Blog

24.06.2019

Odpowiedzialność zawodowa kierownika budowy

Odpowiedzialność zawodowa kierownika budowy


Kierownik budowy posiada uprawnienia budowlane, dzięki którym może pełnić samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. W ramach swojej pracy podlega on odpowiedzialności zawodowej, która określona została w ustawie Prawo budowlane (https://uprawnienia-budowlane.pl). Inwestor ma możliwość zażądania od kierownika budowy naprawy szkody w przypadku, gdy wynika ona z niedopełnienia przez niego ciążących na nim obowiązków.

Odpowiedzialność zawodowa kierownika budowy

Należy jednak uwzględnić fakt, iż kierownik budowy często jest uzależniony od decyzji inwestora, stanowiących odstępstwo od projektu budowlanego i wprowadzanych często bez zachowania odpowiednich procedur (program na komputer). W ocenie prawnej kierownik, który zgadza się na to, aby zastosować proponowane przez inwestora rozwiązanie bez zachowania procedur, ponosi wobec inwestora odpowiedzialność odszkodowawczą nawet wtedy, gdy rozwiązanie to zostało wprowadzone na wyraźne żądanie inwestora (program na telefon).

Warto więc pamiętać, że w przypadku, gdy inwestor żąda wprowadzenia rozwiązań, które wykraczają poza projekt bądź są niezgodne ze sztuką budowlaną, kierownik budowy ma prawo sprzeciwić się takim rozwiązaniom, a nawet wstrzymać budowę. Z racji pełnionej funkcji oraz ciążącej na nim odpowiedzialności zawodowej, kierownik budowy musi mieć ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Wymaga tej Polska Izba Inżynierów Budownictwa – OC oraz przynależność do PIIB jest niezbędne, aby móc wykonywać samodzielnie funkcje techniczne w budownictwie (program egzamin ustny).

Wyrządzone szkody


Bardzo ważną kwestią jest rodzaj ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (opinie o programie). Jeśli kierownik budowy bądź jakikolwiek innych inżynier budownictwa posiadający uprawnienia ma wykupione OC do wysokości, jaką wskazują przepisy, to należy pamiętać, że w razie wyrządzenia szkody poszkodowany otrzyma od ubezpieczyciela kwotę nieprzekraczającą 50 tysięcy euro (segregator aktów prawnych). Jeśli więc szkoda jest na wyższą kwotę, to kierownik budowy ma obowiązek dopłacenia do odszkodowania z własnej kieszeni. Takich szkód nie brakuje – w latach 2011-2014 zgłoszono ich tylko do jednego ubezpieczyciela ponad 800 na kwotę niemal 6 milionów złotych (promocja 3  w 1).

Najnowsze wpisy

10.01.2024
Trwałość konstrukcji

Trwałość konstrukcji jest kluczowym aspektem projektowania i budowy budynków oraz innych struktur. Oznacza to zdolność konstrukcji do zachowania swojej funkcji…

10.01.2024
Prace spawalnicze

Prace spawalnicze to proces łączenia materiałów, takich jak metal, za pomocą ciepła i/lub ciśnienia. Spawanie jest powszechnie stosowane w różnych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami