Blog

30.05.2018

Od projektu do odbioru budynku

W artykule znajdziesz:

Od projektu do odbioru budynku

Od projektu do odbioru budynku

Każdy, kto posiada uprawnienia budowlane, które umożliwiają samodzielne zajęcie się daną inwestycją, bierze na siebie ogromną odpowiedzialność za jej powstanie od mediów aż do pokrycia dachowego (program na komputer). Znawca prawa budowlanego może zajmować się powstawaniem nowej nieruchomości od projektu do kierowania robotami prowadzącymi do jego realizacji.

Nie jest łatwo przebyć drogę, która doprowadza do szczęśliwego końca w postaci uzyskania uprawnień budowlanych, gdyż najpierw trzeba zdobyć odpowiednie wykształcenie, następnie odbyć praktyki projektowe i przy realizacji inwestycji, a na końcu konieczne jest zaliczenie stosownego egzaminu (program na telefon). Nad wszystkim czuwa kompetentna komisja kwalifikacyjna – utworzona przez Samorząd Zawodowy Inżynierów Budownictwa.

Poza otrzymaniem certyfikatu, dającego podstawy do zajmowania się inwestycją od początku do końca samodzielnie, można mieć również częściowe uprawnienia budowlane i w takim przypadku jest się specjalistą od prac realizowanych na pewnym odcinku budowy (segregator aktów prawnych).

Jak dobrze, że w naszym kraju występują osoby, zajmujące się prowadzeniem prac budowlanych od etapu projektowania danego obiektu, aż do jego wykończenia, ponieważ w ten sposób można być spokojnym, że pożądana nieruchomość będzie spełniała absolutnie wszystkie oczekiwania zleceniodawcy (opinie o programie). Aby móc zająć się realizacją inwestycji od momentu stworzenia jej projektu, poprzez organizowanie ekipy budowlanej, która wykorzystując beton i stal zajmie się tworzeniem fundamentów, ścian oraz dachów, trzeba posiadać oczywiście stosowne uprawnia, jakie wystawiane są przez komisję powołaną przez samorząd zawodowy (promocja 3 w 1).

Inżynierowie, należący do takiego samorządu, dokładają za każdym razem wszelkich starań, ażeby prawo do zajmowania się powyższymi czynności, miały wyłącznie osoby, które posiadają właściwe predyspozycje, to jest przede wszystkim zdobyły stosowne wykształcenie, przeszły praktyki i zdały egzamin (program egzamin ustny). Od tego, kto będzie budował domy mieszkalne, zakładu pracy, mosty, drogi, a także inne elementu infrastruktury, zależy niewątpliwie bardzo wiele.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami