Ogrzewanie elektryczne

Ogrzewanie elektryczne
Ogrzewanie elektryczne

W następnej wersji zastosowano z pozytywnym skutkiem radykalne rozwiązanie polegające na wykonaniu ścianek na każdym piętrze galerii w skrajnych częściach poszczególnych ciągów budynków, zamykających od zewnątrz utworzone tunele. Również w tym przypadku w projekcie nie uwzględniono wszystkich czynników decydujących o niezawodności stosowanych rozwiązań (program uprawnienia budowlane na komputer).

Na jednym z odcinków galerii zaprojektowano balustradę metalową spawaną w budynku. Po zespawaniu tej balustrady stwierdzono, że zaprojektowane tralki o przekroju 30×3 mm ulegają odkształceniu. W związku z tym wycięto co 8 lub 10 tralkę i wspawano na jej miejsce tralkę wzmocnioną o przekroju 20×20 mm, wymieniając jednocześnie tralki zwichrowane. Tak poprawione balustrady nie ulegały dalszym odkształceniom, a nowe wykonywane w ten sposób również nie wykazywały uszkodzeń (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Ponadto w obiekcie tym w nie ogrzewanym pionie komunikacji pionowej (przylegającym do galerii), tj w szybach dźwigarowych, stwierdzono w zimie występowanie szronu i gęstnienie smarów w urządzeniach dźwigowych. W samej maszynowni nie było tych problemów, gdyż przewidziano tam ogrzewanie elektryczne. W celu poprawienia istniejącej sytuacji w kilku szybach dźwigowych doprowadzono przewody i zainstalowano grzejniki c.o. w dolnej części szybów. Po uzyskaniu pozytywnych wyników rozwiązanie to zalecono do realizacji w pozostałych obiektach (uprawnienia budowlane).

Oświetlenie łazienek

W tym osiedlu zaprojektowano w klatkach schodowych zbyt wąskie podesty, co przy przewidzianym otwieraniu drzwi do wewnątrz spowodowało w praktyce konieczność przesunięcia drzwi klatki schodowej na zewnątrz w kierunku galerii. Zaprojektowano więc i wykonano domurowanie na galerii przy ścianie klatki schodowej nowych ścianek grubości 12 cm wykonanych na zaprawie cementowo-wapiennej z bloczków z betonu komórkowego (program egzamin ustny). Ścianki te domurowano na styk do uprzednio wykonanej betonowej ściany klatki schodowej. Już po krótkim okresie eksploatacji następowało wyrywanie ościeżnic drzwiowych z ościeży i oddzielanie przymurowanych ścianek. Wymagało to wykonania generalnej przebudowy wejść domurowanych na styk do betonowej ściany klatki schodowej (opinie o programie).

Oświetlenie łazienek i kuchni zaprojektowano od strony galerii za pomocą naświetli z pustaków szklanych, osadzonych w ramach metalowych z ceownika stalowego. W zimie stwierdzono przemarzanie i występowanie na powierzchni wewnętrznej tych ceowników zawilgoceń od wykraplającej się pary wodnej. W celu usunięcia ww. usterek przewidziano ocieplenie ceownika od zewnątrz styropianem i obudowanie listwami drewnianymi. Od strony zewnętrznej w tych otworach okiennych przewidziano obróbki blacharskie, które na rysunku roboczym zaznaczono jedynie schematycznie, nie podając sposobu ich zamocowania lub połączenia z ramką metalową. Zamiast tego zgodnie z poprawkami nadzoru autorskiego wykonawca zastosował podokienniki betonowe. W czasie eksploatacji budynków podczas opadów atmosferycznych powstają pod tymi podokiennikami intensywne zacieki, które powodują występowanie plam, a w niektórych przypadkach nawet odpadanie tynku (segregator aktów prawnych). W celu wyeliminowania tych usterek użytkownik musiał zaprojektować i wykonać dodatkowe obróbki blacharskie.

Wentylację kuchni i łazienek usytuowanych od strony galerii zaprojektowano za pomocą żużlobetonowych bloków wentylacyjnych usytuowanych przy galerii poza licem ściany zewnętrznej, tj. w przerwie między budynkiem a galerią równej 60 cm. W celu zapewnienia ciągu powietrza w przewodach bloki wentylacyjne ocieplono od zewnątrz styropianem grubości 4 cm i otynkowano (promocja 3 w 1). W czasie użytkowania stwierdzono, że w pomieszczeniach na ostatnich kondygnacjach budynku jest niedostateczny ciąg w przewodach. Odległość kratki wentylacyjnej w kuchniach i łazienkach od wylotu komina była bardzo mała, tj. ok. 1,5 m. Zamontowanie na kominach deflektorów poprawiło ciąg w przewodach i polepszyło wentylację pomieszczeń.

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !