Remont i przebudowa urządzeń budowlanych


Remont i przebudowa urządzeń budowlanych

 

Według polskiego prawa, remont istniejących obiektów i urządzeń budowlanych nie wymaga uzyskania specjalnego pozwolenia na budowę. Należy jednak przez cały czas mieć na uwadze fakt, że słowo “remont" w znaczeniu, jakim posługujemy się na co dzień, znacząco różni się od tego, czym jest w rozumieniu urzędowym. W rozporządzeniach prawnych obok remontu wyróżnia się także cały szereg pozostałych działalności budowlanych, jak między innymi: przebudowę, rozbudowę czy też nadbudowę, a te w zdecydowanej większości wymagają uzyskania pozwolenia na budowę.

 

Cym jest remont w ujęciu prawa budowlanego

W znaczeniu prawnym za remont uznaje się wykonywanie robót, które polegają na odtworzeniu stanu pierwotnego istniejącego obiektu. Remont nie obejmuje jednak prac, składających się na bieżącą konserwację konkretnego budynku. Dopuszcza natomiast posługiwanie się wyrobami budowlanymi, które nie były wykorzystywane podczas pierwotnej budowy obiektu.

 

Podstawowe znaczenie przebudowy urządzeń budowlanych

Przebudowa obiektu lub też przebudowa urządzeń budowlanych polega przede wszystkim na podejmowaniu prac budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów natury użytkowej czy też technicznej obiektu poddawanego modyfikacjom. Przebudowie nie podlegają najbardziej istotne parametry, takie jak między innymi: kubatura obiektu, powierzchnia całej zabudowy, długość, wysokość, szerokość, a także liczba kondygnacji budynku. Przykładowo wyburzenie ścianki działowej uznaje się za remont, podczas gdy zmiana przebiegu ściany nośnej pozostaje niczym innym jak przebudową.

 

Zgłaszanie planowanych prac i pozwolenia na roboty budowlane

Podejmując się rozmaitych prac, które nie są kwalifikowane jako remont w rozporządzeniach prawnych, należy nastawić się na dwa scenariusze. Niektóre z robót wymagają uzyskania specjalnego pozwolenia na budowę, inne zaś należy zgłosić na przykład do starosty. Pozostają też, oczywiście, prace remontowe, których nie trzeba zgłaszać żadnym organom w celu otrzymania pozwolenia.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Powiązane artykuły

Wyroby hutnicze

Wyroby hutnicze do produktów usuwanych w procesie hutniczym, czyli przetwarzania substancji metalicznych, takich jak żelazo, stal, aluminium, miedź i inne,…

Pręty stalowe

Pręty stalowe do produktów w postaci walcowanych lub ciągnionych wałków wykonanych ze stali. Są jednym z szeroko dostępnych w różnych…

Punkty geodezyjne

Punkty geodezyjne, także punktami geodezyjnymi, są dokładnie i po wycelowaniu w punkty na powierzchni ziemi, które służą jako punkty odniesienia…

Działka gruntu

Działka gruntu do fragmentu ziemi, który jest oddzielony od innych działek lub terenów na podstawie prawnych lub geograficznych granic. Działka…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami