Opancerzenie

Opancerzenie

Opancerzenie jest zewnętrzną osłoną wymurówki. Opancerzenia wykonywane są z płyt żeliwnych lub blach stalowych usztywnionych elementami z profilów walcowanych. W opancerzeniach mocowane są ściągi służące do przeniesienia sił powstałych wskutek rozszerzenia się materiałów wymurówki pod wpływem temperatury. Oprócz opancerzenia stalowego wykonuje się obudowy lub obmurza z muru ceglanego, betonu żaroodpornego lub w niektórych przypadkach - z betonu zwykłego.

Nagrzewanie pieców grzewczych odbywa się albo przez spalanie w nich różnego rodzaju paliw, albo - elektrycznie. Paliwami są: węgiel, koks, oleje opałowe i gazy opałowe (program uprawnienia budowlane na komputer).
Piece węglowe i koksowe obecnie prawie wyszły z użycia, najczęściej natomiast stosowane są piece opalane gazem. Piece elektryczne, podobnie jak piece gazowe muflowe lub z rurami promieniującymi, stosowane są przy szlachetniejszych obróbkach cieplnych wsadu, tj. wówczas, gdy wsad nie może się stykać ze spalinami, a więc w tych przypadkach, gdy trzeba stosować atmosfery ochronne (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Temperatury w piecach hutniczych dochodzą do 1350°C. Wysokość temperatury w piecu ma zasadniczy wpływ na ciężar własny urządzenia. W miarę wzrostu temperatury zwiększa się:
a) grubość termicznych warstw izolacyjnych,
b) ciężar konstrukcji nośnej, gdyż przenosi ona większe masy termicznych warstw izolacyjnych, a ponadto przenosi większe siły wewnętrzne pochodzenia termicznego.
Dla temperatur niskich mogą być stosowane lekkie materiały izolacyjne, np. wełna żużlowa, wełna szklana i azbestowa oraz ziemia okrzemkowa. Konstrukcje i części mechanizmów mogą być wykonane ze stali węglowej zwykłej jakości (uprawnienia budowlane).

Temperatury średnie wymagają już stosowania materiałów ogniotrwałych, charakteryzujących się dużym na ogół ciężarem. Może być tu jeszcze stosowana tylko jako stal żaroodporna.
Przy temperaturach wysokich można stosować tylko materiały ogniotrwałe; niedopuszczalne jest stosowanie stalowych konstrukcji i części mechanizmów nawet ze stali żaroodpornej jeśli poddane są bezpośredniemu działaniu medium grzewczego. Wszelkiego typu konstrukcje stalowe wymagają stosowania osłon z materiałów ogniotrwałych, które niestety wydatnie zwiększają ciężar urządzeń.

Wielkości poszczególnych typów jednostek piecowych są bardzo różne. Różnice te występują także w ramach tego samego typu pieca. Wielkości ich wahają się poczynając od najmniejszych, nie wymagających nawet wykonania pod nie fundamentów, do stosunkowo dużych, zajmujących swą powierzchnią zabudowy do kilkuset m2 terenu.
Należy nadmienić, że poza hutnictwem niektóre z wymienionych typów pieców mają zastosowanie i w innych gałęziach przemysłu, jak np. w specjalistycznym przemyśle wyrobów stalowych, w przemyśle materiałów ogniotrwałych, koksowniczym itd.

Usytuowanie pieca

Podobnie jak piece, również - a nawet znacznie bardziej zróżnicowane są fundamenty pieców grzewczych (program egzamin ustny). Składają się na to jeszcze dodatkowe przyczyny takie jak:
a) zmiany szczegółów konstrukcyjnych pieca nie mając istotnego znaczenia w konstrukcji samego pieca, wpływają w znacznym stopniu na konstrukcję fundamentu; np. odprowadzenie spalin pieca za pomocą kanału podziemnego wymaga odpowiedniego wycięcia płyty fundamentowej, co stwarza odmienne warunki jej nagrzania oraz odmienny schemat statyczny od schematu stosowanego przy górnym odciągu spalin (opinie o programie),
b) usytuowanie pieca w stosunku do innych obiektów znajdujących się w sąsiedztwie i potrzeba dopasowania się do ich gabarytów,
c) warunki gruntowe posadowienia (rodzaj gruntu, woda gruntowa itd.),
d) obciążenie przyległego naziomu gruntu (segregator aktów prawnych),
e) sąsiedztwo obiektów wywołujących drgania gruntu,
f) występujące wpływy eksploatacji górniczej itd.

Wszystkie te czynniki mają wpływ na kształt, wymiary i dobór schematu statycznego fundamentu. Nie sprzyjają one również typizacji tego rodzaju obiektów, co w praktyce sprawia, że prawie każdy fundament pieca stanowi indywidualne rozwiązanie (promocja 3 w 1).

Z punktu widzenia układu konstrukcyjnego najczęściej stosowane rodzaje fundamentów można podzielić na: płytowe, belkowe, płytowo-żebrowe, skrzyniowe i walcowe, płytowo-pierścieniowe, belkowo-pierścieniowe oraz fundamenty specjalne.

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Obszary surowcowe

Schemat pierwszy polega na stwierdzonym lub prognozowanym przekroczeniu skali popytu na dobra i usługi pochodzące z obszarów przybrzeżnych wobec zasobów…

Konflikt intensywnego użytkowania

Konflikt intensywnego użytkowania zasobów obszarów przybrzeżnych z potrzebą zachowania długoterminowej produktywności tych zasobów spowodował zapotrzebowanie na inne koncepcje planowania i…

Kryterium atrakcyjności celu

Szóstym jest kryterium kojarzenia korzyści zewnętrznych. Każdy z systemów transportowych obsługujących ruch turystyczny musi być rentowny. Efekt ten powstanie wtedy,…

Penetrowanie obszaru

Drugi etap, będący wynikiem wzrastającej świadomości ekologicznej i zdrowotnej człowieka, wyzwoli chęć penetrowania obszaru rowerem, co przyczyni się do zdecydowanie…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !