Odpowiedzialność zawodowa – jak wygląda egzamin po ukaraniu z tego tytułu?

 

Odpowiedzialność zawodowa – jak wygląda egzamin po ukaraniu z tego tytułu?

Osoby posiadające uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie podlegają odpowiedzialności zawodowej z racji sprawowanych przez siebie funkcji (program na komputer). Mogą one zostać ukarane zarówno upomnieniem, jak i zawieszeniem w funkcjach (program na telefon). Niekiedy popełnione wykroczenie skutkuje koniecznością ponownego podejścia do egzaminu.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami osoby, na które nałożona została kara z tytułu odpowiedzialności zawodowej i na które nałożony został obowiązek złożenia egzaminu, przystępują do niego na podstawie zasad uzależnionych od tego, kiedy uzyskane były aktualne uprawnienia budowlane (program egzamin ustny).

Jeśli uprawnienia budowlane zostały uzyskane w oparciu o ustawę Prawo budowlane obowiązującą od 7 lipca 1994 roku, to egzamin jest przeprowadzany zgodnie z zasadami, jakie obowiązują wszystkie osoby przystępujące do egzaminu na uprawnienia budowlane po raz pierwszy. Należy przy tym zaznaczyć, że nie ma konieczności ponownego przechodzenia postępowania kwalifikacyjnego. Nieco inaczej wygląda sytuacja, gdy ukarana osoba uzyskała uprawnienia w oparci o przepisy, które obowiązywały przed wejściem w życie obecnej ustawy Prawo budowlane (opinie o programie). Wówczas egzamin jest przeprowadzony w zakresie jednej z obecnych specjalności, która swoim obrębem jest najbardziej zbliżona do uprawnień, które posiada osoba ukarana. W tym przypadku wszystkie pytania z danej specjalności zarówno w części pisemnej, jak i ustnej są indywidualne dostosowywane do zakresu specjalności osoby egzaminowanej (segregator aktów prawnych).

Wynik egzaminu


Jeśli zarówno wynik egzaminu pisemnego, jak i ustnego, jest pozytywny to posiadane uprawnienia budowlane są utrzymywane. Jeśli jednak wynik egzaminu jest negatywny, to izba ustala termin, po którego upływie możliwe jest ponowne przystąpienie do egzaminu na uprawnienia budowlane. Co ważne, termin ten musi być ustalony co najmniej trzy miesiące po niezdanym egzaminie (promocja 3  w 1). Jeśli osoba ukarana dwukrotnie uzyska negatywny wynik egzaminu, to w drodze decyzji administracyjnej orzeka się utratę uprawnień budowlanych.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !