Blog

Monomer zdjęcie nr 10
30.05.2018

Ochrona przed hałasem w budynkach

W artykule znajdziesz:

Ochrona przed hałasem w budynkach

 
Monomer zdjęcie nr 11
Ochrona przed hałasem w budynkach

W dzisiejszych czasach, gdy technologia się rozwinęła, a tempo życia ciągle rośnie, potrzebne są miejsca, w którym poziom hałasu jest akceptowalny - aby ludzie mogli spać spokojnie, wypoczywać czy też skupić się na pracy. Tym samym, ważna jest akustyka budowlana, aby ograniczyć hałas zewnętrzny, a także niesienie się dźwięków pochodzących np. z innych kondygnacji (uprawnienia budowlane)Zgodnie z Rozporządzeniem, budynek powinien zostać zaprojektowany w taki sposób, aby poziom hałasu oddziałującego na użytkowników budynku oraz ludzi znajdujących się w sąsiedztwie nie stanowił zagrożenie dla zdrowia oraz umożliwiał w zadowalających warunkach pracę, sen i odpoczynek. Budynki powinno się sytuować w miejscach, które są jak najmniej narażone na hałas i drgania.

 

W Polskiej Normie określone zostały dopuszczalne poziomy hałasu dla mieszkań w porze dnia i nocy, a także dla obiektów użyteczności publicznej i zakładów pracy. Nie powinno się również przy obiektach mieszkalnych sytuować pomieszczeń technicznych generujących nadmierny hałas i drgania. Badania wykazały, że hałas pochodzący z instalacji jest bardziej dokuczliwy niż hałas zewnętrzny - np. komunikacyjny (program egzamin ustny). Ochrona przed hałasem w budynkach powinna więc być zapewniona na etapie projektowania - ze względu na lokalizację budynku oraz instalacje wewnętrzne. Pomiar hałasu w celu jego oceny przeprowadza się za pomocą wskaźnika dźwięku podczas ośmiu najmniej korzystnych godzin. Przy pomiarach również należy uwzględnić poziom tła akustycznego. Projektanci często są świadomi konieczności ochrony przed hałasem, jednak popełniają błędy, jak np. projektowanie wylotów ciepłego powietrza w pobliżu okien (opinie o programie). Równie często zapomina się o odpowiednim wygłuszeniu i izolacji kotłowni - a praca urządzeń, jak np. pompy ładujące jest uciążliwa, a ich dźwięk i drgania mogą nieść się na wyższe kondygnacje. Stosowanie urządzeń o coraz większych mocach i wydajności w niektórych przypadkach nie powoduje poprawy komfortu życia, ze względu na wyższą emisję hałasu.

Najnowsze wpisy

19.06.2024
Monomer zdjęcie nr 12
Uprawnienia wodno-melioracyjne

Prawa do nabywania wody i gruntów oznaczają prawa i obowiązki związane z inicjatywami w zakresie zaopatrzenia w wodę i nabywania…

18.06.2024
Monomer zdjęcie nr 13
Uprawnienia majstra budowlanego

Kwalifikacje kierownika budowy różnią się w zależności od kraju, ale zazwyczaj obejmują zestaw kwalifikacji i umiejętności, które umożliwiają nadzorowanie prac…

Monomer zdjęcie nr 16 Monomer zdjęcie nr 17 Monomer zdjęcie nr 18
Monomer zdjęcie nr 19
Monomer zdjęcie nr 20 Monomer zdjęcie nr 21 Monomer zdjęcie nr 22
Monomer zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Monomer zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Monomer zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Monomer zdjęcie nr 32 Monomer zdjęcie nr 33 Monomer zdjęcie nr 34
Monomer zdjęcie nr 35
Monomer zdjęcie nr 36 Monomer zdjęcie nr 37 Monomer zdjęcie nr 38
Monomer zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Monomer zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Monomer zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami