Obsługa techniczna

Obsługa techniczna
Obsługa techniczna

Obsługa techniczna transportowa (OTT) stanowi zespół czynników zabezpieczających maszynę przed uszkodzeniami w czasie transportu. Obsługa techniczna w okresie docierania (OTD) stanowi zespół czynności mający na celu stopniowe doprowadzenie mechanizmów maszyny do pełnej sprawności eksploatacyjnej, przy czym przeprowadzać ją należy zgodnie z instrukcją fabryczną, opracowaną dla każdego typu maszyny oddzielnie (program uprawnienia budowlane na komputer).

Obsługa techniczna codzienna (OTC) stanowi zespół czynności wykonywanych w każdym dniu roboczym i polega w zasadzie na dwukrotnym skontrolowaniu działania maszyny i stanu technicznego poszczególnych zespołów - przed rozpoczęciem pierwszej zmiany i po zakończeniu pracy.

Główne czynności obsługi technicznej przed rozpoczęciem pracy obejmują sprawdzenie i uzupełnienie stanu paliwa, oleju i smaru; sprawdzenie działania wszystkich mechanizmów roboczych oraz sprawdzenie i ewentualne uzupełnienie brakujących nakrętek, zabezpieczenie połączeń śrubowych itp. Natomiast czynności porządkowe po zakończeniu pracy polegają na usunięciu zanieczyszczeń powstałych w czasie pracy, uzupełnieniu stanu paliwa i smarów, na zwróceniu karty pracy i rozliczeniu wykonawcy produkcji oraz na zawiadomieniu o zauważonych nieprawidłowościach. Obsługę codzienną wykonuje w zasadzie operator zmianowy (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Obsługa techniczna okresowa (OTO) polega na czynnościach wykonywanych po przepracowaniu przez maszynę liczby godzin określonej okresem między- obsługowym oraz przed rozpoczęciem okresu letniego względnie zimowego (zmiana warunków pracy) (uprawnienia budowlane).

Rozróżnia się obsługę okresową pierwszą OTO-1, obsługę okresową drugą OTO-2 oraz obsługę sezonową OTS. Czynności pierwszej obsługi technicznej (OTO-1) obejmują w zasadzie rozszerzone czynności wchodzące w zakres obsługi codziennej, przy czym dopuszcza się w koniecznych przypadkach przeprowadzenie demontażu fragmentów maszyn w celu ustalenia ich stanu technicznego. Obsługę techniczną OTO-1 wykonuje operator zmianowy (program egzamin ustny).

Czynności drugiej obsługi technicznej

Czynności drugiej obsługi technicznej (OTO-2) poza czynnościami wchodzącymi w zakres pierwszej obsługi obejmują sprawdzenie mechanizmów roboczych, dokonanie demontażu zespołów lub części w potrzebnym zakresie, przy czym do weryfikacji wszystkich zespołów lub części należy stosować aparaturę kontrolno-pomiarową (opinie o programie).

Obsługę okresową OTO-2 wykonuje brygada czołówki warsztatowej, przy czym powinien w niej brać udział również operator maszyny. Obsługa sezonowa (OTS). Obsługa sezonowa dzieli się na obsługę zimową (OZ) oraz obsługę letnią (OL). Obsługę sezonową przeprowadza się w zasadzie w dniach 15 listopada i 31 marca, przy czym zakres czynności dla każdego typu maszyn należy określić na podstawie instrukcji fabrycznych. Obsługi OZ i OL powinny być wykonywane przy najbliższej obsłudze OTO-2 lub OTO-1.

Obsługa techniczna magazynowa (OTM) polega na zabezpieczeniu mechanizmów maszyny przynajmniej na okres 6 miesięcy (przed korozją, wpływami atmosferycznymi), przy czym po tym terminie należy przeprowadzać kontrolę stanu zabezpieczenia. Zużycie maszyn budowlanych może mieć charakter zużycia normalnego (normalne zużycie maszyny) oraz zużycia spowodowanego wypadkami (segregator aktów prawnych).

Intensywność zużycia normalnego zależy od działania licznych przyczyn, z których wymienić należy właściwości konstrukcyjne maszyny i jej części, prawidłowy dobór i jakość materiałów, dokładność obróbki poszczególnych części maszyny, należycie przeprowadzane naprawy i należytą konserwację maszyn. Maszyny budowlane pracują w warunkach znacznie gorszych od maszyn fabrycznych w zmieniających się warunkach obciążenia oraz przy częstych przeciążeniach, często przewożone z jednego placu budowy na inny, co nieraz związane jest z częściowym demontażem tych maszyn (promocja 3 w 1).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !