Rury czarne

Rury czarne
Rury czarne

Transport rur na niewielkie odległości w granicach składowiska (lub magazynu) odbywa się ręcznie, ponieważ ciężar największej rury nie przekracza 25 kG. W dużych składach (zawierających ponad 20 000 rur) do transportu rur warto zastosować wózki (program uprawnienia budowlane na komputer) . Specjalny wózek służący do tego celu. Pojemność wózka wynosi 400 m rur o średnicy 48,25 mm, a udźwig 1400 kG. Jeden robotnik może na nim przewieźć po równym i zwartym podłożu ładunek 800 kG. Przemysł hutniczy produkuje i dostarcza rury czarne i cynkowane. Rurami czarnymi nazywamy rury wychodzące z wytwórni w stanie surowym bez żadnego zabezpieczenia. W celu zachowania ich charakterystyk wytrzymałościowych, rury powinny być zabezpieczone przed korozją powłoką malarską.

Do nakładania powłoki malarskiej stosuje się jedną z trzech następujących metod:

  • metoda chemiczna - powłoka malarska dzięki właściwościom pigmentu lub rozpuszczalnika łączy się ze stalą, tworząc na powierzchni rury mieszaninę trudno korodującą,
  • metoda elektromechaniczna - pigment metaliczny tworzy ze stalą ogniwo, w którym spełnia on rolę bieguna dodatniego,
  • metoda mechaniczna - powłoka nie reaguje z podłożem, jest nieprzenikliwa i nie dopuszcza do kontaktu tlenu ze stalą (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Większość farb wymaga bardzo dobrego przygotowania powierzchni metalu (usunięcia rdzy, tłuszczu i zgorzeliny). W przypadku rusztowania nie należy oczywiście używać powłok stawiających pod tym względem zbyt wysokie wymagania. Nie zaleca się stosować dla rusztowań następujących dobrych farb antykorozyjnych:

Waschprimer - zawiera związki mineralne i organiczne oraz niestabilne fosforany lub kwasy fosforowe, które, zmieniając nieco powierzchnię metalu (fosforyzacja), tworzą warstwę chemicznie dobrze z nim związaną, do której dobrze dowiązują następne warstwy malarskie (uprawnienia budowlane).

Ponieważ warstwa ta jest bardzo cienka i jej chemiczne działanie jest krótkotrwałe, należy pokryć ją następną warstwą farby (olejnej, glicerynowej itd.), tworzącą dobrą powłokę nieprzepuszczalną.

Farba podkładowa żółcień cynkowa (chromian cynku) - jest do pewnego stopnia rozpuszczalna w wodzie i musi być pokryta drugą warstwą farby, na ogół farbą poliwinylową lub glicerynową.

Minia ołowiana - dobrze przygotowująca powierzchnię i wymagająca drugiej warstwy malarskiej (olejnej, glicerynowej, winylowej), lecz po nieco dłuższym okresie niż farby wyżej wymienione (program egzamin ustny).

Farby antykorozyjne

Farby antykorozyjne nadające się do rusztowań:

Farba bitumiczna - bez domieszki lub z domieszką aluminium, która zmniejsza przepuszczalność i poprawia wygląd. Rozpuszczalnik organiczny tworząc nieprzepuszczalną powłokę stanowi bardzo dobre zabezpieczenie. Zaletą tej farby jest niska cena, a wadą, że nie może ona służyć jako podłoże pod inny rodzaj farby bez użycia specjalnego podkładu.

W zależności od gatunku:

Farby chłorokauczukowe i chlorowinylowe. Farby te mają następujące zalety: szybko schną, są łatwe w użyciu, tworzą szczelne powłoki, i następującą wadę: powłoka staje się z czasem łamliwa.

  • Wydajność 15-20 m2/kG.
  • Czas schnięcia 2 godziny. Zupełne wyschnięcie wymaga kilku dni.

Barwniki aluminiowe. Nie działają chemicznie, powłoka musi więc być bardzo starannie wykonana. Cząstki pigmentu układają się w warstwę złożoną z płytek, które dzięki ciśnieniu powierzchniowemu są równoległe do powierzchni podłoża. Wytworzona w ten sposób warstwa z łusek wzmacnia odporność mechaniczną powłok. Pigment aluminiowy wiąże się z farbami bitumicznymi (segregator aktów prawnych).

  • Wydajność 15 m2/kG.
  • Czas schnięcia 30 minut.

Cynkowanie. Barwniki cynkowe działają na zasadzie ogniwa. Powłoka powinna być obojętna i wytrzymała (lakiery na bazie kauczuku izomeryzowanego).

Farby tlenkowe i grafitowe - farby na olejach szybkoschnących lub glicerofta- licznych, działają jak powłoka. Barwnik jest wypełniaczem obojętnym, którego niejednorodność i struktura częściowo blaszkowata stanowi zaporę przed wilgocią.

  • Wydajność 8 m2/kG.
  • Czas schnięcia ok. 2 godzin.

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !