Blog

25.06.2019

Odpowiedzialność dyscyplinarna inżyniera budownictwa w nowej ustawie

Odpowiedzialność dyscyplinarna inżyniera budownictwa w nowej ustawie


W projekcie ustawy o inżynierach budownictwa zmieniono kwestie związane z odpowiedzialnością zawodową inżynierów budownictwa. Do tej pory zasady odpowiedzialności zawodowej w budownictwie oraz odpowiedzialności dyscyplinarnej członków samorządu zawodowego inżynierów budownictwa nie były jednolite.

Projektowana ustawa ujednolica te zasady, wprowadzając jedną odpowiedzialność dyscyplinarną obejmującą wszystkich członków samorządu inżynierów budownictwa, którzy wykonują zawód inżyniera budownictwa. Odpowiedzialność ta zastępuje obowiązujące do tej pory, wymienione wcześniej odpowiedzialności, które określone były w ustawie o samorządach zawodowych oraz w ustawie Prawo budowlane (program na komputer).

W ustawie przewidziano, że inżynier budownictwa, który jest członkiem Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej za zawinione przez siebie naruszenia obowiązków wynikających z bycia członkiem izby, oprócz obowiązków związanych z regularnym opłacaniem składek członkowskich (program na telefon). Inżynier budownictwa, który wykonuje samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, zgodnie z nowymi przepisami będzie podlegać odpowiedzialności dyscyplinarnej, jeśli wskutek zaniedbań lub rażących błędów doprowadził do:
• zagrożenie życia lub zdrowia ludzi,
• zagrożenia bezpieczeństwa mienia lub środowiska,
• powstania znacznych szkód materialnych (program egzamin ustny).

Wykonywane obowiązki


Odpowiedzialność obejmuje także przypadki, gdy inżynier:
• nie dokładał należytej staranności w wykonywane obowiązki,
• uchylał się od podjęcia nadzoru autorskiego,
• nie dokładał należytej staranności przy wykonywaniu obowiązków związanych z nadzorem autorskim.
W projekcie ustawy przewidziano kary dyscyplinarne dla członków izby (opinie o programie). Zalicza się do nich:
• naganę,
• upomnienie,
• zawieszenie w prawach wykonywania zawodu od roku do 5 lat
• zawieszenie w prawach wykonywania zawodu z obowiązkiem ponownego złożenia egzaminu na uprawnienia budowlane,
• pozbawienie prawa wykonywania zawodu (segregator aktów prawnych).
Jeśli upomnienie zostanie nałożone przynajmniej 2 razy w ciągu 3 lat, za trzecim razem orzeka się karę zawieszenia w prawach wykonywania zawodu (promocja 3  w 1).

Najnowsze wpisy

10.01.2024
Trwałość konstrukcji

Trwałość konstrukcji jest kluczowym aspektem projektowania i budowy budynków oraz innych struktur. Oznacza to zdolność konstrukcji do zachowania swojej funkcji…

10.01.2024
Prace spawalnicze

Prace spawalnicze to proces łączenia materiałów, takich jak metal, za pomocą ciepła i/lub ciśnienia. Spawanie jest powszechnie stosowane w różnych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami