Obróbka płaszczyzn stykowych

 

Obróbka płaszczyzn stykowych

Ze względu na to, że klejenie wymaga precyzyjnej obróbki płaszczyzn stykowych, umożliwiającej wykonanie spoin o szerokości 1-2 mm, tego typu złącza znajdują zastosowanie przy elementach gazobetonowych (uprawnienia budowlane). Złącza klejone w połączeniach elementów gazobetonowych rozpowszechnione są w państwach skandynawskich. Są one obecnie próbnie wdrażane na terenie Polski do wielkowymiarowych ścian osłonowych (np. wg projektu inż. Wilanda (program na telefon).

Należy dodać, że połączenia konstrukcyjne w węzłach ścian powinny również uwzględniać względy montażowe, aby wszystkie czynności połączenia (zarówno roboty zbrojarskie czy spawalnicze, jak i betonowanie trzpieni) mogły przebiegać we właściwej kolejności i czasie, w dostosowaniu do cykli montażu prefabrykatów. Nieskoordynowanie tych zagadnień może przyczynić się do nadmiernego wydłużenia prac montażowych, potrzeby dodatkowych połączeń montażowych itp. niedogodności, obniżających wydatnie całość koncepcji złącza (program na komputer).

Złącza płytowych ścian wewnętrznych, które stanowią przegrody między mieszkaniami, powinny odznaczać się szczelnością, aby nie przepuszczać dźwięków powietrznych, światła czy zapachów z jednego pomieszczenia do drugiego. Z tego też względu, licząc się z faktem, że trzpień betonowy na skutek skurczu może się odspoić od krawędzi którejś ze ścian, projektuje się w krawędziach ścian szereg załamań, aby ewentualna rysa nie przebiegała prosto w przekroju złącza. W tym też celu stosuje się wypełnienie spoiny na pewną grubość pakułami (program egzamin ustny).

Zabezpieczenie złącz przed zawilgoceniem i infiltracją powietrza. Niezmiernie ważnym zagadnieniem dla złącz zewnętrznych ścian płytowych jest rozwiązanie izolacyjnej części złącza, zabezpieczającej przed przenikaniem wody deszczowej i przewiewaniem do wnętrza budynku.

Budynki tradycyjne

W budynkach tradycyjnych o ścianach zewnętrznych z cegły, pokrytych tynkiem, których grubość wynosi ok. 50 cm, zjawisko zawilgocenia muru na całą grubość — pod wpływem opadów deszczowych — w zasadzie nie zachodzi, nawet w klimatach bardzo wilgotnych (morskich). Również jeśli chodzi o przewiewanie ścian, to przy prawidłowym wypełnieniu zaprawą spoin między cegłami można ściany te uważać za całkowicie szczelne (opinie o programie).

Ponieważ nadmierne zawilgocenie tynku i muru wpływa ujemnie na ich trwałość, dla zmniejszenia destrukcyjnego działania fali deszczowej stosuje się pewne elementy konstrukcji, jak gzymsy wieńczące lub okapy, gzymsy międzypiętrowe, okapniki blaszane, które poza względami architektonicznymi chronią elewację przed wodą deszczową. Stwierdzono, że np. gzyms wieńczący na budynku 5-kondygnacjowym o wysunięciu 40 cm poza płaszczyznę elewacji zmniejsza ilość opadów deszczowych spadających na elewację w okresie rocznym o 40%, co dowodzi celowości takich rozwiązań w klimatach zbliżonych do polskiego (segregator aktów prawnych).

Szczególnie ujemne działanie mają deszcze, które padają pod wpływem wiatru ukośnego do elewacji. Woda deszczowa nie opada wtedy pionowo, lecz pod wpływem wiatru jest przesuwana, przyciskana i wtłaczana do szczelin ścian wzdłuż budynku, przez co osłony poziome (gzymsy) tylko częściowo chronią przed przenikaniem wody deszczowej do spoin (promocja 3 w 1).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !