Blog

Zagadnień do egzaminu testowego jest bardzo dużo zdjęcie nr 10
25.06.2019

Odpowiedzialność dyscyplinarna inżyniera budownictwa w nowej ustawie

W artykule znajdziesz:

Odpowiedzialność dyscyplinarna inżyniera budownictwa w nowej ustawie


W projekcie ustawy o inżynierach budownictwa zmieniono kwestie związane z odpowiedzialnością zawodową inżynierów budownictwa. Do tej pory zasady odpowiedzialności zawodowej w budownictwie oraz odpowiedzialności dyscyplinarnej członków samorządu zawodowego inżynierów budownictwa nie były jednolite.

Projektowana ustawa ujednolica te zasady, wprowadzając jedną odpowiedzialność dyscyplinarną obejmującą wszystkich członków samorządu inżynierów budownictwa, którzy wykonują zawód inżyniera budownictwa. Odpowiedzialność ta zastępuje obowiązujące do tej pory, wymienione wcześniej odpowiedzialności, które określone były w ustawie o samorządach zawodowych oraz w ustawie Prawo budowlane (program na komputer).

W ustawie przewidziano, że inżynier budownictwa, który jest członkiem Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej za zawinione przez siebie naruszenia obowiązków wynikających z bycia członkiem izby, oprócz obowiązków związanych z regularnym opłacaniem składek członkowskich (program na telefon). Inżynier budownictwa, który wykonuje samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, zgodnie z nowymi przepisami będzie podlegać odpowiedzialności dyscyplinarnej, jeśli wskutek zaniedbań lub rażących błędów doprowadził do:
• zagrożenie życia lub zdrowia ludzi,
• zagrożenia bezpieczeństwa mienia lub środowiska,
• powstania znacznych szkód materialnych (program egzamin ustny).

Wykonywane obowiązki


Odpowiedzialność obejmuje także przypadki, gdy inżynier:
• nie dokładał należytej staranności w wykonywane obowiązki,
• uchylał się od podjęcia nadzoru autorskiego,
• nie dokładał należytej staranności przy wykonywaniu obowiązków związanych z nadzorem autorskim.
W projekcie ustawy przewidziano kary dyscyplinarne dla członków izby (opinie o programie). Zalicza się do nich:
• naganę,
• upomnienie,
• zawieszenie w prawach wykonywania zawodu od roku do 5 lat
• zawieszenie w prawach wykonywania zawodu z obowiązkiem ponownego złożenia egzaminu na uprawnienia budowlane,
• pozbawienie prawa wykonywania zawodu (segregator aktów prawnych).
Jeśli upomnienie zostanie nałożone przynajmniej 2 razy w ciągu 3 lat, za trzecim razem orzeka się karę zawieszenia w prawach wykonywania zawodu (promocja 3  w 1).

Najnowsze wpisy

15.07.2024
Zagadnień do egzaminu testowego jest bardzo dużo zdjęcie nr 11
Specjalność wyburzeniowa - uprawnienia budowlane

Pozwolenie na rozbiórkę jest rodzajem pozwolenia, które daje prawo do wykonywania prac związanych z rozbiórką budynków. W Polsce, aby uzyskać…

15.07.2024
Zagadnień do egzaminu testowego jest bardzo dużo zdjęcie nr 12
Konstruktor uprawnienia budowlane

W dziedzinie budownictwa kluczową rolę odgrywa projektant konstrukcji, który odpowiada za projektowanie budynków z uwzględnieniem ich wytrzymałości, stabilności i bezpieczeństwa.…

Zagadnień do egzaminu testowego jest bardzo dużo zdjęcie nr 15 Zagadnień do egzaminu testowego jest bardzo dużo zdjęcie nr 16 Zagadnień do egzaminu testowego jest bardzo dużo zdjęcie nr 17
Zagadnień do egzaminu testowego jest bardzo dużo zdjęcie nr 18
Zagadnień do egzaminu testowego jest bardzo dużo zdjęcie nr 19 Zagadnień do egzaminu testowego jest bardzo dużo zdjęcie nr 20 Zagadnień do egzaminu testowego jest bardzo dużo zdjęcie nr 21
Zagadnień do egzaminu testowego jest bardzo dużo zdjęcie nr 22

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Zagadnień do egzaminu testowego jest bardzo dużo zdjęcie nr 23

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Zagadnień do egzaminu testowego jest bardzo dużo zdjęcie nr 24

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Zagadnień do egzaminu testowego jest bardzo dużo zdjęcie nr 31 Zagadnień do egzaminu testowego jest bardzo dużo zdjęcie nr 32 Zagadnień do egzaminu testowego jest bardzo dużo zdjęcie nr 33
Zagadnień do egzaminu testowego jest bardzo dużo zdjęcie nr 34
Zagadnień do egzaminu testowego jest bardzo dużo zdjęcie nr 35 Zagadnień do egzaminu testowego jest bardzo dużo zdjęcie nr 36 Zagadnień do egzaminu testowego jest bardzo dużo zdjęcie nr 37
Zagadnień do egzaminu testowego jest bardzo dużo zdjęcie nr 38

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Zagadnień do egzaminu testowego jest bardzo dużo zdjęcie nr 39

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Zagadnień do egzaminu testowego jest bardzo dużo zdjęcie nr 40

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami