Oczyszczarka ciśnieniowa

Oczyszczarka ciśnieniowa

Przy wykonywaniu pokryć ochronnych na dużych obiektach w sposób zmechanizowany uzyskuje się większą wydajność pracy niż przy stosowaniu narzędzi ręcznych. Wykonywanie robót za pomocą maszyn wymaga odpowiedniej wiedzy o ich funkcjonowaniu, utrzymaniu i konserwacji, by zapewnić ich niezawodne działanie (program uprawnienia budowlane na komputer).

W rozdziale tym będą opisane te maszyny, które mogą być stosowane w opisywanych niżej robotach. Jednak juz teraz przez rozwiązanie następnego zadania powinniście zapoznać się ze sposobem działania ważniejszych maszyn stosowanych do robót przeciwkorozyjnych.

Są to maszyny przeważnie o napędzie pneumatycznym (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Powietrze jest sprężone w sprężarce napędzanej silnikiem elektrycznym bądź spalinowym.

Na rysunku 58 przedstawiono w uproszczony sposób działanie maszyn najczęściej stosowanych do robót przeciwkorozyjnych. Po dokładnym obejrzeniu różnych części rysunku odpowiedzcie na następujące pytania:

Pistolet do metalizacji natryskowej. Przy metalizacji natryskowej roztopione krople cynku lub aluminium są natryskiwane na zabezpieczaną powierzchnię stalową. Jak wyjaśnicie sobie ten proces (uprawnienia budowlane)?

  • Aparat do malowania natryskowego

Jakie zadania spełnia powietrze sprężone, a jakie iglica, która jest sprzężona z języczkiem spustowym?

W jaki sposób maszyny D i E przekształcają energię sprężonego powietrza w energię mechaniczną?

Czy może być wykorzystany inny rodzaj energii do napędzania mechanicznej wirującej szczotki drucianej?

Jak działa pneumatyczna szczotka druciana?

Jakie znacie inne maszyny stosowane w budownictwie, które, podobnie jak młotek pneumatyczny przeznaczony do zgrubnego odrdzewiania, są wyposażone w tłok poruszany tam i z powrotem przez sprężone powietrze?

Silnik i sprężarka

Silnik i sprężarka tworzą przeważnie sprzężony zespół, ale również mogą znajdować się w pewnej odległości od siebie. Są one wówczas połączone ze sobą za pomocą urządzenia przenoszącego energię, np. za pomocą giętkiego wału.

Po użyciu pędzli do nanoszenia wyrobów lakierowych, przed umieszczeniem w naczyniu do przechowywania, należy je uprzednio przygotować w następujący sposób:

  • dokładnie wytrzeć resztę farby,
  • oczyścić trzonek przez oskrobanie szpachlą,
  • wytrzeć ścierką pierścień blaszany i zwój sznurka krępującego szczecinę,
  • sprawdzić długość szczeciny i gdy zachodzi potrzeba, należy skrócić skrępowanie (segregator aktów prawnych).

Po wykonaniu tych czynności można pędzle wstawić do naczynia, przy czym poziom wody w naczyniu powinien sięgać do pierścieni blaszanych.

Przećwiczcie na nowym pędzlu nawijanie i skracanie zwoju sznurka krępującego szczecinę. Przy zużytych pędzlach

należy również skrócić korek, znajdujący się w środku pędzla, na taką | długość, na jaką skraca się zwój krępujący. Korek ucina się nożem. I

Przy wykonywaniu pokryć ochronnych na konstrukcjach metalowych przed lub po ich montażu występują następujące czynności :

  • przygotowanie powierzchni metalu przez odrdzewianie, usuwanie zgorzeliny i odtłuszczanie;
  • wykonanie powłok z płynnych wyrobów lakierowych przez malowanie pędzlami, wałkami, przez zanurzanie lub natryskiwanie;
  • wykonanie pokryć z mas gęstych lub z folii przez szpachlowanie lub naklejanie (promocja 3 w 1).

Ważnym czynnikiem technicznym wpływającym na sposób wykonywania pokryć ochronnych są narzędzia pracy. Dzielimy je na narzędzia ręczne i sprzęt zmechanizowany oraz naczynia i sprzęt ogólnego zastosowania. Użycie sprzętu zmechanizowanego jest uwarunkowane jego sposobem działania musi on np. być dostosowany do konsystencji nanoszonego materiału oraz skutecznością działania, która współdecyduje o ilości wykonanych robót.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami