Organizacja montażu

Organizacja montażu

Roboty montażowe wykonuje się na podstawie projektu organizacji robót, który określa sposób montażu i jego organizację. Jest on szczególnie nieodzowny w razie montażu „z kół”, gdzie konieczna jest synchronizacja dowozu z montażem. Montaż może być przeprowadzany metodą kolejną, jednoczesną lub mieszaną (program uprawnienia budowlane na komputer).

Pierwsza polega na kolejnym ustawianiu poszczególnych rodzajów elementów. Pozwala to na dobieranie udźwigu maszyny montażowej do ciężaru elementów i ułatwia rektyfikację położenia zmontowanych elementów, opóźnia natomiast rozpoczęcie robót wykończeniowych (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Montaż jednoczesny polega na ustawianiu budowli segmentami. Za pomocą jednego dźwigu montuje się wówczas elementy ciężkie i lekkie. ustawieniu segmentu wszelka zmiana położenia elementów jest praktycznie niemożliwa, ale roboty wykończeniowe można pro ważne równolegle z montażowymi. Najczęściej stosuje się montaż mieszany (uprawnienia budowlane).

Najpierw ustawia się elementy zasadnicze, np. słupy szkieletu, a po ich wyrektyfikowaniu jednocześnie montuje się pozostałe elementy. Sposób ten łączy w sobie zalety poprzednich metod i nieznaczne ich wady. Właściwa organizacja montażu wymaga podziału obiektu na użytki robocze. Należy je tak ustalać, aby w czasie dnia robocze 1:1 ustawiana była część konstrukcji zdolna do samoistnego utrzymania się (program egzamin ustny).
Pełny projekt organizacji montażu powinien zawierać:
- Dane ogólne i charakterystykę obiektu.
- Charakterystykę warunków terenowych.
- Zestawienie prefabrykatów.
- Opis metody montażu.
- Wykaz sprzętu montażowego i uzasadnienie jego doboru.
- Transport i składowanie prefabrykatów.
- Opis planu montażu.
- Kolejność robót montażowych.
- Technologię montażu poszczególnych elementów.
- Harmonogram montażu.
- Warunki montażu w okresie zimowym.
- Przepisy bhp (opinie o programie).

Łączenie elementów przez spawanie

Łączenie elementów przez spawanie w zasadzie jest dopuszczalne w temperaturze nie niższej niż - 5°C, w temperaturze p niżej - 5°C można spawać, ale pod warunkiem zastosowania osłon od wiatru i przy zapewnieniu powolnego stygnięcia spawów. Przadatne do tego mogą być promienniki podczerwieni, odpowiednie grzejniki lub nagrzewnice (segregator aktów prawnych).

W temperaturze poniżej - 10°C n należy w ogóle prowadzić robót spawalniczych. W związku ze szkodliwym działaniem mrozu na betony i z prawy należy je odpowiednio zabezpieczyć we wszystkich połączeniach między elementami prefabrykowanymi do czasu osiągnięcia przez beton lub zaprawę minimalnej wytrzymałości, w; noszącej 0,3 R^8, przy której działanie mrozu nie powoduje ujemnych skutków. Dobre rezultaty daje elektronagrzew. Wykonuje się go w t( sposób, że w złączu wykorzystuje się zbrojenie jako jedną elektrodę, zaś specjalnie umieszczony dodatkowy pręt stalowy, jako elektrodę.

Obie elektrody łączy się do przewodów o napięć nie wyższym od 120 V prądu stałego, który otrzymuje się przez zastosowanie prostowników włączonych do zwykłej sieci. Stosowanie nagrzewania prądem elektrycznym wymaga sp rządzenia specjalnej instalacji elektrycznej, odpowiedniej organizacji robót, właściwych zabezpieczeń miejsc, gdzie jest stosowany elektronagrzew, i dodatkowego wyposażenia zatrudnionych pracowników w rękawice i buty gumowe. W porze wilgotnej or; w czasie odwilży nagrzewanie elektryczne na otwartym powietrzu powinno być przerwane. Nie można wbudowywać elementów ośnieżonych i oblodzonych.

Również miejsca, na których ma być prowadzony montaż należy uprzednio oczyścić z lodu i śniegu. Dotyczy to równie miejsc wbudowywania elementów. Mieszankę betonową lub zaprawę należy dostarczyć najkrótszą drogą w odpowiednich pojemnikach zabezpieczonych przed szybką utratą ciepła. Mieszanka z podgrzewanymi składnikami i z d mieszkami chlorku wapniowego powinna być dostarczana w pojemnikach szczelnie zamkniętych. Węzły i spoiny, w których beton lub zaprawa nie odgrywa roli konstrukcyjnej, a stanowią jedynie wypełnienie przestrzeń między prefabrykatami, można wykonywać w temperaturze - 10’C (promocja 3 w 1).

Obowiązuje przy tym stosowanie dodatków chemicznych przyspieszających wiązanie i twardnienie zapraw lub betonu, 2 w razie użycia jako dodatku chlorku wapnia — podgrzewanie atładników zapraw i betonu oraz otulenie (matami, brezentem) połączeń po ich wypełnieniu. Składniki betonu lub zaprawy powinny być podgrzewane do takiej temperatury, aby po wypełnieniu połączeń beton lub zaprawa miały temperaturę +10°C.

Węzły i spoiny, w których beton lub zaprawa wraz ze zbrojeniem spełniają rolę konstrukcyjną, można wypełnić w temperaturze nie niższej od 5°C, pod warunkiem jednak, aby prefabrykaty nie były zbytnio oziębione.

Wypełnianie węzłów i spoin konstrukcyjnych w temperaturze ~10°C można prowadzić pod warunkiem nagrzewania obrzeży prefabrykatów za pomocą nagrzewnic, grzejników lub promienników podczerwieni.

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Układ włókien drewna

Większość stwierdzonych szkód parkietów wynikała ze szkodliwego oddziaływania podłoża. Można tu wymienić zabarwienia, paczenie lub pęknięcia w miejscach narażonych na…

Odklejanie się płytek

Klej należy mocno naciągnąć na podłoże i rozprowadzić szpachlą grzebieniową aż do wytworzenia równomiernej warstwy o grubości co najmniej 3…

Przyczepność płytek

Przyczepność płytek i ich przyleganie do podłoża całą powierzchnią musi zapewnić warstwa zaprawy lub kleju. Osiągnięcie tego zależy od jakości…

Płytki z ceramiki szlachetnej

Niebezpieczeństwo odłamywania się krawędzi płytek jest niewielkie, gdy spoiny są wypełnione zaprawą o dużej wytrzymałości i dobrze zagęszczoną, związaną z…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !