Blog

21.09.2018

Od czego zależy jakość środowiska wewnętrznego w budynku?

W artykule znajdziesz:

Od czego zależy jakość środowiska wewnętrznego w budynku?

Wymiana powietrza w pomieszczeniach, gdzie przebywają ludzie jest bardzo ważna, ponieważ napływ świeżego powietrza daje większy komfort do życia i pracy (program na komputer). Jakość środowiska wewnętrznego pomieszczeń jest regulowana za pomocą kilku czynników, które mogą być stosowane łącznie lub oddzielnie w zależności od rodzaju wyposażenia domu (program na telefon). Ważnym aspektem, gdzie prawidłowa wentylacja ma duże znaczenie jest jak najbardziej maksymalne wyeliminowanie z pomieszczenia zanieczyszczonego i szkodliwego dla zdrowia powietrza, które powstaje w wyniku ogrzewania, oddychania, a także stosowania różnych środków chemicznych, na przykład do sprzątania (program na egzamin ustny).

W jaki sposób odbywa się wymiana powietrza w budynkach?

Wymiana powietrza w pomieszczeniach

Oczywistą metodą wymiany powietrza zanieczyszczonego na świeże jest wietrzenie poprzez otwieranie okien, ale istnieją lepsze i bardziej skuteczne urządzenia, które są przeznaczone do tej czynności (promocja 3 w 1). Jednym z nich jest wentylacja grawitacyjna, odbywająca się naturalnie poprzez wyciąganie powietrza przez kanały wentylacyjne zakończone ujściem z regulowaną kratką. Powyższe metody są już dosyć archaiczne, ponieważ w budownictwie stosowane są nowoczesne urządzenia poprawiające jakość środowiska wewnętrznego poprzez wentylację mechaniczną (segregator).
Rekuperacja - nowoczesna wymiana powietrza
Innowacyjną metodą wentylowania pomieszczeń jest zastosowanie systemu rekuperacji. Jego działanie polega na wymianie ciepłego, zanieczyszczonego powietrza zasysanego z pomieszczenia i jednocześnie pobieranego z zewnątrz zimnego, ale czystego. Poprzez skoordynowane urządzenia następuje wymiana powietrza z jednoczesnym ogrzewaniem zewnętrznego (opinie). Do ogrzania używane jest ciepło ze zużytego i często zanieczyszczonego powietrza. Ta metoda skutecznie zapewnia świeże, czyste wolne od roztoczy powietrze w pomieszczeniach, ale także jest bardziej ekonomiczna, ponieważ daje spore oszczędności na rachunkach za ogrzewanie i energię elektryczną. Taka wentylacja mechaniczna jest coraz bardziej powszechna.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami