Organizacja i terminy egzaminów na uprawnienia budowlane


Za organizację egzaminów na uprawnienia budowlane odpowiadają Okręgowe Komisje Kwalifikacyjne wyłonione z okręgowych izb inżynierów budownictwa (https://uprawnienia-budowlane.pl). Postępowanie dotyczące nadawania uprawnień budowlanych jest dwuetapowe – składa się z postępowania kwalifikacyjnego oraz z egzaminu.

Organizacja i terminy egzaminów na uprawnienia budowlane

Zarówno postępowanie kwalifikacyjne, jak i egzaminy przeprowadzane są przez okręgową komisję kwalifikacyjną w zespołach egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych (program na komputer). Do postępowania kwalifikacyjnego przewodniczący okręgowej komisji kwalifikacyjnej wyznacza zespoły kwalifikacyjne składające się z 3-5 osób.

Przewodniczący wyznacza również 3-5 osób do poszczególnych zespołów egzaminacyjnych (program na telefon).
W każdym zespole egzaminacyjnym zasiada:
• przewodniczący komisji lub jego zastępcy (program egzamin ustny),
• członkowie zespołu, wśród których przynajmniej jedna osoba musi posiadać uprawnienia bez ograniczeń w specjalności, o jaką stara się wnioskodawca (opinie o programie).
Przewodniczący, zastępcy przewodniczącego oraz członkowie zespołu egzaminacyjnego to funkcję, które mogą być pełnione wyłącznie przez osoby mające uprawnienia budowlane bez ograniczeń i wyższe wykształcenie techniczne, a także osoby mające wykształcenie prawnicze (segregator aktów prawnych).

Tablica ogłoszeń


Egzaminy na uprawnienia budowlane odbywają się przynajmniej dwa razy w roku – w sesji wiosennej i jesiennej (promocja 3  w 1). Terminy egzaminów testowych ustalane są przez Krajową Komisję Kwalifikacyjną. Są one obowiązujące dla każdej okręgowej komisji kwalifikacyjnej. Jeśli chodzi o egzaminy ustne, to za ustalenie ich terminów odpowiada przewodniczący okręgowej komisji kwalifikacyjnej. Informację o tym, na kiedy zostały ustalone terminy egzaminów ustnych, podaje się do wiadomości publicznej w takiej formie, jaką przyjęła dana okręgowa izba inżynierów budownictwa. Najczęściej informacja ta jest publikowana na tablicy ogłoszeń lub na stronie internetowej okręgowej izby inżynierów budownictwa. Osoba, która w efekcie postępowania kwalifikacyjnego, została dopuszczona do egzaminu, musi otrzymać informację o termin egzaminu listem poleconym nie później niż miesiąc przed datą egzaminu.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !