Odmierzona ilość wody

Odmierzona ilość wody

Przygotowany o określonym stężeniu roztwór wodny domieszki w zbiorniku 3 (w ilości na 1 lub 2 zmiany robocze) jest mieszany w sposób ciągły, przepływając w obwodzie działającej bez przerwy odśrodkowej pompy (program uprawnienia budowlane na komputer).
Drugi obwód tworzy pompa, pracująca okresowo i tylko w czasie podawania roztworu do zbiorniczka, mieszczącego odmierzoną porcję roztworu na jeden zarób betoniarki.

Uruchomienie pompy następuje automatycznie, równocześnie z włączeniem i wyłączeniem urządzenia dozującego wodę.
Ewentualny nadmiar podanego roztworu do zbiornika 4 powraca do zbiornika rurką przelewową (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
W momencie gdy zbiornik napełniony zostanie odmierzoną ilością wody, pompa przestaje pracować.
Odmierzona ilość wody i domieszki po przekręceniu zaworu spływa do mieszalnika betoniarki zawierającego masę betonową.
Po opróżnieniu zbiorników i zakręceniu zaworu ich proces napełniania rozpoczyna się od początku.
Należy zwrócić uwagę, że efekt działania tej samej domieszki może być różny dla różnych cementów, dlatego dozując domieszkę należy każdorazowo przeprowadzić wcześniej badania kontrolne otrzymanego betonu w laboratorium (poznanie efektu działania domieszki, określenie jej procentowej zawartości itp.) (uprawnienia budowlane).

Dozowanie domieszek na przykładzie preparatów krajowych. Poniżej przykładowo zamieszczono kilka rodzajów krajowych domieszek produkcji INCO Warszawa, stosowanych do zaczynów, zapraw i masy betonowej na spoiwie cementowym.
Plastibet P. Jest to proszek brązowoszary, bezwonny, łatwo rozpuszczalny w wodzie. Zwiększa urabialność, poprawia plastyczność masy betonowej, pozwala na dozowanie mniejszej ilości wody i zaoszczędzenie cementu. Dozuje się go w ilości 0,3% masy cementu, mieszając z przewidzianą dozą wody, a następnie odmierzoną porcję wlewa do betoniarki w ruchu. Pakowany jest w torbach papierowych po 50 kg i przechowywany jak cement (program egzamin ustny).

Domieszka napowietrzająca beton

Preparat podobnie jak Plastibet P, powoduje zwiększenie wodoszczelności oraz zmniejszenie nasiąkliwości betonu. Stosowany jest przy wykonywaniu betonów hydrotechnicznych. Dozuje się go wagowo w ilości 1,5% cementu. Hydrobetu nie należy stosować z innymi domieszkami.
Abicsod P,. Jest to domieszka napowietrzająca beton, zwiększająca jego mrozoodporność, dodatkowo poprawiająca urabialność masy.

W postaci brązowej cieczy jest dozowana w ilości 0,2-0,45°,’o masy cementu, tj. 100 do 220 g na 50 kg cementu (opinie o programie). Przed użyciem rozpuszcza się go w części wody zarobowej i wlewa do betoniarki. Ilość dozowania Abiesodu P1( przy założeniu optymalnego napowietrzenia betonu 4%, zależy od ilości cementu, uziarnienia kruszywa (piasku) i dlatego należy ją każdorazowo ustalać laboratoryjnie. Abiesod P, jest dostarczany na budowy w blaszanych beczkach po ok. 200 kg. Okres gwarancji wynosi 3 miesiące od daty produkcji. Należy go przechowywać w temperaturze powyżej 3°C.
Injectol Z. Stosowany w robotach ccmentacyjnych, gdzie wymagane jest szybkie wiązanie cementu (5-20 min). Injectol Z składa się z dwóch składników: płynu o konsystencji śmietany i proszku podobnego do cementu (segregator aktów prawnych). Dozuje się go do cementu portlandzkiego w postaci proszku w proporcji 4 : 1 lub 3:1, natomiast do wody zarobowej w postaci płynu w proporcji 3 : 1 lub 2 : 1. Stosunek masy składników ciekłych (wody z domieszką płynu) do sypkich (cement z domieszką proszku) może wynosić od 0,6 do 1,2.

Injectol Z dostarczany jest w beczkach i torbach papierowych.
Inne domieszki jak Klutanit, chlorek wapniowy, ługi posulfitowe itd. dozuje się podobnie jak wymienione preparaty.
Przy stosowaniu domieszek zawsze obowiązują zalecenia podawane w instrukcjach i prospektach odnośnie do terminu ważności domieszki, odmierzanej ilości itp. oraz wcześniejszego przeprowadzania badań laboratoryjnych betonu z zastosowaną domieszką (promocja 3 w 1).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Instalacja odgromowa

Instalacja odgromowa, zwana także instalacją piorunochronną, do systemu włączającego w celu ochrony budynków i innych struktur przed wyładowaniem awaryjnym, takich…

Hydroizolacja

Hydroizolacja do procesu lub techniki, która ma na celu wyeliminowanie przenikaniu wody do konstrukcji budowlanej lub innego obiektu. Jest to…

Stabilność zboczy

Stabilność zboczy do zdolności zbocza (np. wzniesienia, skarpy, nasypu) do utrzymania się w jednym kawałku i nie leczyć osunięcia, załamaniu…

Inżynieria glebowa

Inżynieria glebowa to dziedzina inżynierii, która dotyczy badań, projektowania i zarządzania glebami oraz gruntem w kontekście ochrony infrastruktury, takich jak…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !