Losowanie mieszanin uprawnienia budowlane

Losowanie mieszanin uprawnienia budowlane

Praktycznie konieczne jest Losowanie mieszanin o różnej zawartości wypełniacza i plastyfikatora odpowiednio do rodzaju i charakteru rys i spękań, aktualnych warunków zewnętrznych (temperatury, wilgotności) w czasie wykonywania iniekcji oraz właściwości poszczególnych partii żywic epoksydowych (program uprawnienia budowlane na komputer).

Ostateczny skład mieszanek należy ustalać na podstawie wyników badań laboratoryjnych. Mieszankami tymi uszczelnia się ściany wykonane z elementów pełnych, w których występują rysy i spękania o szerokości powyżej 0,2 mm. Przyrządzanie mieszanek i uszczelnianie nimi należy wykonywać w temperaturze powietrza - 15 C do +25°C i jego wilgotności względnej nie wyższej niż 70%.

Materiał wypełniający na bazie gipsu jest na ogół bardzo rzadko stosowany i tylko do elementów niekonstrukcyjnych. Zaczyn gipsowy wykonuje się z mieszaniny przesianego gipsu i wody o stosunku wagowym 1:1 do 1:2, przy czym konieczne jest przeprowadzenie badania czasu jego wiązania.
Jako opóźniacz stosuje się wapno hydratyzowane lub ciasto wapienne (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Przebieg iniekcji przy stosowaniu zaczynu cementowego i gipsowego jest identyczny, z tym że rysy w zależności od rodzaju materiału wiążącego uszczelnia się zaprawą cementową bądź gipsową (uprawnienia budowlane).
Kolejność prac przy wykonywaniu iniekcji zaczynem cementowym jest następująca:
- oczyszczenie szczotką metalową powierzchni z tynku na szerokość ok. 10 cm wzdłuż wszystkich rys i spękań w wzmacnianym elemencie,
- uszczelnienie wszystkich rys i spękań z jednej strony ściany zaprawą cementową marki 50 po uprzednim dokładnym zwilżeniu wodą rys i powierzchni wzmacnianego elementu,
- osadzenie na zaprawie cementowej z drugiej strony ściany, we wszystkich rysach i spękaniach, rurek metalowych (rys. 7-24) co ok. 40-H50 cm, przez które będzie tłoczony zaczyn cementowy,
- uszczelnienie między rurkami rys i spękań zaprawą cementową marki 50,
- oczyszczenie po stwardnieniu zaprawy uszczelniającej rys i spękań przez przemycie ich wodą pod ciśnieniem,
- wypełnienie rys i spękań zaczynem cementowym pod ciśnieniem, bezpośrednio po przemyciu ich wodą,
- usunięcie rurek po związaniu zaczynu, wypełnienie zaprawą miejsc po rurkach i otynkowanie elementu (program egzamin ustny).

Rurki metalowe

Stosowane do iniekcji rurki metalowe powinny mieć długość 10-15 cm i średnicę wewnętrzną 1,0 cm, a otwory dla rurek, wywiercone w rysach i spękaniach - średnicę 2,0-2,5 cm i głębokość 50 cm. Przy uszczelnianiu rys i spękań między rurkami należy stale sprawdzać drożność rurek (opinie o programie). Po uzyskaniu wymaganej wytrzymałości zaprawy (powinna być przez pierwsze kilka dni zwilżana wodą) należy rysy i spękania dokładnie oczyścić, przemywając je wodą pod ciśnieniem.

Przemywać można wodą z instalacji wodociągowej bądź z agregatu o napędzie mechanicznym lub pompy ssąco-tłoczącej, przy czym ciśnienie wykazywane na manometrze wody do przemywania nie powinno przekraczać 0,1 MPa. Przy przemywaniu spękań woda powinna wypływać kolejno od góry z poszczególnych rurek. Z chwilą gdy wodo wypływa z danej rurki, należy ją zamknąć korkiem gumowym lub innym, przy czym ostatnia dolna rurka powinna być otwarta przez 2-3 minuty, od momentu wypływania z niej czystej wody.

Po przemyciu rys i spękań należy przystąpić do wykonywania iniekcji.
Iniekcję grawitacyjną stosuje się do rys lub pęknięć o niewielkiej długości. Zbiornik o pojemności 10-M5 litrów, z dnem w kształcie lejka z kurkiem, umieszcza się minimum 2,0 m ponad górną rurką odpowietrzającą i łączy wężem gumowym z najniżej umieszczoną w rysie rurką iniekcyjną. Do zbiornika wlewa się zaczyn cementowy i stale mieszając go łopatką drewnianą otwiera się kurek (segregator aktów prawnych).

Z chwilą gdy z drugiej rurki od dołu zacznie wypływać zaczyn, zamyka się kurek, przełącza wąż gumowy do drugiej rurki
i po zamknięciu pierwszej rurki korkiem ponownie otwiera kurek przy zbiorniku. Czynność tę powtarza się aż do chwili, gdy zaczyn zacznie wypływać z rurki odpowietrzającej.

Po zamknięciu kurka i odłączeniu węża od rurki iniekcyjnej oraz natychmiastowym jej zakorkowaniu przemywa się dokładnie wodą zbiornik i wąż gumowy (promocja 3 w 1). Gdy zaczyn zwiąże, usuwa się wszystkie rurki, wypełnia się otwory po nich zaprawą cementową i tynkuje.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Wartość nieruchomości

Wartość nieruchomości, zwana także wartością rynkową, to znana cena, za którą dana własność może być sprzedawana lub wynajęta na otwartym…

Utylizacja odpadów

Utylizacja odpadów to proces usuwania lub utylizacja odpadów w sposób, który minimalizuje ich wpływ na środowisko i zdrowie publiczne. Proces…

Roboty rozbiórkowe

Roboty rozbiórkowe do specjalistycznych maszyn i roboty przeznaczone do wykonywania prac związanych z rozbiórką budynków, infrastruktury, obiektów przemysłowych i innych…

Jadalnia w miejscu pracy

Jadalnia w miejscu pracy do miejsca, gdzie pracownicy mogą spożywać posiłki, odpoczywać i relaksować się podczas przerw obiadowych lub innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami