Blog

Betonowe przesłony wodoszczelne zdjęcie nr 10
12.02.2020

Odporność na działanie wapna uprawnienia budowlane

W artykule znajdziesz:

Odporność na działanie wapna uprawnienia budowlane

Betonowe przesłony wodoszczelne zdjęcie nr 11
Odporność na działanie wapna uprawnienia budowlane

Bada się ją wg PN-54/C-04201 w ten sposób, że ok. 1 g pigmentu rozrabia się w zlewce w 50 cm3 mleka wapiennego zawierającego 50 g tlenku wapniowego (CaO) w litrze rozczynu. Zlewkę przykrywa się szkiełkiem zegarkowym i pozostawia w spokoju na 24 godz. Po upływie tego czasu przygotowuje się w ten sam sposób nową próbkę tego samego pigmentu i porównuje z poprzednią (program uprawnienia budowlane na komputer). Jeżeli pigment z mlekiem wapiennym nie zmieni odcienia i jeżeli po odstaniu klarowna część roztworu nad osadem nie zostanie zabarwiona, to pigment można uznać za odporny na działanie wapna.

Odporność na działanie cementu. Bierze się 1 do 5 g badanego pigmentu (w zależności od intensywności barwy) i uciera z 50 g cementu, wg PN-60/B- -30000, w moździerzu porcelanowym za pomocą tłuczka, aż do uzyskania jednolitej barwy mieszaniny. Po dodaniu następnie 15 cm3 wody destylowanej i dokładnym wymieszaniu formuje się z mieszaniny kulkę, którą przenosi się na szkiełko zegarkowe o średnicy ok. 100 mm. Kulka ta samorzutnie spłaszczy się i utworzy placek. W ten sposób przygotowuje się placek z pigmentu wzorcowego oraz tego samego cementu (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Otrzymane placki umieszcza się w zamkniętym naczyniu nad wodą o temperaturze 15-20°C. Po 24 godz placki wyjmuje się i wraz ze szkiełkami wstawia do wody na 6 dni. Po upływie tego czasu placki wyjmuje się i suszy na powietrzu, po czym poddaje obserwacji. Placek z badanym barwidłem nie powinien wykazywać większych zmian w wyglądzie, niż placek z barwidłem wzorcowym; W przypadku stwierdzenia wykwitów należy sprawdzić czy nie pochodzą one od cementu (uprawnienia budowlane).

W tym celu należy porównać wygląd placka zabarwionego z wyglądem placka cementowego nie zawierającego pigmentu. Cecha ta jest ważna dla pigmentów przewidzianych do wyrobu farb krzemianowych. Badanie polega na rozrabianiu 1 g pigmentu z 25 g 1-procentowego szkła wodnego potasowego. Pigmenty odporne na działanie szkła wodnego nie powinny w tych warunkach ścinać się, a po wyschnięciu wymalowania nie powinny zmieniać barwy ani powodować wykwitów (program egzamin ustny)..

Badanie wpływu pigmentu na czas wiązania cementu

Metoda uproszczona polega na tym, że z mieszaniny 200 g cementu, 20 g badanego pigmentu i 25-30% ciężarowych wody przygotowuje się plastyczny zaczyn, który miesza się w ciągu 3 min. Z zaczynu tego wykonuje się placki w ten sposób, że z każdej połowy zaczynu uformowuje się kule na lekko naoliwionej płytce szklanej. Następnie płytkę lekko potrząsa się do utworzenia się placka o średnicy 8-10 cm. Dodana ilość wody jest właściwa, o ile placek tworzy się stopniowo. W ten sam sposób formuje się dwa placki z czystego zaczynu cementowego. W czasie badania placki należy przykrywać miseczką. Badanie czasu wiązania przeprowadza się za pomocą lekkiego naciskania paznokciem. Koniec wiązania następuje wtedy, gdy na powierzchni placka ślad nacisku paznokcia staje się niedostrzegalny. Czas wiązania liczy się od ukończenia mieszania do chwili, gdy następuje koniec wiązania (opinie o programie).
Pigment odpowiada wymaganiom, jeśli różnica między czasem wiązania placka z czystego zaczynu i placka z dodatkiem pigmentu nie przekracza 1 godz.

Badanie wpływu pigmentu na stałość objętości betonu lub zaprawy
Placki wykonane jak w punkcie poprzednim poddaje się badaniu na stałość objętości wg PN-B/04300. Ważniejsze pigmenty używane w malarskich wyrobach budowlanych i przy produkcji elementów budowlanych. Pigmenty w zależności od składu chemicznego dzielimy na mineralne i organiczne. Pigmenty mineralne w zależności od pochodzenia i sposobu produkcji dzielimy ponadto na naturalne (ziemne) i sztuczne (segregator aktów prawnych).

mineralne pochodzenia naturalnego, zwane również farbami ziemnymi, są to przeważnie glinki (mieszaniny glinokrzemianów) zabarwione przez tlenki pewnych metali (żelaza, manganu). Do grupy tej można zaliczyć również te substancje mineralne, które odgrywają rolę wypełniaczów.

Materiały te nie posiadają wszystkich właściwości wymaganych od dobrych pigmentów, a przede wszystkim siły krycia (bądź wykazują ją tylko w pewnych gatunkach farb, np. wodnych), ale ich stosowanie posiada pełne uzasadnienie techniczne. Na przykład stosowanie wypełniaczów pozwala na pełne wykorzystanie bardzo dużej siły krycia takich pigmentów, jak biel tytanowa lub żółcień chromowa.

Kreda w pewnej proporcji może z powodzeniem zastąpić (np. w farbach emulsyjnych) tak trudno dostępne pigmenty jak biel tytanową, biel cynkową, czy itopon. (promocja 3 w 1)

Najnowsze wpisy

14.06.2024
Betonowe przesłony wodoszczelne zdjęcie nr 12
Budownictwo osób fizycznych a uprawnienia budowlane

Do 2015 roku Komisja Kwalifikacyjna PIIB stosowała interpretację opartą na rozporządzeniu Ministra Regionalnego i Budownictwa z 1991 roku. Zgodnie z…

14.06.2024
Betonowe przesłony wodoszczelne zdjęcie nr 13
Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej

Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej w Polsce wymagane jest dla osób, które zamierzają samodzielnie kierować robotami drogowymi. Aby uzyskać takie…

Betonowe przesłony wodoszczelne zdjęcie nr 16 Betonowe przesłony wodoszczelne zdjęcie nr 17 Betonowe przesłony wodoszczelne zdjęcie nr 18
Betonowe przesłony wodoszczelne zdjęcie nr 19
Betonowe przesłony wodoszczelne zdjęcie nr 20 Betonowe przesłony wodoszczelne zdjęcie nr 21 Betonowe przesłony wodoszczelne zdjęcie nr 22
Betonowe przesłony wodoszczelne zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Betonowe przesłony wodoszczelne zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Betonowe przesłony wodoszczelne zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Betonowe przesłony wodoszczelne zdjęcie nr 32 Betonowe przesłony wodoszczelne zdjęcie nr 33 Betonowe przesłony wodoszczelne zdjęcie nr 34
Betonowe przesłony wodoszczelne zdjęcie nr 35
Betonowe przesłony wodoszczelne zdjęcie nr 36 Betonowe przesłony wodoszczelne zdjęcie nr 37 Betonowe przesłony wodoszczelne zdjęcie nr 38
Betonowe przesłony wodoszczelne zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Betonowe przesłony wodoszczelne zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Betonowe przesłony wodoszczelne zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami