych warunkach eksploatacji, od chwili wykonania do całkowitej utraty wartości eksploatacyjnych (kres trwałości). Wymagane czasy eksploatacji budynku lub konstrukcji zakłada się na etapie projektowania zależnie od przeznaczenia obiektu i innych czynników (uprawnienia budowlane).

Analogiczne obiekty o identycznym przeznaczeniu mogą mieć różne charakterystyki trwałości zależnie od następujących czynników:

 • rodzaju materiałów, z których je wykonano,
 • rodzaju rozwiązań konstrukcyjnych,
 • jakości wykonania elementów i montażu obiektów,
 • wpływu środowiska otaczającego (program egzamin ustny),
 • użytkowania w warunkach różnych okresów i różnej jakości profilaktycznych zabiegów.

Konstrukcje nośne wewnętrzne

Konstrukcje nośne wewnętrzne oraz zewnętrzne ściany konstrukcyjne lub wypełniające, a także stropodachy, mogą być wykonane z elementów i złączy o równej lub zdecydowanie różniącej się między sobą charakterystyce trwałości. Jeśli budynek wykonany jest z elementów o różnej trwałości, to pierwszy etap trwałości przyjmuje się do remontu generalnego, w czasie którego wymienia się elementy zniszczone, następne (pośrednie) etapy określają czas między dwoma remontami generalnymi, a ostatni etap określa się od generalnego remontu do całkowitego zużycia konstrukcji (opinie o programie).

Jeśli budynek jest wykonany z elementów i złączy o identycznej trwałości, to nie przewiduje się remontu kapitalnego. Zakłada się równomierne zużywanie techniczne wszystkich elementów. W takich budynkach regularne profilaktyczne naprawy i remonty przedłużają kres trwałości obiektu (segregator aktów prawnych).

Czynnikiem regulującym długotrwałość obiektu jest przystosowanie elementów, złączy i wszystkich detali do okresowych przeglądów i profilaktycznych napraw i remontów lub do wymiany zużytych elementów. Zapewnienie osiągnięcia założonego kresu trwałości budynku można uzyskać przez:

 • wybór racjonalnego rozwiązania konstrukcyjno-materiałowego, zapewniającego wymaganą trwałość elementów i złączy oraz spełniającego wymagania dotyczące przystosowania do napraw i remontów,
 • osiągnięcie wymaganej jakości robót budowlano-montażowych,
 • prawidłową eksploatację, polegającą m.in. na regularnych przeglądach technicznych elementów wewnętrznych i ścian zewnętrznych oraz dachów,
 • prowadzenie profilaktycznych remontów w racjonalnie ustalonych okresach eksploatacji,
 • zachowanie założonego reżimu cieplno-wilgotnościowego w pomieszczeniach,
 • niedopuszczenie do obciążeń użytkowych, wyższych od przyjętych w projekcie,
 • zabezpieczenie elementów i złączy od szkodliwego działania otaczającego środowiska.

W celu rozwiązania tych zadań należy określić wpływ różnych czynników na trwałość (promocja 3 w 1). Należy więc np. wyjaśnić:

 • zużycie, wywołane zmęczeniem, pełzaniem i korozją metali,
 • zwietrzenie (erozję) i korozję materiałów pochodzenia naturalnego,
 • zmiany cech fizyczno-wytrzymałościowych cegieł, pustaków itp.,
 • niszczenie drewna i materiałów drewnopochodnych na skutek gnicia oraz działania pleśni, grzybów i owadów,
 • starzenie wyrobów z tworzyw sztucznych,
 • odkształcenia budynków i konstrukcji w warunkach rzeczywistej pracy konstrukcji, z uwzględnieniem przestrzennej pracy konstrukcji, wpływów zmian temperatury, wpływów nierównomiernego osiadania itp.

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !