Odlewy staliwne

Odlewy staliwne

Odlewy staliwne otrzymuje się przez roztopienie stali o zawartości węgla 0,1—0,9% i wypełnienie formy o kształcie pożądanego wyrobu (program uprawnienia budowlane na komputer). Dla zwiększenia wytrzymałości odlewy poddaje się zwykle wyżarzaniu.
W budownictwie stosuje się je do elementów konstrukcyjnych o wymaganej dużej wytrzymałości, jak np. łożyska silnie obciążone oraz części maszyn.
Żeliwo, jak wspomniano wyżej, otrzymuje się z surowca szarego. Żeliwo jest znacznie odporniejsze na korozję niż stal. W budownictwie żeliwo obecnie jest stosowane przeważnie w instalacjach domowych do wyrobu rur kanalizacyjnych (na piony i podejścia), zlewów, zmywaków, grzejników, płyt kuchennych, drzwiczek paleniskowych i popielnikowych oraz drzwiczek do otworów wentylacyjnych i dymowych. W konstrukcjach budowlanych żeliwo stosowane jest często na podkładki, ponieważ dobrze pracuje na ściskanie (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Metale nieżelazne, tzw. kolorowe, i wyroby z tych metali mają zastosowanie w budownictwie. Duże zastosowanie mają również stopy tych metali. Stopem nazywamy stałe połączenie składników metalowych lub metali z niemetalami. Składniki te w stanie roztopionym wzajemnie się w sobie rozpuszczają. Stop ma specjalne własności i zalety, różne od tych, jakie mają składniki wchodzące w skład stopu. Jednym z typowych stopów jest stal otrzymywana przez połączenie chemicznie czystego żelaza z minimalną domieszką węgla.
Glin (aluminium) (Al) otrzymywany jest z minerałów: kriolitu i boksytu.

Wytrzymałość miękkiej stali

Metal ma wytrzymałość miękkiej stali, jest łatwy do obróbki. Ciężar właściwy 2,7 G/cm:j, temp. topnienia 650°C, barwa srebrzysta (uprawnienia budowlane). Zastosowanie w budownictwie bardzo małe z uwagi na koszt metalu (minerały w Polsce nie występują). Do celów budowlanych — blachy pokrywcze.
Miedź (Cu). Występuje w przyrodzie niekiedy w stanie czystym, zwykle w związkach chemicznych jako siarczan miedzi i węglan miedzi. Jest to metal miękki i ciągliwy, odporny na wpływy atmosferyczne, ciężar właściwy 9,96 G/cm3, temp. topnienia 1083°C. Daje się łatwo walcować na blachy i ciągnąć na druty (program egzamin ustny). Małe zastosowanie w budownictwie z uwagi na koszt. Stop miedzi z cynkiem — mosiądz (CuZn) ma duże zastosowanie w budownictwie do wyrobu okuć, armatur i elementów drobnych przy bogatym wykończaniu budynku.
Stop miedzi z cyną zwany jest brązem. Cynę (Sn) otrzymuje się z rudy zwanej kasyterytem (SnC>2). Ciężar właściwy 7,28 G/cm3, temp. topnienia 232°C, barwa srebrzystobiała (opinie o programie).
Jako metal w budownictwie nie używany, natomiast służy jako składnik do różnych stopów, w pierwszym rzędzie do stopów lutowniczych (cyna z ołowiem).
Cynk (Zn) ma szerokie zastosowanie w budownictwie. Otrzymuje się go z rud siarczkowych — sfaleryt (ZnS) oraz z rud tlenkowych — galman (ZnCOs). Cynk ma barwę srebrzystoszarą, ciężar właściwy 7,14 G/cm3, temp. topnienia 419°C. Szybko rozpuszcza się w kwasach tworząc sole. Odporny na korozję. Obróbka cynku łatwa, służy do wyrobu blachy, prętów i drutu (segregator aktów prawnych). Blachy walcowane o grub. 0,5—1 mm służą do krycia dachów, wyrobu rynien i rur spustowych. Na blachę cynkową źle działa zetknięcie ze stalą, cementem i gipsem (zaprawy i betony). Zetknięcia powinny więc być izolowane (np. papą izolacyjną). Blachy cynkowe, aby zyskały na wyglądzie, często miedziuje się roztworem siarczanu miedzi z wodą i stężonym amoniakiem.
Ołów (Pb) otrzymuje się z rudy tzw. galeny (PbS), który występuje wraz z blendą cynkową (ZnS) i pirytem (FeS2) (promocja 3 w 1).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !