Obowiązki inwestora budowlanego


Wydawać by się mogło że inwestor nie ma żadnych obowiązków, gdyż we wszystkim wyręczają go projektanci i kierownicy budowy. Nie do końca. Obowiązkiem inwestora jest właśnie zapewnienie projektanta z uprawnieniami, który przygotuje projekt, a także znalezienie kierownika budowy, który poprowadzi wszystkie prace budowlane. To właśnie inwestor dokonuje protokolarnego przekazania placu budowy kierownikowi, co poświadcza odpowiedni wpis w dzienniku budowy. Inwestor może ustanowić inspektora nadzoru inwestorskiego, który w jego imieniu i z jego upoważnienia będzie wykonywał należne obowiązki na budowie. Często zdarza się tak, że inwestor ustanawia takim inspektorem projektanta, który przygotował projekt budowlany. Pozostałe obowiązki spoczywające na inwestorze, to zawiadomienie organów o planowanym terminie rozpoczęcia prac budowlanych. Należy to zrobić nie później niż na 7 dni przed wyznaczonym terminem. Inwestor ma również obowiązek powiadomić organy o zmianach personalnych na stanowisku kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !