Bitumiczne powłoki

Bitumiczne powłoki

Bitumiczne powłoki wykonane na zimno: powłoki składające się ze stałych substancji bitumicznych zawartych w wyrobach lakierowych nanoszonych na element bez podgrzewania (na zimno). Tworzą one dość grube pokrycia, odporne na wpływy wody, kwasów, ługów i roztworów soli, lecz nieodporne na działanie podwyższonych temperatur i rozpuszczalników organicznych (program uprawnienia budowlane na komputer).

Błona malarska: pigmentowana lub niepigmentowana wyschnięta powłoka elastyczna (na podobieństwo skóry) przypominająca żywą skórę, naniesiona na podłoże, do którego wykazuje przyczepność lub z którego może być zdjęta. Boksyt: skała osadowa składająca się głównie z mieszaniny minerałów zawierających wodorotlenek glinowy. Boksyt służy głównie jako surowiec do produkcji aluminium.

Chlorowany polichlorek winylu: tworzywo zawierające więcej chloru niż polichlorek winylu (PCW) i wskutek tego dające się rozpuszczać w rozpuszczalnikach w przeciwieństwie do polichlorku winylu (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Choroby zawodowe: schorzenia chroniczne powstające w wyniku szkodliwych dla zdrowia warunków pracy, np. przy odrdzewianiu przez piaskowanie zagrożenie krzemicą płuc, przy odtłuszczaniu zagrożenie egzemą z powodu działania rozpuszczalników.

Chromiany cynkowe (gatunki żółcieni chromowej): sole cynkowo-chromowe, które służą jako czynne pigmenty używane do wyrobów lakierowych stosowanych do ochrony przed korozją. Dodawane są one np. do wyrobów służących do gruntowania lekkich metali (uprawnienia budowlane).

Chromiany ołowiowe: pigmenty wytwarzane z dwuchromianów i roztworów soli ołowiu (żółcień chromowa, pomarańczowa chromowa, zieleń chromowa i czerwień chromowa).

Cykl pracy

Cykl pracy: czas potrzebny do wykonania pracy w ciągłej seryjnej produkcji, w którym przy użyciu jednakowej siły roboczej wykonywane są takie same czynności na kolejnych obiektach lub częściach obiektów zwanych działkami. Cynkowanie na zimno: wykonywanie powłok przeciwkorozyjnych składających się z ok. 95% sproszkowanego cynku i około 5% spoiwa, np. chloro- kauczuku (program egzamin ustny). Powłoki takie nadają się szczególnie do pokrywania elementów stalowych znajdujących się pod wpływem wilgotnego powietrza. Działanie ochronne powłoki polega na tym, ze cynk i żelazo w obecności wilgoci tworzą ogniwo galwaniczne, przy czym w ogniwie tym cynk stanowi anodę, a żelazo katodę. W przypadku zjawisk elektrochemicznych cynk ulega rozpuszczeniu i osadzając się na stali tworzy warstewkę ochronną. Cynkowanie ogniowe: wykonanie powłok z cynku na stali, chroniących stal przed korozją. Cynkowanie ogniowe osiąga się przez zanurzenie w stopionym cynku przedmiotów stalowych uprzednio chemicznie oczyszczonych i opłukanych.

Czas trwania korozji: miara czasu stosowana przy badaniach korozji. Jako jednostki czasu przyjmuje się godziny, dni, tygodnie, miesiące lub lata. Czynniki atmosferyczne: wilgotność powietrza, temperatura, wietrzność. Czynniki te muszą być uwzględniane przy planowaniu, przygotowaniu i wykonaniu zabezpieczeń przeciwkorozyjnych (opinie o programie).

Dwuskładnikowe wyroby lakierowe: składają się z dwu składników, które należy dokładnie wymieszać tuz przed użyciem. Schną one wskutek chemicznych reakcji zachodzących pomiędzy obu składnikami.

Dynamika barw: zdolność oddziaływania barw na psychikę człowieka polegająca na pobudzaniu go do określonej postawy lub działania. Dynamika barw wykorzystywana jest w celu polepszenia ogólnego samopoczucia ludzi, poprawienia warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, a przez to zwiększenia wydajności pracy (segregator aktów prawnych).

Dysocjacja elektrolityczna: polega na rozszczepianiu się cząstek znajdujących się w roztworze na mniejsze cząstki, tak zwane jony, obdarzone ładunkiem elektrycznym dodatnim lub ujemnym. Jony dodatnie są nazywane kationami, jony z ładunkiem ujemnym anionami.

Działanie sygnalizujące barw: polega na asocjacji związanej z odczuwaniem barw i na ich działaniu symbolicznym. Na przykład kolor czerwony symbolizuje ostrzeżenie: uwaga, ogień, niebezpieczeństwo (promocja 3 w 1).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Instalacja odgromowa

Instalacja odgromowa, zwana także instalacją piorunochronną, do systemu włączającego w celu ochrony budynków i innych struktur przed wyładowaniem awaryjnym, takich…

Hydroizolacja

Hydroizolacja do procesu lub techniki, która ma na celu wyeliminowanie przenikaniu wody do konstrukcji budowlanej lub innego obiektu. Jest to…

Stabilność zboczy

Stabilność zboczy do zdolności zbocza (np. wzniesienia, skarpy, nasypu) do utrzymania się w jednym kawałku i nie leczyć osunięcia, załamaniu…

Inżynieria glebowa

Inżynieria glebowa to dziedzina inżynierii, która dotyczy badań, projektowania i zarządzania glebami oraz gruntem w kontekście ochrony infrastruktury, takich jak…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !