Znaczenie konstrukcyjne

Znaczenie konstrukcyjne
Znaczenie konstrukcyjne

Gdy ścianka zewnętrzna wbita jest dość głęboko, to ścianka wewnętrzna ma tylko znaczenie konstrukcyjne, nie wpływa natomiast na zatrzymanie filtracji, chyba że zewnętrzna ścianka nie jest wbita dość ściśle i nie spełnia należycie swego zadania (program uprawnienia budowlane na komputer). Pale wbija się co 1-1,5 m. Zaleca się wbijać je wcześniej, aby przy wbijaniu ścianki szczelnej mogły one służyć za oparcie dla pomostu roboczego. Grodze ostatniego typu należy obliczyć pod względem statycznym, między innymi trzeba wyznaczyć przekroje ściągów stalowych.

W tym celu zaleca się przyjąć następujące założenia:

Ścianka szczelna przednia jest znacznie dłuższa od tylnej, służącej głównie do umożliwienia zakotwienia o nią ścianki przedniej; od strony roboczej znajdujemy nasyp utrudniający filtrację i nadający strugom filtracyjnym korzystniejszy kierunek; spód zbocza tego nasypu chroniony jest przez wzmocnienie z narzutu kamiennego przeciw wypłukiwaniu piasku.

Grodze tego typu stosowane są dość rzadko, gdyż zużywa się na ich budowę dużo drewna (według obliczeń White’a i Prentisa ilość drewna wynosi od 6,7% do 12,3% całej objętości grodzy), są więc przeważnie używane tam, gdzie o to drewno jest łatwo, np. w Rosji lub w Stanach Zjednoczonych (uprawnienia budowlane). W Rosji kaszyce (zwane tam ,,rjażami“) były użyte np. przy dużej budowie Dnieprostroju.

Kaszyce

Kaszyce są to duże skrzynie, zbite zazwyczaj z drewna okrągłego, rzadziej z krawędziaków (krawędziaki spotyka się w praktyce Stanów Zjednoczonych) i wypełnione kamieniami (program egzamin ustny). Jest to właściwie część grodzy opierająca się siłom zewnętrznym, gdyż uszczelnienie grodzy tworzy się z nasypu mieszczącego się pomiędzy dwoma rzędami skrzyń lub nasyp zajmuje część klatek skrzyni od strony zewnętrznej, tj. od strony parcia wody. Powstaje konstrukcja bardzo ciężka, o wymiarach nieraz dość dużych, np. o szerokości 9-18 m i wysokości 10,5-19 m, przy czym powiązanie drewna na krzyż tworzy klatki 2,5 X 2,5 m do 3,6 X 3,6 m (opinie o programie). Dno skrzyń wytwarza się również z okrąglaków, umieszczonych bardziej ściśle jeden obok drugiego. Dno nie dotyka gruntu, lecz znajduje się nieco wyżej: chodzi o to, że grunt (grodzy tych może najczęściej używa się w przypadku gruntów skalistych masywnych) zwykle nie jest zupełnie równy i trzeba spód grodzy dostosowywać do niego możliwńe dokładnie przez odpowiednie budowanie lub dociosywanie dolnych części ścian grodzy zrozumiałe jest, że dopasowanie całego dna skrzyń nie byłoby możliwe.

Skrzynie kaszy co we na płytkiej wodzie buduje się bezpośrednio na miejscu; na głębszej wodzie doholowuje się skrzynie przygotowane zawczasu w całości lub częściowo (segregator aktów prawnych). Rozbiórkę grodzy kaszycowej najprościej można dokonać za pomocą środków wybuchowych i w tym celu nieraz zakłada się zawczasu w wielu miejscach rury 0 5 cm, aby ułatwić w przyszłości wprowadzenie materiału wybuchowego. Należy zauważyć, że materiał drzewny po wybuchu w znacznej części spływa po rzece i można go wtedy wyłowić.

Grodze kozłowe nadają się do gruntów skalistych masywnych. Mają konstrukcję bardzo prostą, chronią od wody przy głębokości ok. 1,5 m. Zostały wprowadzone przez rosyjskiego inżyniera Jurgiewicza przy oczyszczaniu dna Dniepru z występów skalnych na porohach (promocja 3 w 1). Grodze te składają się z tarcz zbitych szczelnie z bali i podtrzymywanych na miejscu słupkami a opierającymi się na nierównościach w skale. Słupki 1 mają po 2 słupki dodatkowe 2 z boku, zapewniające im stateczność. Tarcze obsypuje się piaskiem, który dociskany jest do bali siłą ciśnienia spływowego i zmniejsza znacznie przenikanie wody.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !