Blog

23.07.2018

Obszary ograniczonego użytkowania

W artykule znajdziesz:

Obszary ograniczonego użytkowania


Obszary ograniczonego użytkowania. Wraz z rozwojem technologicznym, powstaje także szereg zakładów i linii produkcyjnych. Wiąże się to przede wszystkim z dużą szkodliwością dla środowiska. Zakłady emitują zanieczyszczenia przedostające się do powietrza czy gleby. Niezbędne jest wtedy utworzenie specjalnego miejsca, w którym to fabryka będzie mogła działać. Obszary ograniczonego użytkowania.Obszarem ograniczonego użytkowania nazywa się teren, który został prawnie wyznaczony jako miejsce, w którym znajduje się zakład. Emituje on do środowiska różnorakie zanieczyszczenia takie jak hałas, nieprzyjemny zapach, pyły czy gazy.
Obszar ograniczonego użytkowania jest miejscem, gdzie bez konsekwencji prawnych można przekraczać dozwolone normy, jeśli chodzi o emisję zanieczyszczeń. Takie obszary mogą powstać po wcześniejszym zweryfikowaniu stopnia oddziaływania na środowisko czy też przeglądu ekologicznego. Konieczność zastosowania owych obszarów ograniczonych zachodzi, gdy standardy nie mogą zostać zachowane.
Najczęściej stosowane są one dla oczyszczalni ścieków, śmietnisk, lotnisk, tras komunikacyjnych, kopalni itp. Szkody górnicze. Szkody spowodowane działalnością górniczą są nieocenione. Zaliczyć można do nich przede wszystkim dodatkowe odpady z górnictwa, emisję zanieczyszczeń pyłowo-gazowych do powietrza, szkody spowodowane eksploatacją górniczą oraz negatywne oddziaływanie na infrastrukturę oraz grunty rolne i leśne. Sama działalność górnicza wiąże się z dodatkowymi opłatami. Koszta spowodowane są między innymi zwiększonym poborem wody, odprowadzaniem ścieków, składowaniem odpadów, emisją zanieczyszczeń do powietrza. Jest to także utrudnienie dla mieszkańców i właścicieli mieszkań na tamtejszych terenach. Mieszkania muszą spełniać wszystkie niezbędne warunki techniczne. Muszą one w pełni zapewnić odpowiedni klimat akustyczny itp. Reasumując, obszary ograniczonego użytkowania, w głównej mierze przeznaczone są dla fabryk, zakładów, gdzie przekraczana jest dopuszczalna norma emisji zanieczyszczeń.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami