Blog

30.05.2018

Obowiązki związane z bezpieczeństwem i higieną pracy na budowie

W artykule znajdziesz:

Obowiązki związane z bezpieczeństwem i higieną pracy na budowie


Obowiązki związane z BHP

 

Wiele osób w naszym kraju chciałoby posiadać uprawnienia budowlane. Budownictwo jest to gałąź przemysłu, która jest jedną z bardziej stabilnych na rynku pracy. Budownictwem co prawda również wstrząsają różnego rodzaju kryzysy, ale ogólnie rzecz ujmując zapotrzebowanie na różnego rodzaju budowy będzie zawsze. Dlatego chętnych do pracy w tej branży nie brakuje.

 

Jak zdobyć uprawnienia budowlane?

 

Jeszcze do roku 2006 uprawnienia budowlane można było zdobyć, jeżeli skończyło się Technikum Budowlane. Po roku 2006 nie jest to już takie łatwe.Przepisy się zmieniły. Jeżeli chce się zdobyć uprawnienia budowlane, powinno się skończyć szkołę w kierunku zawodowym o profilu budowlanym lub skończyć wyższe studia budowlane z tytułem magistra inżyniera. Pierwszy wariant umożliwia zdobycie uprawnień ograniczonych, natomiast drugi wariant pozwala zdobyć uprawnienia pełne. Oczywiście opcja druga jest tą najbardziej pożądaną.

 

Jakie obowiązki czekają kiedy zostają nadane uprawnienia budowlane pełne?

 

Aby samodzielnie kierować pracą na budowie, trzeba jeszcze oprócz samego zdobycia uprawnień odbyć odpowiedni staż. Wiele osób jest zaskoczonych podczas tego stażu i podczas samodzielnej pracy, że jesteśmy odpowiedzialni za BHP na miejscu pracy. Zazwyczaj podczas studiów temat ten nie jest często poruszany, ale jak się potem okazuje jest jednym z ważniejszych.

 

Niezależnie od tego czy budowa, którą się nadzoruje to hale przemysłowe, mosty, wiadukty lub domki jednorodzinne, kiedy pełni się funkcję kierownika budowy, odpowiada się za Bezpieczeństwo i Higienę Pracy w miejscu, które jest podległe. Dbanie i nadzorowanie BHP jest jednym z najważniejszych zadań również dlatego, że osoba do tego wyznaczona odpowiada również karnie za ewentualne zaniedbania. W przypadku wypadku, można zostać pociągniętym do bezpośredniej odpowiedzialności. Warto pomyśleć również o takim aspekcie pracy w budownictwie kiedy chce się ubiegać o uprawnienia budowlane. Nie każdy chce lub da radę ponieść tak dużą odpowiedzialność.

Najnowsze wpisy

29.05.2024
Projektant budowlany

Projektant budowlany to profesjonalista odpowiedzialny za tworzenie planów budowy budynków i obiektów inżynierskich. Jego praca jest istotna w całym procesie…

28.05.2024
Książka obiektu budowlanego

Książka obiektu budowlanego to dokument służący do systematycznego rejestrowania i archiwizowania wszelkich istotnych informacji dotyczących eksploatacji, konserwacji i remontów budynku.…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami