Obowiązki inwestora budowlanego


Wydawać by się mogło że inwestor nie ma żadnych obowiązków, gdyż we wszystkim wyręczają go projektanci i kierownicy budowy. Nie do końca. Obowiązkiem inwestora jest właśnie zapewnienie projektanta z uprawnieniami, który przygotuje projekt, a także znalezienie kierownika budowy, który poprowadzi wszystkie prace budowlane. To właśnie inwestor dokonuje protokolarnego przekazania placu budowy kierownikowi, co poświadcza odpowiedni wpis w dzienniku budowy. Inwestor może ustanowić inspektora nadzoru inwestorskiego, który w jego imieniu i z jego upoważnienia będzie wykonywał należne obowiązki na budowie. Często zdarza się tak, że inwestor ustanawia takim inspektorem projektanta, który przygotował projekt budowlany. Pozostałe obowiązki spoczywające na inwestorze, to zawiadomienie organów o planowanym terminie rozpoczęcia prac budowlanych. Należy to zrobić nie później niż na 7 dni przed wyznaczonym terminem. Inwestor ma również obowiązek powiadomić organy o zmianach personalnych na stanowisku kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Powiązane artykuły

Wyroby hutnicze

Wyroby hutnicze do produktów usuwanych w procesie hutniczym, czyli przetwarzania substancji metalicznych, takich jak żelazo, stal, aluminium, miedź i inne,…

Pręty stalowe

Pręty stalowe do produktów w postaci walcowanych lub ciągnionych wałków wykonanych ze stali. Są jednym z szeroko dostępnych w różnych…

Punkty geodezyjne

Punkty geodezyjne, także punktami geodezyjnymi, są dokładnie i po wycelowaniu w punkty na powierzchni ziemi, które służą jako punkty odniesienia…

Działka gruntu

Działka gruntu do fragmentu ziemi, który jest oddzielony od innych działek lub terenów na podstawie prawnych lub geograficznych granic. Działka…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami