Blog

24.02.2022

Bitumiczne powłoki

Bitumiczne powłoki

Bitumiczne powłoki wykonane na zimno: powłoki składające się ze stałych substancji bitumicznych zawartych w wyrobach lakierowych nanoszonych na element bez podgrzewania (na zimno). Tworzą one dość grube pokrycia, odporne na wpływy wody, kwasów, ługów i roztworów soli, lecz nieodporne na działanie podwyższonych temperatur i rozpuszczalników organicznych (program uprawnienia budowlane na komputer).

Błona malarska: pigmentowana lub niepigmentowana wyschnięta powłoka elastyczna (na podobieństwo skóry) przypominająca żywą skórę, naniesiona na podłoże, do którego wykazuje przyczepność lub z którego może być zdjęta. Boksyt: skała osadowa składająca się głównie z mieszaniny minerałów zawierających wodorotlenek glinowy. Boksyt służy głównie jako surowiec do produkcji aluminium.

Chlorowany polichlorek winylu: tworzywo zawierające więcej chloru niż polichlorek winylu (PCW) i wskutek tego dające się rozpuszczać w rozpuszczalnikach w przeciwieństwie do polichlorku winylu (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Choroby zawodowe: schorzenia chroniczne powstające w wyniku szkodliwych dla zdrowia warunków pracy, np. przy odrdzewianiu przez piaskowanie zagrożenie krzemicą płuc, przy odtłuszczaniu zagrożenie egzemą z powodu działania rozpuszczalników.

Chromiany cynkowe (gatunki żółcieni chromowej): sole cynkowo-chromowe, które służą jako czynne pigmenty używane do wyrobów lakierowych stosowanych do ochrony przed korozją. Dodawane są one np. do wyrobów służących do gruntowania lekkich metali (uprawnienia budowlane).

Chromiany ołowiowe: pigmenty wytwarzane z dwuchromianów i roztworów soli ołowiu (żółcień chromowa, pomarańczowa chromowa, zieleń chromowa i czerwień chromowa).

Cykl pracy

Cykl pracy: czas potrzebny do wykonania pracy w ciągłej seryjnej produkcji, w którym przy użyciu jednakowej siły roboczej wykonywane są takie same czynności na kolejnych obiektach lub częściach obiektów zwanych działkami. Cynkowanie na zimno: wykonywanie powłok przeciwkorozyjnych składających się z ok. 95% sproszkowanego cynku i około 5% spoiwa, np. chloro- kauczuku (program egzamin ustny). Powłoki takie nadają się szczególnie do pokrywania elementów stalowych znajdujących się pod wpływem wilgotnego powietrza. Działanie ochronne powłoki polega na tym, ze cynk i żelazo w obecności wilgoci tworzą ogniwo galwaniczne, przy czym w ogniwie tym cynk stanowi anodę, a żelazo katodę. W przypadku zjawisk elektrochemicznych cynk ulega rozpuszczeniu i osadzając się na stali tworzy warstewkę ochronną. Cynkowanie ogniowe: wykonanie powłok z cynku na stali, chroniących stal przed korozją. Cynkowanie ogniowe osiąga się przez zanurzenie w stopionym cynku przedmiotów stalowych uprzednio chemicznie oczyszczonych i opłukanych.

Czas trwania korozji: miara czasu stosowana przy badaniach korozji. Jako jednostki czasu przyjmuje się godziny, dni, tygodnie, miesiące lub lata. Czynniki atmosferyczne: wilgotność powietrza, temperatura, wietrzność. Czynniki te muszą być uwzględniane przy planowaniu, przygotowaniu i wykonaniu zabezpieczeń przeciwkorozyjnych (opinie o programie).

Dwuskładnikowe wyroby lakierowe: składają się z dwu składników, które należy dokładnie wymieszać tuz przed użyciem. Schną one wskutek chemicznych reakcji zachodzących pomiędzy obu składnikami.

Dynamika barw: zdolność oddziaływania barw na psychikę człowieka polegająca na pobudzaniu go do określonej postawy lub działania. Dynamika barw wykorzystywana jest w celu polepszenia ogólnego samopoczucia ludzi, poprawienia warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, a przez to zwiększenia wydajności pracy (segregator aktów prawnych).

Dysocjacja elektrolityczna: polega na rozszczepianiu się cząstek znajdujących się w roztworze na mniejsze cząstki, tak zwane jony, obdarzone ładunkiem elektrycznym dodatnim lub ujemnym. Jony dodatnie są nazywane kationami, jony z ładunkiem ujemnym anionami.

Działanie sygnalizujące barw: polega na asocjacji związanej z odczuwaniem barw i na ich działaniu symbolicznym. Na przykład kolor czerwony symbolizuje ostrzeżenie: uwaga, ogień, niebezpieczeństwo (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

10.01.2024
Trwałość konstrukcji

Trwałość konstrukcji jest kluczowym aspektem projektowania i budowy budynków oraz innych struktur. Oznacza to zdolność konstrukcji do zachowania swojej funkcji…

10.01.2024
Prace spawalnicze

Prace spawalnicze to proces łączenia materiałów, takich jak metal, za pomocą ciepła i/lub ciśnienia. Spawanie jest powszechnie stosowane w różnych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami