Odpowiednia destylacja

Odpowiednia destylacja

Po odstaniu się wody i ostudzeniu odbieralnika do temperatury pokojowej odczytuje się objętość wody z dokładnością 0,01 cm3 posługując się lupą. Przy dokładnych pomiarach wprowadza się poprawkę na dokładność skali, poprawkę z powodu deformacji menisku wody pod ciężarem ksylenu oraz poprawkę z powodu straty wody po drodze (program uprawnienia budowlane na komputer).

Celem obliczenia poprawki na dokładność skali należy odczytać objętość słupa wody w odbieralniku, a następnie zważyć wodę; z różnicy pomiarów oblicza się poprawkę. Jeżeli np. odczytana na skali objętość wody wynosi 2,12 cm*, a jej ciężar wynosi 2,05 G, to odczytowi 1 cm3 na skali odbieralnika odpowiada w rzeczywistości objętość = 0,967 cm3; stąd współczynnik poprawkowy wynosi 0,967 i przez tę liczbę należy każdorazowo mnożyć odczyt na skali. Przeprowadziwszy w ten sposób szereg pomiarów można ułożyć tabelę poprawek, przy pomocy której poprawia się wykonane odczyty (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Aby określić poprawkę na deformację menisku wody pod ciężarem ksylenu wprowadza się do odbieralnika pewną ilość wody i odczytuje się dokładnie objętość. Następnie wprowadza się ksylen i wykonuje się drugi odczyt poziomu wody nieco obniżonego pod ciężarem ksylenu. Różnica wykonanych w ten sposób odczytów stanowi podstawę do obliczenia poprawki związanej z deformacją menisku wody.
Celem określenia poprawki wynikającej ze strat wody po drodze wprowadza się do kolby dokładnie odmierzoną ilość wody, np. 0,5; 1.0; 2,0; 4,0; 6,0 cm wody wraz z 200 cm;! ksylenu i przeprowadza się destylację w takich warunkach, jak przy określaniu wilgotności (uprawnienia budowlane).

Różnica między ilością wody wprowadzoną do kolby, a ilością wody odebraną w odbieralniku po skończeniu destylacji stanowi podstawę do obliczenia poprawki.
Określenie wilgotności metodą destylacyjną trwa 4-6 godzin.

Próbka drewna

Jest to metoda żmudna i kłopotliwa, wymagająca dokładnej aparatury szklanej, natomiast dokładność jej dochodzi do 0,05%. Metodę destylacyjną stosuje się do dokładnego określania wilgotności drewna przy badaniu ciepła spalania oraz drewna nasyconego oleistymi impregnatami lub o dużej zawartości żywicy.
W metodzie destylacyjnej przy stosowaniu ksylenu odparowanie wody odbywa się w temperaturze około 140 C, w której zaczyna się rozkład drewna. Nie wpływa to ujemnie na dokładność badania, gdyż ciężar drewna całkowicie suchego określa się z ciężaru próbki wilgotnej i z ilości zawartej w niej wody, a nie przez ważenie suchej próbki. W tych warunkach ewentualny ubytek ciężaru drewna nie wpływa na wyniki badania (program egzamin ustny).

Określanie wilgotności drewna impregnowanego
W wyniku badań przeprowadzonych w Zakładzie Mechanicznej Technologii Drewna WSR w Poznaniu Grzeczyński podaje uproszczoną metodę określania wilgotności drewna impregnowanego i drewna silnie żywicznego, która przedstawia się następująco (opinie o programie).
Próbkę drewna o ciężarze 30-50 G zważoną z dokładnością 0,1 G należy rozdrobnić do wymiarów 1,5 X 1,5X2 cm i otrzymany materiał wsypać do kolby szklanej o pojemności 250 cm3, połączonej z chłodnicą. Kolbę zanurza się w łaźni parafinowej lub olejowej i ogrzewa w temperaturze około 150 C tak długo, aż cała zawarta w drewnie woda zostanie oddestylowana, co trwa 1,5-2 godzin. Pod koniec procesu destylacji, dla szybszego zebrania resztek gromadzącej się w kolbie i w chłodnicy wody, podwyższa się temperaturę do 180 C na przeciąg około 5 minut (segregator aktów prawnych).

Według autora ogrzewanie drewna w temperaturze 150° C przez przeciąg 2-3 godzin nie powoduje powstawania dostrzegalnych ilości płynnych frakcji, które powiększałyby ilość oddestylowanej wody. W tych warunkach stosowanie tej temperatury nie wpływa ujemnie lub wpływa tylko bardzo nieznacznie na dokładność wyników.

Destylat składający się z wody oraz z niewielkiej ilości lekkich frakcji impregnatu zbiera się w cylindrze miarowym o pojemności 25 cm3, z podziałką o dokładności 0.1 cm3. Woda w cylindrze miarowym oddziela się wyraźnie od warstwy przedestylowanego oleju, co pozwala na dokładne odczytanie objętości oddestylowanej wody, a tym samym na określenie jej ciężaru. Z ilości oddestylowanej wody oblicza się ciężar drewna całkowicie suchego oraz jego wilgotność (promocja 3 w 1).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !