Odległość między łapkami

Odległość między łapkami

Odległość między łapkami jednej szyby nie powinna przekraczać 80 cm. Niedopuszczalne jest układanie uszkodzonych szyb, np. ze szczerbinami, których nie można przykryć kitem lub listwami (program uprawnienia budowlane na komputer).
Szklenie bezkitowe. Szklenie tego rodzaju wykonuje się na szczeblinach „Wema”, „Hazet” i innych do tego celu dostosowanych.
Szyby układa się na podkładzie elastycznym (drut ołowiany, sznur smołowany itp.).

Krawędzie szyb znajdujące się na szczeblinach przykrywamy paskami papy asfaltowej, na którą kładzie się listwy, a następnie mocuje się do szczeblin wkrętami lub śrubami (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Szklenie ram okiennych i drzwi balkonowych „Poltrocol”. Ten rodzaj stolarki szkli się tylko szybami zespolonymi dwuwarstwowymi, wykonanymi ze szkła okiennego produkowanego według PN-69/B-13052 i odpowiadającego wymaganiom zawartym w wytycznych ZHSB-l/1975. Szyby te osadza się we wrębach między dwoma uszczelkami gumowymi, umieszczonymi w listwach z PCW specjalnie wykonanych do tych ram.

Skrzydła zawieszane i uchylane o powierzchni nie większej niż l ,4 m2 szkli się szybami zespolonymi ze szkła o grubości nie mniejszej niż 3 mm, zaś skrzydła o powierzchni ponad l,4 m2 - ze szkła o grubości 4 mm. Skrzydła odchalane o wymiarach 1.50 x 2,07 m powinny być szklone szybami ze szkła o grubości 5 mm.
Luzy dolne między krawędziami szyb a wrębami ramy nie mogą być mniejsze niż 3 mm, boczne (pionowe) nie mniejsze niż 4 mm (uprawnienia budowlane). Szyby we wrębach powinny opierać się na podkładkach umieszczonych w odległości l/6 od naroża szyby. Kształty i wymiary podkładek i listew powinny być zgodne z zatwierdzoną dokumentacją techniczną.

Szklenie ram metalowych

Wprawianie szyb w ramy metalowe odbywa się podobnie jak i w ramach drewnianych na kit miniowy lub na uszczelki elastyczne (program egzamin ustny). Wręby ram bez względu na rodzaj szklenia powinny być pokryte minią zarobioną na pokoście. Warstwa podkładu kitowego nie powinna być cieńsza niż 3-4 mm. Szyby mogą być mocowane kołkami drewnianymi wtykanymi w otworki uprzednio wywiercone lub listwami przyszybowymi. W przypadku gdy ramy mają wręby zbyt głębokie, wypełnia się je tylko na wysokość 10-15 mm, licząc od powierzchni szkła.

Ramy stalowe z profili giętych mogą być szklone szybami pojedynczymi lub zespolonymi. Szyby pojedyncze o grubości 3 mm wprawia się na kit miniowy zgodnie z wymaganiami normy PN-72/B-10180 „Roboty szklarskie”, zaś szyby zespolone powinny być wykonane ze szkła o grubości 3 mm z pustką 12 mm według świadectwa nr 34/ME/69 ITB. Szyby powinny być oddzielone od ramy i listew przyszybowych warstwą kitu lub przekładkami elastycznymi (opinie o programie).
Szklenie ram żelbetowych. Przy szkleniu ram żelbetowych na kit pokostowy konieczne jest pokrycie wrębów minią zarobioną na pokoście celem zabezpieczenia przed wchłanianiem przez beton pokostu z kitu. Zabieg ten jest zbędny, gdy używa się kitu bitumicznego lub pokostowego.

Szyby w ramach żelbetowych umieszczamy na podkładzie kitowym, który nie tylko je uszczelnia, lecz także i wyrównuje powierzchnię wrębów. Do mocowania szyb w ramach żelbetowych używa się kołków drewnianych, wtykanych w otworki we wrębach, albo blaszek wbetonowanych w czasie produkcji ram (segregator aktów prawnych). W przypadku kiedy blaszki mocujące szyby są za długie i wystają nad powierzchnię kitu, należy je skrócić na tyle, żeby trzymały szyby, a nie wystawały z kitu. Kit bitumiczny najłatwiej można wyrównać i wygładzić nożem szklarskim zwilżonym w nafcie lub w terpentynie.

Szyby zespolone wprawia się w ramy, podobnie jak szyby zwykłe. Dla zabezpieczenia prawidłowej eksploatacji tego rodzaju szyb należy pamiętać, że nie wolno ich wprawiać w ramy, które nie są dostatecznie sztywne i nie mogą przenieść ciężaru tych szyb oraz zapewnić oparcia w czasie parcia lub ssania wiatru (promocja 3 w 1).

Szyby zespolone osadza się w ramach z zachowaniem luzów na całym obwodzie o szerokości 3-M mm, opierając na podkładkach z tworzywa sztucznego lub drewna miękkiego, które rozmieszcza się zależnie od konstrukcji ram. Na podkład i wypełnienie wrębów należy używać tylko kitu trwale plastycznego.

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2021 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2021 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !