Okres twardnienia betonu

Okres twardnienia betonu

Okres twardnienia betonu w formach uzależniony jest od rodzaju stosowanego cementu. Przy użyciu cementu szybkosprawnego lub portlandzkiego marki 350 wystarcza w zupełności 8-12 godzin, w czasie których można wykonywać prace uzupełniające, jak montaż zasobników na beton, przesuwanie otworów w pomoście, nadbudowa wieży (program uprawnienia budowlane na komputer).

Najbardziej pracochłonną czynnością jest przestawianie wielokrążków i podciąganie pomostu. Czynności te musi wykonywać duża liczba robotników (tylu ile jest wielokrążków), którzy na komendę jednocześnie podciągają wielokrążki. Wyeliminowanie tych czynności uzyskano dzięki opracowaniu nowej głowicy podnoszonej mechanicznie (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Ma ona trzy zasadnicze części:
a) część dolna - typowy pomost roboczy z zawieszonymi formami,
b) sztywna rama stalowa,
c) ramiak ze śrubami i silnikami.
Napęd głowicy stanowią cztery silniki o mocy po 2,8 kW, poruszające śruby, na których podnosi się głowica. Całość czynności podniesienia przebiega następująco:
Zwalnia się zaczepienie głowicy do wieży wewnętrznej. Pomost górny przymocowany jest do wieży (uprawnienia budowlane). Po uruchomieniu silników (obroty są zsynchronizowane  sterowanie automatyczne) śruby obracają się i głowica w ciągu 10 minut podnosi się o 2,50 m.

Zaczepia się sztywną ramę do wieży a zwalnia pomost górny, uruchamia silniki, które obracają śruby w odwrotną stronę, przesuwając śruby z całym pomostem do góry znów o 2,50 m. Po dokonaniu tej czynności zaczepia się górną część głowicy do wieży i rozpoczyna czynności związane z wykonaniem nowego segmentu trzonu.
Wykonawstwo kominów cylindrycznych
Kominy cylindryczne, których wysokość nie przekracza zwykle 60 m, wykonuje się za pomocą urządzenia ślizgowego, nie różniącego się zasadniczo od urządzeń stosowanych przy innych budowlach (silosy, wieże wodne) opisanych w tomie VI „Budownictwa Betonowego”. Kominy wymagają z reguły wykonania wewnętrznej wykładziny, a osobna jej budowa wewnątrz komina jest dość uciążliwa. Dlatego sens budowy żelbetowych kominów cylindrycznych za pomocą urządzenia ślizgowego uwidacznia się dopiero wtedy, gdy nie potrzeba oddzielnie wykonywać wykładziny wewnętrznej. Postulat ten spełnia urządzenie z tzw. formami podwójnymi, zastosowane do budowy kominów przez Krakowskie Przedsiębiorstwo Budowy Pieców Przemysłowych w r. 1957 (program egzamin ustny).

Cykl roboczy

W urządzeniu ślizgowym znajdują się cztery formy. Dwie z nich służą do budowy właściwego trzonu żelbetowego komina, a dwie do budowy osobnej wykładziny z żelbetu żaroodpornego. W efekcie otrzymuje się dwie współśrodkowe rury żelbetowe w odstępie 10-15 cm.
Na prętach montażowych 0 26, nagwintowanych i zabetonowanych na stałe, opierają się i poruszają w górę ramy z formami cylindrycznymi wysokości 1,25 m (opinie o programie).

Ram tych, w zależności od średnicy komina, jest 6-8. Na nich oraz na wysięgnikach w dolnej krawędzi formy opiera się również galeria pomostu roboczego, na którą dostarcza się materiały od zewnętrznej strony komina za pomocą linowej wciągarki elektrycznej.
Przygotowanie betonu konstrukcyjnego oraz betonu żaroodpornego, potrzebnego do wykonania wykładziny, odbywa się w odsuniętej od komina stacji,
za pomocą 2 betoniarek elektrycznych (pojemność każdej 100-200 1). Transport poziomy betonu z betoniarek do pojemników oraz transport zbrojenia następuje przenośnikiem taśmowym lub taczkami. Zewnętrznym wyciągiem dostarcza się beton na pomost roboczy, następnie przesypuje się go bezpośrednio do form lub wysypuje do skrzynek drewnianych, z których z kolei jest wrzucany do form (segregator aktów prawnych).

Komin wykonują brygady złożone z 7 ludzi, z szybkością do 2,50 m wysokości na dobę (przy stałej pracy na 3 zmiany).
Cykl roboczy obejmuje wykonanie segmentu trzonu i wykładziny o wysokości 15 cm. Kolejność czynności jest następująca:
d) podniesienie form ślizgu wraz z pomostami o 15 cm,
e) ułożenie zbrojenia pierścieniowego (i uzupełnienie zbrojenia pionowego) w obu cylindrach,
f) ułożenie betonu w obu formach, ubicie lub wibrowanie (promocja 3 w 1).

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Stosowanie ochrony anodowej

Zagadnienie skuteczności ochrony anodowej znacznie się komplikuje, kiedy rozpuszczone wskutek lokalnej korozji aniony (np. chlorków) zmniejszają powierzchnię warstwy pasywującej. Występuje…

Anody aluminiowe

Anody aluminiowe są utleniane przy wytrącaniu trudno rozpuszczalnego w wodzie uwodnionego wodorotlenku glinu Al(OH)3, przy czym oprócz anodowego rozpuszczania aluminium…

Zmineralizowany szlam

W wodach o średniej twardości i wodach twardych przy dużej zawartości soli (tj. o dużej konduktywności) również powstają takie same…

Pełne zabezpieczenie instalacji

Na powierzchni ocynkowanej tworzą się warstwy ochronne (wodorotlenki, tlenki i sole zasadowe o bardzo małej rozpuszczalności w wodzie) zapobiegające w…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !