Oczyszczarka ciśnieniowa

Oczyszczarka ciśnieniowa

Przy wykonywaniu pokryć ochronnych na dużych obiektach w sposób zmechanizowany uzyskuje się większą wydajność pracy niż przy stosowaniu narzędzi ręcznych. Wykonywanie robót za pomocą maszyn wymaga odpowiedniej wiedzy o ich funkcjonowaniu, utrzymaniu i konserwacji, by zapewnić ich niezawodne działanie (program uprawnienia budowlane na komputer).

W rozdziale tym będą opisane te maszyny, które mogą być stosowane w opisywanych niżej robotach. Jednak juz teraz przez rozwiązanie następnego zadania powinniście zapoznać się ze sposobem działania ważniejszych maszyn stosowanych do robót przeciwkorozyjnych.

Są to maszyny przeważnie o napędzie pneumatycznym (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Powietrze jest sprężone w sprężarce napędzanej silnikiem elektrycznym bądź spalinowym.

Na rysunku 58 przedstawiono w uproszczony sposób działanie maszyn najczęściej stosowanych do robót przeciwkorozyjnych. Po dokładnym obejrzeniu różnych części rysunku odpowiedzcie na następujące pytania:

Pistolet do metalizacji natryskowej. Przy metalizacji natryskowej roztopione krople cynku lub aluminium są natryskiwane na zabezpieczaną powierzchnię stalową. Jak wyjaśnicie sobie ten proces (uprawnienia budowlane)?

  • Aparat do malowania natryskowego

Jakie zadania spełnia powietrze sprężone, a jakie iglica, która jest sprzężona z języczkiem spustowym?

W jaki sposób maszyny D i E przekształcają energię sprężonego powietrza w energię mechaniczną?

Czy może być wykorzystany inny rodzaj energii do napędzania mechanicznej wirującej szczotki drucianej?

Jak działa pneumatyczna szczotka druciana?

Jakie znacie inne maszyny stosowane w budownictwie, które, podobnie jak młotek pneumatyczny przeznaczony do zgrubnego odrdzewiania, są wyposażone w tłok poruszany tam i z powrotem przez sprężone powietrze?

Silnik i sprężarka

Silnik i sprężarka tworzą przeważnie sprzężony zespół, ale również mogą znajdować się w pewnej odległości od siebie. Są one wówczas połączone ze sobą za pomocą urządzenia przenoszącego energię, np. za pomocą giętkiego wału.

Po użyciu pędzli do nanoszenia wyrobów lakierowych, przed umieszczeniem w naczyniu do przechowywania, należy je uprzednio przygotować w następujący sposób:

  • dokładnie wytrzeć resztę farby,
  • oczyścić trzonek przez oskrobanie szpachlą,
  • wytrzeć ścierką pierścień blaszany i zwój sznurka krępującego szczecinę,
  • sprawdzić długość szczeciny i gdy zachodzi potrzeba, należy skrócić skrępowanie (segregator aktów prawnych).

Po wykonaniu tych czynności można pędzle wstawić do naczynia, przy czym poziom wody w naczyniu powinien sięgać do pierścieni blaszanych.

Przećwiczcie na nowym pędzlu nawijanie i skracanie zwoju sznurka krępującego szczecinę. Przy zużytych pędzlach

należy również skrócić korek, znajdujący się w środku pędzla, na taką | długość, na jaką skraca się zwój krępujący. Korek ucina się nożem. I

Przy wykonywaniu pokryć ochronnych na konstrukcjach metalowych przed lub po ich montażu występują następujące czynności :

  • przygotowanie powierzchni metalu przez odrdzewianie, usuwanie zgorzeliny i odtłuszczanie;
  • wykonanie powłok z płynnych wyrobów lakierowych przez malowanie pędzlami, wałkami, przez zanurzanie lub natryskiwanie;
  • wykonanie pokryć z mas gęstych lub z folii przez szpachlowanie lub naklejanie (promocja 3 w 1).

Ważnym czynnikiem technicznym wpływającym na sposób wykonywania pokryć ochronnych są narzędzia pracy. Dzielimy je na narzędzia ręczne i sprzęt zmechanizowany oraz naczynia i sprzęt ogólnego zastosowania. Użycie sprzętu zmechanizowanego jest uwarunkowane jego sposobem działania musi on np. być dostosowany do konsystencji nanoszonego materiału oraz skutecznością działania, która współdecyduje o ilości wykonanych robót.

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Obszary surowcowe

Schemat pierwszy polega na stwierdzonym lub prognozowanym przekroczeniu skali popytu na dobra i usługi pochodzące z obszarów przybrzeżnych wobec zasobów…

Konflikt intensywnego użytkowania

Konflikt intensywnego użytkowania zasobów obszarów przybrzeżnych z potrzebą zachowania długoterminowej produktywności tych zasobów spowodował zapotrzebowanie na inne koncepcje planowania i…

Kryterium atrakcyjności celu

Szóstym jest kryterium kojarzenia korzyści zewnętrznych. Każdy z systemów transportowych obsługujących ruch turystyczny musi być rentowny. Efekt ten powstanie wtedy,…

Penetrowanie obszaru

Drugi etap, będący wynikiem wzrastającej świadomości ekologicznej i zdrowotnej człowieka, wyzwoli chęć penetrowania obszaru rowerem, co przyczyni się do zdecydowanie…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !