Blog

30.05.2018

Obowiązki inwestora budowlanego

W artykule znajdziesz:

Obowiązki inwestora budowlanego


Wydawać by się mogło że inwestor nie ma żadnych obowiązków, gdyż we wszystkim wyręczają go projektanci i kierownicy budowy. Nie do końca. Obowiązkiem inwestora jest właśnie zapewnienie projektanta z uprawnieniami, który przygotuje projekt, a także znalezienie kierownika budowy, który poprowadzi wszystkie prace budowlane. To właśnie inwestor dokonuje protokolarnego przekazania placu budowy kierownikowi, co poświadcza odpowiedni wpis w dzienniku budowy. Inwestor może ustanowić inspektora nadzoru inwestorskiego, który w jego imieniu i z jego upoważnienia będzie wykonywał należne obowiązki na budowie. Często zdarza się tak, że inwestor ustanawia takim inspektorem projektanta, który przygotował projekt budowlany. Pozostałe obowiązki spoczywające na inwestorze, to zawiadomienie organów o planowanym terminie rozpoczęcia prac budowlanych. Należy to zrobić nie później niż na 7 dni przed wyznaczonym terminem. Inwestor ma również obowiązek powiadomić organy o zmianach personalnych na stanowisku kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego.

Najnowsze wpisy

29.05.2024
Projektant budowlany

Projektant budowlany to profesjonalista odpowiedzialny za tworzenie planów budowy budynków i obiektów inżynierskich. Jego praca jest istotna w całym procesie…

28.05.2024
Książka obiektu budowlanego

Książka obiektu budowlanego to dokument służący do systematycznego rejestrowania i archiwizowania wszelkich istotnych informacji dotyczących eksploatacji, konserwacji i remontów budynku.…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami