Obowiązki projektanta budowlanego

Obowiązki projektanta budowlanego


Projektantem budowlanym może zostać osoba, która posiada odpowiednie wykształcenie, praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane do projektowania lub do projektowania i kierowania robotami budowlanymi (program na komputer). Do obowiązków projektanta należy m.in. opracowanie projektu obiektu budowlanego.

Opracowanie to musi być zgodne z ustaleniami, które określone są w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych, a także z wymaganiami prawa budowlanego i innymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej (program na telefon). Jeśli jest taka konieczność, projektant musi zapewnić udział w opracowaniu obiektu osób, które posiadają uprawnienia budowlane w wymaganej specjalności. Projektant koordynuje wówczas opracowania projektowe, które wykonywane są przez takie osoby, dbając o to, aby uwzględniono w nich zasady bezpieczeństwo oraz ochrony zdrowia w procesie budowy oraz specyfikę projektowanego obiektu (program egzamin ustny).

Obowiązkiem projektanta jest również sporządzenie informacji związanej z bezpieczeństwem i ochroną zdrowia, niezbędnej do stworzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Informacja ta musi uwzględniać specyfikę obiektu. Projektant odpowiada również za uzyskanie wszelkich niezbędnych opinii, sprawdzeń czy uzgodnień związanych z zastosowanymi rozwiązaniami projektowymi, oczywiście w zakresie, jaki wynika z obowiązujących przepisów (opinie o programie).

Wyjaśnianie wszelkich wątpliwości


Bardzo ważnym obowiązkiem projektanta jest wyjaśnianie wszelkich wątpliwości, jakie dotyczą projektu czy zastosowanych w nim rozwiązań (segregator aktów prawnych). W tym celu może on sporządzić indywidualną dokumentację techniczną. Projektant ma także obowiązek sprawowania nadzoru autorskiego, jeśli zażąda tego inwestor lub właściwy organ. Nadzór obejmuje stwierdzanie, czy wykonywane roboty budowlane są zgodne z projektem oraz uzgadnianie, czy istnieje możliwości zastosowania rozwiązań zamiennych niże te, które przewidziano w projekcie. Projektant odpowiada także za zapewnienie sprawdzenia projektu w zakresie zgodności z przepisami (promocja 3  w 1).

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !