Blog

Odwzorowanie stygmatyczne zdjęcie nr 10
20.04.2019

Odprowadzanie wody

W artykule znajdziesz:

Odprowadzanie wody

Na zjawisko padającego deszczu nikt nie ma wpływu. Opady są potrzebne, by roślinność mogła się rozwijać, a wody gruntowne nie wysychały (program egzamin ustny). Jednak mieszkańcy domów jednorodzinnych doskonale wiedzą, że deszcz to nie tylko dobrodziejstwo natury, ale także źródło kłopotów, z którymi należy walczyć (https://uprawnienia-budowlane.pl). Odprowadzenie wód powierzchniowych to podstawowe zadanie każdego właściciela domu jednorodzinnego. Bez tego procesu, ulegną zniszczeniu fundamenty, co może prowadzić do zawalanie budynku. Jak odprowadzać wody powierzchniowe (program na komputer)?

Odwzorowanie stygmatyczne zdjęcie nr 11
Odprowadzanie wody

Obowiązek prawny. Odprowadzenie wód powierzchniowych to obowiązek prawny, który ciąży nad każdym właścicielem posesji. Konieczność przeprowadzania tego procesu wynika z zapisów ustawy. Chodzi tu o to, by przez zaniedbanie nie doprowadzić do stania wody w bezpośrednim styku z budynkiem, co może prowadzić do niszczenia fundamentów, a tym samym generować zagrożenie wynikające z użytkowania domu (program na telefon).

Według przepisów prawa, system odprowadzania wody powinien być skorelowany z podłączeniem do sieci kanalizacyjnej. Jeżeli nie istnieje taka możliwość, np. w wyniku braku sieci w pobliżu działki, dopuszcza się samodzielne odprowadzanie wody na grunty znajdujące się w pobliżu, np. do rowów, zbiorników retencyjnych, dołów chłonnych itp. Odprowadzanie wód powierzchniowych w głąb posesji musi uwzględniać jednak tereny przyległe (promocja 3 w 1).

Problem sąsiedztwa

Prawo dopuszcza samodzielne odprowadzanie wody deszczowej w głąb posesji, np. na trawnik czy do rowów lub dołów chłonnych (segregator aktów prawnych). Problem mogą stanowić jednak niektóre tereny przyległe. Chodzi tu przede wszystkim o sąsiednie zabudowy i posesje. Odprowadzanie wody na tereny sąsiednich działek jest całkowicie niezgodne z prawem. Zatem w przypadku, kiedy w pobliżu znajdują się grunty sąsiednie, właściciel posesji zobowiązany jest do stworzenia własnej infrastruktury przechowywania wody, która umożliwi jej odprowadzanie z pobliżu domu, a jednocześnie uniemożliwi jej przepływanie do sąsiednich działek (opinie o programie).

Najnowsze wpisy

14.06.2024
Odwzorowanie stygmatyczne zdjęcie nr 12
Budownictwo osób fizycznych a uprawnienia budowlane

Do 2015 roku Komisja Kwalifikacyjna PIIB stosowała interpretację opartą na rozporządzeniu Ministra Regionalnego i Budownictwa z 1991 roku. Zgodnie z…

14.06.2024
Odwzorowanie stygmatyczne zdjęcie nr 13
Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej

Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej w Polsce wymagane jest dla osób, które zamierzają samodzielnie kierować robotami drogowymi. Aby uzyskać takie…

Odwzorowanie stygmatyczne zdjęcie nr 16 Odwzorowanie stygmatyczne zdjęcie nr 17 Odwzorowanie stygmatyczne zdjęcie nr 18
Odwzorowanie stygmatyczne zdjęcie nr 19
Odwzorowanie stygmatyczne zdjęcie nr 20 Odwzorowanie stygmatyczne zdjęcie nr 21 Odwzorowanie stygmatyczne zdjęcie nr 22
Odwzorowanie stygmatyczne zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Odwzorowanie stygmatyczne zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Odwzorowanie stygmatyczne zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Odwzorowanie stygmatyczne zdjęcie nr 32 Odwzorowanie stygmatyczne zdjęcie nr 33 Odwzorowanie stygmatyczne zdjęcie nr 34
Odwzorowanie stygmatyczne zdjęcie nr 35
Odwzorowanie stygmatyczne zdjęcie nr 36 Odwzorowanie stygmatyczne zdjęcie nr 37 Odwzorowanie stygmatyczne zdjęcie nr 38
Odwzorowanie stygmatyczne zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Odwzorowanie stygmatyczne zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Odwzorowanie stygmatyczne zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami