Odporność na działanie wapna uprawnienia budowlane

Odporność na działanie wapna uprawnienia budowlane

Bada się ją wg PN-54/C-04201 w ten sposób, że ok. 1 g pigmentu rozrabia się w zlewce w 50 cm3 mleka wapiennego zawierającego 50 g tlenku wapniowego (CaO) w litrze rozczynu. Zlewkę przykrywa się szkiełkiem zegarkowym i pozostawia w spokoju na 24 godz. Po upływie tego czasu przygotowuje się w ten sam sposób nową próbkę tego samego pigmentu i porównuje z poprzednią (program uprawnienia budowlane na komputer). Jeżeli pigment z mlekiem wapiennym nie zmieni odcienia i jeżeli po odstaniu klarowna część roztworu nad osadem nie zostanie zabarwiona, to pigment można uznać za odporny na działanie wapna.

Odporność na działanie cementu. Bierze się 1 do 5 g badanego pigmentu (w zależności od intensywności barwy) i uciera z 50 g cementu, wg PN-60/B- -30000, w moździerzu porcelanowym za pomocą tłuczka, aż do uzyskania jednolitej barwy mieszaniny. Po dodaniu następnie 15 cm3 wody destylowanej i dokładnym wymieszaniu formuje się z mieszaniny kulkę, którą przenosi się na szkiełko zegarkowe o średnicy ok. 100 mm. Kulka ta samorzutnie spłaszczy się i utworzy placek. W ten sposób przygotowuje się placek z pigmentu wzorcowego oraz tego samego cementu (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Otrzymane placki umieszcza się w zamkniętym naczyniu nad wodą o temperaturze 15-20°C. Po 24 godz placki wyjmuje się i wraz ze szkiełkami wstawia do wody na 6 dni. Po upływie tego czasu placki wyjmuje się i suszy na powietrzu, po czym poddaje obserwacji. Placek z badanym barwidłem nie powinien wykazywać większych zmian w wyglądzie, niż placek z barwidłem wzorcowym; W przypadku stwierdzenia wykwitów należy sprawdzić czy nie pochodzą one od cementu (uprawnienia budowlane).

W tym celu należy porównać wygląd placka zabarwionego z wyglądem placka cementowego nie zawierającego pigmentu. Cecha ta jest ważna dla pigmentów przewidzianych do wyrobu farb krzemianowych. Badanie polega na rozrabianiu 1 g pigmentu z 25 g 1-procentowego szkła wodnego potasowego. Pigmenty odporne na działanie szkła wodnego nie powinny w tych warunkach ścinać się, a po wyschnięciu wymalowania nie powinny zmieniać barwy ani powodować wykwitów (program egzamin ustny)..

Badanie wpływu pigmentu na czas wiązania cementu

Metoda uproszczona polega na tym, że z mieszaniny 200 g cementu, 20 g badanego pigmentu i 25-30% ciężarowych wody przygotowuje się plastyczny zaczyn, który miesza się w ciągu 3 min. Z zaczynu tego wykonuje się placki w ten sposób, że z każdej połowy zaczynu uformowuje się kule na lekko naoliwionej płytce szklanej. Następnie płytkę lekko potrząsa się do utworzenia się placka o średnicy 8-10 cm. Dodana ilość wody jest właściwa, o ile placek tworzy się stopniowo. W ten sam sposób formuje się dwa placki z czystego zaczynu cementowego. W czasie badania placki należy przykrywać miseczką. Badanie czasu wiązania przeprowadza się za pomocą lekkiego naciskania paznokciem. Koniec wiązania następuje wtedy, gdy na powierzchni placka ślad nacisku paznokcia staje się niedostrzegalny. Czas wiązania liczy się od ukończenia mieszania do chwili, gdy następuje koniec wiązania (opinie o programie).
Pigment odpowiada wymaganiom, jeśli różnica między czasem wiązania placka z czystego zaczynu i placka z dodatkiem pigmentu nie przekracza 1 godz.

Badanie wpływu pigmentu na stałość objętości betonu lub zaprawy
Placki wykonane jak w punkcie poprzednim poddaje się badaniu na stałość objętości wg PN-B/04300. Ważniejsze pigmenty używane w malarskich wyrobach budowlanych i przy produkcji elementów budowlanych. Pigmenty w zależności od składu chemicznego dzielimy na mineralne i organiczne. Pigmenty mineralne w zależności od pochodzenia i sposobu produkcji dzielimy ponadto na naturalne (ziemne) i sztuczne (segregator aktów prawnych).

mineralne pochodzenia naturalnego, zwane również farbami ziemnymi, są to przeważnie glinki (mieszaniny glinokrzemianów) zabarwione przez tlenki pewnych metali (żelaza, manganu). Do grupy tej można zaliczyć również te substancje mineralne, które odgrywają rolę wypełniaczów.

Materiały te nie posiadają wszystkich właściwości wymaganych od dobrych pigmentów, a przede wszystkim siły krycia (bądź wykazują ją tylko w pewnych gatunkach farb, np. wodnych), ale ich stosowanie posiada pełne uzasadnienie techniczne. Na przykład stosowanie wypełniaczów pozwala na pełne wykorzystanie bardzo dużej siły krycia takich pigmentów, jak biel tytanowa lub żółcień chromowa.

Kreda w pewnej proporcji może z powodzeniem zastąpić (np. w farbach emulsyjnych) tak trudno dostępne pigmenty jak biel tytanową, biel cynkową, czy itopon. (promocja 3 w 1)

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Wartość nieruchomości

Wartość nieruchomości, zwana także wartością rynkową, to znana cena, za którą dana własność może być sprzedawana lub wynajęta na otwartym…

Utylizacja odpadów

Utylizacja odpadów to proces usuwania lub utylizacja odpadów w sposób, który minimalizuje ich wpływ na środowisko i zdrowie publiczne. Proces…

Roboty rozbiórkowe

Roboty rozbiórkowe do specjalistycznych maszyn i roboty przeznaczone do wykonywania prac związanych z rozbiórką budynków, infrastruktury, obiektów przemysłowych i innych…

Jadalnia w miejscu pracy

Jadalnia w miejscu pracy do miejsca, gdzie pracownicy mogą spożywać posiłki, odpoczywać i relaksować się podczas przerw obiadowych lub innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami