Odlewy staliwne

Odlewy staliwne

Odlewy staliwne otrzymuje się przez roztopienie stali o zawartości węgla 0,1—0,9% i wypełnienie formy o kształcie pożądanego wyrobu (program uprawnienia budowlane na komputer). Dla zwiększenia wytrzymałości odlewy poddaje się zwykle wyżarzaniu.
W budownictwie stosuje się je do elementów konstrukcyjnych o wymaganej dużej wytrzymałości, jak np. łożyska silnie obciążone oraz części maszyn.
Żeliwo, jak wspomniano wyżej, otrzymuje się z surowca szarego. Żeliwo jest znacznie odporniejsze na korozję niż stal. W budownictwie żeliwo obecnie jest stosowane przeważnie w instalacjach domowych do wyrobu rur kanalizacyjnych (na piony i podejścia), zlewów, zmywaków, grzejników, płyt kuchennych, drzwiczek paleniskowych i popielnikowych oraz drzwiczek do otworów wentylacyjnych i dymowych. W konstrukcjach budowlanych żeliwo stosowane jest często na podkładki, ponieważ dobrze pracuje na ściskanie (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Metale nieżelazne, tzw. kolorowe, i wyroby z tych metali mają zastosowanie w budownictwie. Duże zastosowanie mają również stopy tych metali. Stopem nazywamy stałe połączenie składników metalowych lub metali z niemetalami. Składniki te w stanie roztopionym wzajemnie się w sobie rozpuszczają. Stop ma specjalne własności i zalety, różne od tych, jakie mają składniki wchodzące w skład stopu. Jednym z typowych stopów jest stal otrzymywana przez połączenie chemicznie czystego żelaza z minimalną domieszką węgla.
Glin (aluminium) (Al) otrzymywany jest z minerałów: kriolitu i boksytu.

Wytrzymałość miękkiej stali

Metal ma wytrzymałość miękkiej stali, jest łatwy do obróbki. Ciężar właściwy 2,7 G/cm:j, temp. topnienia 650°C, barwa srebrzysta (uprawnienia budowlane). Zastosowanie w budownictwie bardzo małe z uwagi na koszt metalu (minerały w Polsce nie występują). Do celów budowlanych — blachy pokrywcze.
Miedź (Cu). Występuje w przyrodzie niekiedy w stanie czystym, zwykle w związkach chemicznych jako siarczan miedzi i węglan miedzi. Jest to metal miękki i ciągliwy, odporny na wpływy atmosferyczne, ciężar właściwy 9,96 G/cm3, temp. topnienia 1083°C. Daje się łatwo walcować na blachy i ciągnąć na druty (program egzamin ustny). Małe zastosowanie w budownictwie z uwagi na koszt. Stop miedzi z cynkiem — mosiądz (CuZn) ma duże zastosowanie w budownictwie do wyrobu okuć, armatur i elementów drobnych przy bogatym wykończaniu budynku.
Stop miedzi z cyną zwany jest brązem. Cynę (Sn) otrzymuje się z rudy zwanej kasyterytem (SnC>2). Ciężar właściwy 7,28 G/cm3, temp. topnienia 232°C, barwa srebrzystobiała (opinie o programie).
Jako metal w budownictwie nie używany, natomiast służy jako składnik do różnych stopów, w pierwszym rzędzie do stopów lutowniczych (cyna z ołowiem).
Cynk (Zn) ma szerokie zastosowanie w budownictwie. Otrzymuje się go z rud siarczkowych — sfaleryt (ZnS) oraz z rud tlenkowych — galman (ZnCOs). Cynk ma barwę srebrzystoszarą, ciężar właściwy 7,14 G/cm3, temp. topnienia 419°C. Szybko rozpuszcza się w kwasach tworząc sole. Odporny na korozję. Obróbka cynku łatwa, służy do wyrobu blachy, prętów i drutu (segregator aktów prawnych). Blachy walcowane o grub. 0,5—1 mm służą do krycia dachów, wyrobu rynien i rur spustowych. Na blachę cynkową źle działa zetknięcie ze stalą, cementem i gipsem (zaprawy i betony). Zetknięcia powinny więc być izolowane (np. papą izolacyjną). Blachy cynkowe, aby zyskały na wyglądzie, często miedziuje się roztworem siarczanu miedzi z wodą i stężonym amoniakiem.
Ołów (Pb) otrzymuje się z rudy tzw. galeny (PbS), który występuje wraz z blendą cynkową (ZnS) i pirytem (FeS2) (promocja 3 w 1).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Wyroby hutnicze

Wyroby hutnicze do produktów usuwanych w procesie hutniczym, czyli przetwarzania substancji metalicznych, takich jak żelazo, stal, aluminium, miedź i inne,…

Pręty stalowe

Pręty stalowe do produktów w postaci walcowanych lub ciągnionych wałków wykonanych ze stali. Są jednym z szeroko dostępnych w różnych…

Punkty geodezyjne

Punkty geodezyjne, także punktami geodezyjnymi, są dokładnie i po wycelowaniu w punkty na powierzchni ziemi, które służą jako punkty odniesienia…

Działka gruntu

Działka gruntu do fragmentu ziemi, który jest oddzielony od innych działek lub terenów na podstawie prawnych lub geograficznych granic. Działka…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami