Blog

30.05.2018

Od początku do końca

W artykule znajdziesz:

Od początku do końca


Niewątpliwie nie jest łatwo uzyskać pełne uprawnienia budowlane, która oznaczają, że można zajmować się przeprowadzaniem inwestycji dotyczących nieruchomości mieszkalnych i innych od początku do końca samodzielny. Konieczne jest bowiem legitymowanie się odpowiednim wykształceniem, a także doświadczeniem, ponieważ niezbędne jest przebycie praktyk przy projektowaniu obiektu, jak też jego realizowaniu przez kompetentny zespół.


Zdobycie uprawnień, o jakich mowa, daje możliwość zajmowania się tworzeniem, jak również burzeniem nieruchomości od początku do końca, a więc od przygotowania projektu, aż do finalnego odbioru konkretnego obiektu przez kompetentny organ.
Istnieje również możliwość uzyskania częściowych uprawnień budowlanych, to jest takich, jakie dają prawo do zajmowania się inwestycjami w odniesieniu do małych obiektów.

 

Aby zajmować się prowadzeniem wszelkich prac na budowie, konieczne jest zdobycie prawa do tego, a może ono zostać przyznane przez komisję kwalifikacyjną Samorządu Zawodowego Inżynierów Budownictwa. Nie ulega najmniejszych wątpliwości, że ten organ stara się robić duży przesiew wśród kandydatów, pragnących zdobyć uprawnienia budowlane i bardzo dobrze, że tam się dzieję, albowiem należy oddzielić ziarno od plew.


Nikt nie wyobraża sobie chyba, że inwestycja związana z powstawaniem jakiegoś obiektu, będzie przeprowadzana przez osobę niekompetentną. Zagrażałoby to bezpieczeństwu użytkowników takiej nieruchomości. Poza tym, wspomniana komisja samorządowa nie chce, aby spod jej skrzydeł wychodzili ludzie niepewni, to jest tacy, którzy nie mają wystarczającej wiedzy, jak również odpowiednich umiejętności do zajmowania się danymi czynnościami.

Najnowsze wpisy

28.05.2024
Książka obiektu budowlanego

Książka obiektu budowlanego to dokument służący do systematycznego rejestrowania i archiwizowania wszelkich istotnych informacji dotyczących eksploatacji, konserwacji i remontów budynku.…

28.05.2024
Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie

Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie to koncepcja która określa prawa i możliwości człowieka do odgrywania ważnej roli w procesie budowlanym.…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami