Losowanie mieszanin uprawnienia budowlane

Losowanie mieszanin uprawnienia budowlane

Praktycznie konieczne jest Losowanie mieszanin o różnej zawartości wypełniacza i plastyfikatora odpowiednio do rodzaju i charakteru rys i spękań, aktualnych warunków zewnętrznych (temperatury, wilgotności) w czasie wykonywania iniekcji oraz właściwości poszczególnych partii żywic epoksydowych (program uprawnienia budowlane na komputer).

Ostateczny skład mieszanek należy ustalać na podstawie wyników badań laboratoryjnych. Mieszankami tymi uszczelnia się ściany wykonane z elementów pełnych, w których występują rysy i spękania o szerokości powyżej 0,2 mm. Przyrządzanie mieszanek i uszczelnianie nimi należy wykonywać w temperaturze powietrza - 15 C do +25°C i jego wilgotności względnej nie wyższej niż 70%.

Materiał wypełniający na bazie gipsu jest na ogół bardzo rzadko stosowany i tylko do elementów niekonstrukcyjnych. Zaczyn gipsowy wykonuje się z mieszaniny przesianego gipsu i wody o stosunku wagowym 1:1 do 1:2, przy czym konieczne jest przeprowadzenie badania czasu jego wiązania.
Jako opóźniacz stosuje się wapno hydratyzowane lub ciasto wapienne (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Przebieg iniekcji przy stosowaniu zaczynu cementowego i gipsowego jest identyczny, z tym że rysy w zależności od rodzaju materiału wiążącego uszczelnia się zaprawą cementową bądź gipsową (uprawnienia budowlane).
Kolejność prac przy wykonywaniu iniekcji zaczynem cementowym jest następująca:
- oczyszczenie szczotką metalową powierzchni z tynku na szerokość ok. 10 cm wzdłuż wszystkich rys i spękań w wzmacnianym elemencie,
- uszczelnienie wszystkich rys i spękań z jednej strony ściany zaprawą cementową marki 50 po uprzednim dokładnym zwilżeniu wodą rys i powierzchni wzmacnianego elementu,
- osadzenie na zaprawie cementowej z drugiej strony ściany, we wszystkich rysach i spękaniach, rurek metalowych (rys. 7-24) co ok. 40-H50 cm, przez które będzie tłoczony zaczyn cementowy,
- uszczelnienie między rurkami rys i spękań zaprawą cementową marki 50,
- oczyszczenie po stwardnieniu zaprawy uszczelniającej rys i spękań przez przemycie ich wodą pod ciśnieniem,
- wypełnienie rys i spękań zaczynem cementowym pod ciśnieniem, bezpośrednio po przemyciu ich wodą,
- usunięcie rurek po związaniu zaczynu, wypełnienie zaprawą miejsc po rurkach i otynkowanie elementu (program egzamin ustny).

Rurki metalowe

Stosowane do iniekcji rurki metalowe powinny mieć długość 10-15 cm i średnicę wewnętrzną 1,0 cm, a otwory dla rurek, wywiercone w rysach i spękaniach - średnicę 2,0-2,5 cm i głębokość 50 cm. Przy uszczelnianiu rys i spękań między rurkami należy stale sprawdzać drożność rurek (opinie o programie). Po uzyskaniu wymaganej wytrzymałości zaprawy (powinna być przez pierwsze kilka dni zwilżana wodą) należy rysy i spękania dokładnie oczyścić, przemywając je wodą pod ciśnieniem.

Przemywać można wodą z instalacji wodociągowej bądź z agregatu o napędzie mechanicznym lub pompy ssąco-tłoczącej, przy czym ciśnienie wykazywane na manometrze wody do przemywania nie powinno przekraczać 0,1 MPa. Przy przemywaniu spękań woda powinna wypływać kolejno od góry z poszczególnych rurek. Z chwilą gdy wodo wypływa z danej rurki, należy ją zamknąć korkiem gumowym lub innym, przy czym ostatnia dolna rurka powinna być otwarta przez 2-3 minuty, od momentu wypływania z niej czystej wody.

Po przemyciu rys i spękań należy przystąpić do wykonywania iniekcji.
Iniekcję grawitacyjną stosuje się do rys lub pęknięć o niewielkiej długości. Zbiornik o pojemności 10-M5 litrów, z dnem w kształcie lejka z kurkiem, umieszcza się minimum 2,0 m ponad górną rurką odpowietrzającą i łączy wężem gumowym z najniżej umieszczoną w rysie rurką iniekcyjną. Do zbiornika wlewa się zaczyn cementowy i stale mieszając go łopatką drewnianą otwiera się kurek (segregator aktów prawnych).

Z chwilą gdy z drugiej rurki od dołu zacznie wypływać zaczyn, zamyka się kurek, przełącza wąż gumowy do drugiej rurki
i po zamknięciu pierwszej rurki korkiem ponownie otwiera kurek przy zbiorniku. Czynność tę powtarza się aż do chwili, gdy zaczyn zacznie wypływać z rurki odpowietrzającej.

Po zamknięciu kurka i odłączeniu węża od rurki iniekcyjnej oraz natychmiastowym jej zakorkowaniu przemywa się dokładnie wodą zbiornik i wąż gumowy (promocja 3 w 1). Gdy zaczyn zwiąże, usuwa się wszystkie rurki, wypełnia się otwory po nich zaprawą cementową i tynkuje.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !