Obracanie korby pompy olejowej

Obracanie korby pompy olejowej

Przy badaniu twardości metodą Janki próbkę ustawia się bezpośrednio na dolnej poprzecznicy ramy pomiędzy naporami stałymi, stosując zamiast napory agregat z kulką Janki o średnicy równej 11,284 mm, czyli o przekroju średnicowym 1 cm2.
Przy badaniu wytrzymałości na rozciąganie w poprzek włókien oraz na rozłupanie próbki umieszcza się w odpowiednich szczękach uchwytowych (program uprawnienia budowlane na komputer).

Wówczas pod ciśnieniem oleju przesuwa się ku górze jedynie tłok właściwy, o niewielkiej powierzchni, umożliwiającej uzyskanie maksymalnego obciążenia równego 400 kG. W wypadku niesprzężenia tulei z cylindrem, przesuwa się ona ku górze wraz z tłokiem, zwiększając tym samym jego powierzchnię; wielkość maksymalnego obciążenia wynosi wówczas 4000 kG. Zakres obciążeń 0-400 kG stosuje się w tych badaniach, w których złamanie próbki następuje przy małej sile niszczącej.

Zastosowanie małej przekładni pozwala na zwiększenie dokładności odczytu i zmniejszenie błędu badania. Wskutek obracania korby pompy olejowej w wypadku zamknięcia zaworu przepustowego olej wtłaczany ze zbiornika do cylindra unosi tłok wraz z zawieszoną na nim ramą z dwiema podporami stałymi. Próbka, umieszczona na dolnej poprzecznicy ramy czy też na podporach, jest w ten sposób dociskana do nieruchomej napory. Po odkręceniu zaworu olej spływa przewodem odpływowym do zbiornika, tłok zaś przesuwa się do pozycji wyjściowej (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
a) Na dolnej poprzecznicy ramy podwieszona jest ponadto jedna para szczęk przeznaczonych do uchwycenia próbki do badania wytrzymałości na rozciąganie w poprzek włókien oraz szczęka do uchwycenia próbki do badania wytrzymałości na rozłupanie. Odpowiednie szczęki nieruchome zamocowane są na wsporniku umieszczonym poniżej ramy na lewym stojaku maszyny.

Przy badaniu wytrzymałości na zginanie statyczne próbkę umieszcza się na podporach tak, aby napora naciskała na środek próbki. Zarówno napora, jak i podpory mają zaokrąglenie o promieniu równym 15 mm. Rozstaw podpór wynosi 240 mm (uprawnienia budowlane).

Sprężyna siłomierza

Przy badaniu wytrzymałości na ściskanie wzdłuż włókien należy założyć podporę i naporę o kształcie walca. Próbkę należy umieścić na podporze.
Przy badaniu wytrzymałości na ścinanie wzdłuż włókien właściwy agregat wraz z umieszczoną w nim próbką ustawia się na dolnej poprzecznicy ramy pomiędzy podporami stałymi i stosuje naporę taką samą jak przy badaniu wytrzymałości na ściskanie (program egzamin ustny).
Przy badaniu twardości metodą Janki próbkę ustawia się bezpośrednio na dolnej poprzecznicy ramy pomiędzy naporami stałymi, stosując zamiast napory agregat z kulką Janki o średnicy równej 11,284 mm, czyli o przekroju średnicowym 1 cm2.

Przy badaniu wytrzymałości na rozciąganie w poprzek włókien oraz na rozłupanie próbki umieszcza się w odpowiednich szczękach uchwytowych (opinie o programie).
Przy badaniach wytrzymałościowych wymienionych w punktach 1-6 wielkość siły niszczącej odczytuje się na tarczy siłomierza. Sprężyna siłomierza podwieszona jest do wspornika umieszczonego na prawym stojaku maszyny. Drugi koniec sprężyny przymocowany jest do tłoczka poruszającego się w cylindrze pomiarowym umieszczonym w dolnej części stojaka (segregator aktów prawnych).

Cylinder ten połączony jest przewodem olejowym z cylindrem prasy hydraulicznej. Pod wpływem wzrostu ciśnienia oleju przesuwa się tłok w cylindrze pomiarowym powodując wydłużenie sprężyny siłomierza; wydłużenie to przenosi się za pośrednictwem bloku na wskazówkę siłomierza. Druga wskazówka poruszająca się wraz z pierwszą, obraca się swobodnie na osi i rejestruje wielkość maksymalnego obciążenia. Zależnie od stosowanego zakresu obciążeń umieszcza się na tarczy siłomierza odpowiednią skalę.

Na górnej poprzecznicy maszyny, w pobliżu tarczy siłomierza, umieszczony jest bęben z samopisem, służący do wykonywania wykresów w trakcie badań wytrzymałościowych. Wskutek połączenia z ruchomą ramą prasy bęben obraca się proporcjonalnie do odkształceń próbki, podczas gdy rysik umieszczony na poziomym prowadniku, zazębionym z kółkiem zębatym na osi siłomierza przesuwa się proporcjonalnie do wielkości obciążenia (promocja 3 w 1).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Instalacja odgromowa

Instalacja odgromowa, zwana także instalacją piorunochronną, do systemu włączającego w celu ochrony budynków i innych struktur przed wyładowaniem awaryjnym, takich…

Hydroizolacja

Hydroizolacja do procesu lub techniki, która ma na celu wyeliminowanie przenikaniu wody do konstrukcji budowlanej lub innego obiektu. Jest to…

Stabilność zboczy

Stabilność zboczy do zdolności zbocza (np. wzniesienia, skarpy, nasypu) do utrzymania się w jednym kawałku i nie leczyć osunięcia, załamaniu…

Inżynieria glebowa

Inżynieria glebowa to dziedzina inżynierii, która dotyczy badań, projektowania i zarządzania glebami oraz gruntem w kontekście ochrony infrastruktury, takich jak…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !