Obliczenie i konstrukcja rury ssawnej

Obliczenie i konstrukcja rury ssawnej

Przy szerokości jednej sekcji B daje się grubość płyty fundamentowej d zazwyczaj nie mniejszą niż 0,10-4-0,15 B (program uprawnienia budowlane na komputer). W obliczeniu przybliżonym płytę ową można traktować jako sztywno zamocowaną w bocznych ścianach nary ssawnej, które zazwyczaj przechodzą ponad rurą pionowo w filary podtrzymujące kładki komunikacyjne wzdłuż siłowni oraz tory jezdne dźwigu obsługującego dolne ścianki zakładane. Ze względu na możliwość ugięcia płyty następuje prawdopodobnie pewna koncentracja nacisków na grunt pod stopą filarów i ich redukcja pod środkową partią płyty (linia kreskowana na schemacie nacisków - przekrój AA. Jednakże dla bezpieczeństwa lepiej jest przyjmować równomierny rozkład nacisków. Oznaczając ten nacisk na grunt jako p (T/m2) i biorąc pod uwagę okoliczność, że obliczenie wykonuje się dla stanu remontowego, gdy w rurze nie ma wody, oblicza się wypadkowe obciążenie płyty od dołu (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Zbrojenie środkowej części płyty (na moment Ms) koncentruje się na j górnej powierzchni, zbrojenie podporowe (na moment M0) na powierzchni fundamentowej. Odgięcia należy stosować w odległości ok. 0,20-5-0,25 Z od ścian bocznych, stosując zresztą schemat zbrojenia podwójnego.
Pręty poziome siatki dolnej kotwi się prostoliniowo w betonie filara. Pręty siatki górnej zaleca się odginać do góry tak, aby można je było wiązać z bocznym (obwodowym) zbrojeniem rury ssawnej (uprawnienia budowlane).
Wymiary handlowe, należy je stykować na zakład (minimum 50 średnic) lub łączyć do czoła spawaniem albo zgrzewaniem. W ogólnym układzie siatki zbrojeniowej styki powinny być rozrzucone i umieszczane głównie w miejscach zerowych (lub niewielkich) momentów (program egzamin ustny).
Obok zbrojenia głównego należy w projekcie uwzględnić pręty rozdzielcze. Ich średnica powinna być równa od V2 do 2/s średnicy prętów głównych, rozstawa ok. 5/*-r-3/2 rozstawy prętów głównych.
W ostatecznym efekcie ciężar prętów rozdzielczych powinien wynosić od 15 do 25°/o ciężaru zbrojenia głównego. Prócz prętów rozdzielczych należy też przewidzieć pewną liczbę prętów montażowych, najczęściej w postaci kozłów podtrzymujących zbrojenie górnej siatki (opinie o programie).

Sprawność eksploatacyjna turbin reakcyjnych

Zwraca się uwagę, że montaż zbrojenia płyty fundamentowej wykonuje się zazwyczaj nie na gruncie rodzimym, a na warstwie chudego betonu wyrównawczego grubości ok. 5-5-10 cm.
Sprawność eksploatacyjna turbin reakcyjnych wymaga bezwzględnej szczelności rury ssawnej, wobec czego jakiekolwiek pęknięcia fundamentu uznaje się za niedopuszczalne. Pod względem statycznym płyta spełnia odpowiedzialną rolę, gdyż zapewnia - przy dostatecznej sztywności i wytrzymałości - równomierny rozkład nacisków na grunt pod budowlą, który stałby się iluzoryczny, gdyby płyta popękała. Te względy sprawiają, że niekiedy zbroi się płytę mocniej niż wypada z przytoczonego wyżej obliczenia.
Okoliczność ta może występować szczególnie wtedy, gdy podłoże gruntowe jest niejednolite i wykazuje różne wartości modułu ściśliwości. Jeśli więc zachodzi obawa, że osiadania filarów po obu stronach płyty okażą się niejednostajne, co mogłoby spowodować pęknięcie płyty, można przeciwdziałać tym obawom właśnie przez pogrubienie płyty i powiększenie zbrojenia, a także przez dawanie odgięć 2-kierunkowych, stanowi :e pewnego rodzaju zabezpieczenie płyty przed ukośnym rozciąganiem, wywołanym nierównomiernością osiadań obu filarów (segregator aktów prawnych).
Przytoczony sposób obliczania płyty, powinien być wykonywany odcinkami, gdyż w miarę oddalania się od przekroju wyjściowego zmniejsza się wartość nacisku na grunt p, może się zmieniać grubość płyty i powoli maleje światło Z rury ssawnej.
krój zbrojenia, co może uzewnętrznić się bądź przez redukcję średnic, bądź przez wzrost odstępów, w jakich pręty są układane (promocja 3 w 1). Przyjęty tok obliczeń może być kontynuowany na całym poziomym odcinku rury ssawnej i częściowo na jej kolanie, gdzie rura przechodzi w ścięty stożek o osi pionowej.

22 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

95%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


22 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

95%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !