Blog

Technologia produkcji płyt uprawnienia budowlane zdjęcie nr 10
25.06.2021

Obudowa budynku

W artykule znajdziesz:

Obudowa budynku

Technologia produkcji płyt uprawnienia budowlane zdjęcie nr 11
Obudowa budynku

Obudowa budynku przewidziana jest w wariancie ciężkim i lekkim. Obudowę ciężką stanowią prefabrykowane płyty żelbetowe, ocieplone podczas montażu wełną mineralną, mocowane blachą fałdową oraz płyty z betonu komórkowego, a obudowę lekką — elementy r.pu Bistyp. Ścianki działowe zaprojektowano z płyt gipsowych lub warstwowych, z wyeliminowaniem technologii tradycyjnych (cegły)(program uprawnienia budowlane na komputer).
Beton jest to materiał budowlany utworzony z mieszaniny wodnego zaczynu cementowego i kruszywa w wyniku związania i stwardnienia spoiwa. Wiązanie spoiwa jest proce-
*m chemicznym zachodzącym między spoiwem a wodą, powodującym utratę plastyczności zaczynu i nadanie mu cech ciała stałego. Po zakończeniu wiązania odbywa się proces twardnienia spoiwa (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Beton zbrojony wiotkimi prętami stalowymi tak, że nośność wykonanej z niego konstrukcji w poszczególnych przekrojach jest uwarunkowana współpracą betonu i stali, nazwę żelbetu. Współpracę tych materiałów umożliwia przyczepność betonu do trojenia. Za konstrukcje żelbetowe uważa się konstrukcje z betonu ze zbrojeniem większym od minimalnego.
Jakość betonu jest określona klasą betonu odpowiadającą co do wartości jego wytrzymałości gwarantowanej. Przy sprawdzaniu stanów granicznych konstrukcji przyjmowana jest wytrzymałość obliczeniowa na ściskanie Rb i na rozciąganie Rbz (uprawnienia budowlane).

Beton i żelbet są podstawowymi materiałami służącymi do wznoszenia budowli, zbiorników, komór itp. Ich zaletami są: duża wytrzymałość formowania, stosunkowo niski koszt i brak potrzeby konserwacji.
Zależnie od ilości i jakości składników, tj. cementu, wody, kruszywa oraz ew. specjalnych domieszek, można uzyskać beton różnych właściwościach.

Mrozoodporność

Beton do wykonywania budowli sanitarnych powinien mieć:
- dostateczną wytrzymałość na ściskanie i rozciąganie; betony narażone w warunkach eksploatacji na wilgoć i mróz powinny wykazywać wytrzymałość średnią co najmniej 15 MPa (program egzamin ustny),
- mrozoodporność, w warunkach eksploatacji wyrażającą się ubytkiem masy do 5% i zmniejszeniem wytrzymałości do 20% w stosunku do próbek nie poddanych zamrożeniu,
- szczelność określoną stosunkiem gęstości objętościowej betonu w stanie suchym do gęstości właściwej; jest to najważniejszy czynnik mający wpływ na odporność betonu na agresywne działanie wody, gruntu itd.,
- dużą odporność na ścieranie, zależną głównie od rodzaju kruszywa (szczegółu ważne w kanałach),
- dużą odporność na agresywne czynniki chemiczne, zwłaszcza w razie narażeń betonu na działanie niektórych ścieków przemysłowych,
- małą odkształcalność termiczną (opinie o programie),
- dobrą urabialność przy wykonywaniu elementów cienkościennych lub gęsto zbrojonych,
- niewielkie odkształcenia skurczowe podczas twardnienia.

Wymagania dla betonu stosowanego w określonych warunkach zawierają odpowiednie normy i przepisy.
Konieczna dla niektórych obiektów budownictwa sanitarnego i wodnego szczelność betonu spowodowana jest potrzebą:
- zabezpieczenia zbrojenia przed korozją,
- ograniczenia ubytku cieczy ze zbiorników (segregator aktów prawnych),
- uniemożliwienia dopływu wody gruntowej do wnętrza zbiorników itp.

Konstrukcje betonowe i żelbetowe powinny być chronione przed korozją spowodowaną wpływami bezpośredniego otoczenia. Warunki atmosferyczne oraz zapylenie i zanieczyszczenie chemiczne działają niszcząco na cement; koncentracja agresywnych zanieczyszczeń wzrasta nie tylko w dzielnicach przemysłowych, lecz także wyłącznie mieszkaniowych. Zmiany w betonie wywołane korozją wpływają na osłabienie konstrukcji i stanowią zagrożenie dla zbrojenia. Czynnikiem sprzyjającym niszczeniu w środowisk agresywnym jest zawilgocenie konstrukcji wskutek warunków atmosferycznych (promocja 3 w 1).

Skutecznym sposobem zabezpieczania betonu może być malowanie lub natryskiwanie substancja mi ochronnymi. Stosowane są różne powłoki bezbarwne lub zabarwione, chroniące ni tylko przed wilgocią i agresywnością atmosfery, lecz i przed bezpośrednim niszczącym działaniem kwasów, ługów lub olejów. Do środków tych należą ochronne powłoki bitumiczne, żywice silikonowe, akrylowe itp.

Najnowsze wpisy

25.06.2024
Technologia produkcji płyt uprawnienia budowlane zdjęcie nr 12
Ile trwa zrobienie uprawnień budowlanych?

Proces uzyskiwania pozwoleń na budowę w Polsce może różnić się w zależności od specyfiki wnioskowanych pozwoleń i poziomu zaawansowania. Studia…

25.06.2024
Technologia produkcji płyt uprawnienia budowlane zdjęcie nr 13
Kurs na uprawnienia budowlane

Zgodnie z powszechną praktyką Polska Izba Inżynierów (PIIB) nie prowadzi bezpośrednio zawodowych kursów przygotowawczych ze względu na możliwy konflikt interesów.…

Technologia produkcji płyt uprawnienia budowlane zdjęcie nr 16 Technologia produkcji płyt uprawnienia budowlane zdjęcie nr 17 Technologia produkcji płyt uprawnienia budowlane zdjęcie nr 18
Technologia produkcji płyt uprawnienia budowlane zdjęcie nr 19
Technologia produkcji płyt uprawnienia budowlane zdjęcie nr 20 Technologia produkcji płyt uprawnienia budowlane zdjęcie nr 21 Technologia produkcji płyt uprawnienia budowlane zdjęcie nr 22
Technologia produkcji płyt uprawnienia budowlane zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Technologia produkcji płyt uprawnienia budowlane zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Technologia produkcji płyt uprawnienia budowlane zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Technologia produkcji płyt uprawnienia budowlane zdjęcie nr 32 Technologia produkcji płyt uprawnienia budowlane zdjęcie nr 33 Technologia produkcji płyt uprawnienia budowlane zdjęcie nr 34
Technologia produkcji płyt uprawnienia budowlane zdjęcie nr 35
Technologia produkcji płyt uprawnienia budowlane zdjęcie nr 36 Technologia produkcji płyt uprawnienia budowlane zdjęcie nr 37 Technologia produkcji płyt uprawnienia budowlane zdjęcie nr 38
Technologia produkcji płyt uprawnienia budowlane zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Technologia produkcji płyt uprawnienia budowlane zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Technologia produkcji płyt uprawnienia budowlane zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami