Obróbka drewna

Obróbka drewna

Dalszy postęp techniki pracy przy użyciu traka, który uczynił deskę szeroko rozpowszechnionym materiałem budowlanym, biegł drogą mechanizacji tego procesu, której jednym z początkowych etapów było zastosowanie koła wodnego. Zostało ono wyparte przez wynaleziony w końcu XVIII w. silnik parowy, który pozwolił ponad trzykrotnie zwiększyć wydajność traka. Udoskonalano mechanizmy zapewniające synchroniczną pracę pił z podawaniem dłużyc, zwiększano początkowo do 10, a następnie i do 15 liczbę pił w traku (program uprawnienia budowlane na komputer).

Następnym etapem procesu mechanizacji obróbki drewna jako materiału konstrukcyjnego było wynalezienie w 1799 r. przez francuskiego inżyniera Allberta piły tarczowej, która pozwoliła znacznie zwiększyć szybkość piłowania. W 1807 r. w Anglii Newberry skonstruował pierwszą piłę taśmową. Mniej więcej w tym samym czasie (1806 r.) angielski inżynier Blunell wynalazł maszynę do strugania forniru, która następnie została udoskonalona przez Fafarire’a w Anglii i Golzapfela w Rosji. Prawdopodobnie w Rosji jeszcze w końcu XVIII w. pojawiły się pierwsze strugarki, które zastąpiły strugi od dawna używane w ciesielstwie. Na początku XIX w. strugarki był już powszechnie stosowane w Anglii i innych krajach (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Rozwój techniki strugania i pojawienie sic kleju kazeinowego, bardziej wodoodpornego ni; klej rogowy i skórny, stworzył możliwość produkcji nowego materiału budowlanego - arbolitu (okleiny o wysokiej wytrzymałości), wynalezionego na początku lat osiemdziesiątych XIX w. przez rosyjskiego inżyniera O. Kostowicza, konstruktora w dziedzinie aeronautyki (uprawnienia budowlane).

Nowy problem utylizacji

Postęp w dziedzinie obróbki drewna spowodował nowy problem utylizacji dużej ilości odpadów; przy pracy na trakach i produkcji wyrobów budowlanych z drewna tworzyły się trociny ok. 10-15% ogólnej masy tarcicy a przy pracy strugarek do 20% wiórów. M 1882 r. Niemiec Kornfeld wynalazł ksylolit, v którym trociny, stosowane dawniej w budownictwie w charakterze termoizolujących zasypek stropów międzypiętrowych i ścian z pustką zostały wykorzystane jako wypełniacz sztucznego materiału kamiennego wytwarzanego cemencie magnazjowym (program egzamin ustny). Z chwilą zastosowanie tego spoiwa i wiórów drzewnych jako wypełniacza w 1923 r. w Niemczech rozpoczęto produkcję wielkowymiarowych prasowanych płyt termoizolacyjnych - „heraklitu” (fibrolitu).

Jednocześnie z udoskonalaniem techniki łupnia i piłowania drewna, jak również odpadów jego przerobu, inżynierowie i budowniczowie próbowali przede wszystkim znane od dawna sposoby zwiększenia oporności drewna na czynniki biologiczne (wygowywanic, zwęglanie, stosowanie powłok bitumicznych) i ognioodporności konstrukcji drewnianych (np. stosowanie odpornych na działanie powłok z gliny i in.) (opinie o programie).

W pierwszej ćwierci XIX w. zaczęto stosować nasycanie drewna solą zrzez moczenie w wodzie morskiej (zamiast słodej). Następnie zaczęto stosować nasycanie drewna różnymi kompozycjami chemicznymi, a w 1838 r. francuski inżynier Beteli zastosował ciśnienie (do 0,8 MPa) w celu powiększenia głębokości przesycenia drewna produktami destylacji węgla kamiennego (segregator aktów prawnych). Wynalezienie w 1847 r. przez niemieckiego chemika Fuchsa rozpuszczalnego szkła krzemianowego pozwoliło wprowadzić do praktyki budowlanej odporne na działanie ognia farby krzemianowe i powłoki, początkowo na sodowym, a potem na bardziej odpornym na wpływy atmosferyczne spoiwie potasowym. Później osiągnięcie technologii chemicznej i przemysłu pozwoliły wprowadzić nowe efektywne środki ogniouodporniające antipireny. Istotnym postępem w rozwiązaniu zagadnienia ogniotrwałości i odporności na gnicie drewnianych części budowlanych był rozwój na początku XX w. klejonych konstrukcji nośnych wykonanych z użyciem klejów syntetycznych, które mimo wielu istotnych zalet zyskały wielkie uznanie architektów dopiero w ostatnich czasach (promocja 3 w 1).

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Stosowanie ochrony anodowej

Zagadnienie skuteczności ochrony anodowej znacznie się komplikuje, kiedy rozpuszczone wskutek lokalnej korozji aniony (np. chlorków) zmniejszają powierzchnię warstwy pasywującej. Występuje…

Anody aluminiowe

Anody aluminiowe są utleniane przy wytrącaniu trudno rozpuszczalnego w wodzie uwodnionego wodorotlenku glinu Al(OH)3, przy czym oprócz anodowego rozpuszczania aluminium…

Zmineralizowany szlam

W wodach o średniej twardości i wodach twardych przy dużej zawartości soli (tj. o dużej konduktywności) również powstają takie same…

Pełne zabezpieczenie instalacji

Na powierzchni ocynkowanej tworzą się warstwy ochronne (wodorotlenki, tlenki i sole zasadowe o bardzo małej rozpuszczalności w wodzie) zapobiegające w…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !