Tkanina z włókna szklanego bezalkalicznego

Tkanina z włókna szklanego bezalkalicznego
Tkanina z włókna szklanego bezalkalicznego

Należy stosować tkaninę z włókna szklanego gat. I, o symbolu ST 1588/100, produkcji Pabianickich Zakładów Tkanin Technicznych (program uprawnienia budowlane na komputer). Podczas wykonywania robót zabezpieczających należy stosować:

 • szczotki druciane i szpachle metalowe do oczyszczania powierzchni ścian,
 • szpachle i packi metalowe do nakładania masy klejącej i wyprawy elewacyjnej,
 • gumowe wałki malarskie do dociskania płyt styropianowych i siatki z włókna szklanego w czasie klejenia,
 • pace drewniane wyłożone papierem ściernym do wyrównywania powierzchni i krawędzi płyt styropianowych,
 • noże szewskie do przycinania siatki z włókna szklanego (program uprawnienia budowlane na ANDROID),
 • pace metalowe, do zacierania na gładko masy klejącej i zewnętrznej wyprawy elewacyjnej.

Kolejność robót zabezpieczających powinna być następująca:

 • prace przygotowawcze,
 • wykonanie masy klejącej,
 • naklejenie płyt styropianowych,
 • naklejenie tkaniny z włókna szklanego,
 • wykonanie zewnętrznej wyprawy elewacyjnej,
 • wykonanie nowych obróbek blacharskich (uprawnienia budowlane).

W zakresie prac przygotowawczych przewidziane jest ustawienie rusztowań, usunięcie istniejących obróbek blacharskich oraz przygotowanie powierzchni ścian.

Rusztowanie. Do wykonania robót zabezpieczających można stosować rusztowania zarówno stojące, jak i wiszące, przy czym rusztowania wiszące powinny mieć zwiększoną powierzchnię amortyzatorów, aby nie powstawały uszkodzenia nanoszonego zabezpieczenia przy uderzeniu o ścianę. Montaż rusztowań powinien być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami (program egzamin ustny).

Usunięcie istniejących obróbek blacharskich

Przed przystąpieniem do wykonania wyprawy zabezpieczającej należy usunąć wszystkie obróbki blacharskie podokienników, gzymsów, cokołów, ścianek kolankowych oraz zdemontować rury spustowe przy odwodnieniu zewnętrznym (opinie o programie).

Przygotowanie powierzchni ścian. Przygotowanie powierzchni ścian polega na usunięciu istniejącej farby elewacyjnej, skuciu odparzonych fragmentów wyprawy zewnętrznej oraz oczyszczeniu ściany z warstwy pylącej. Do usuwania farby i warstwy pylącej należy stosować szczotki druciane i szpachle metalowe. Odparzoną lub zwietrzałą wyprawę zewnętrzną oraz nacieki betonu przy złączach należy usuwać za pomocą przecinaków.

Masę klejącą otrzymuje się przez wymieszanie kleju dyspersyjnego „Primus-Haftgrund” z cementem portlandzkim 250 w stosunku wagowym 1:1. Do mieszania składników należy stosować szybkoobrotową mieszarkę wirową MW-150. Cykl mieszania pozwalający uzyskać masę klejącą konsystencji gęstej śmietany powinien trwać 2-h3 min. Gotową masę klejącą należy ze względu na czas wiązania wykorzystać w czasie nie przekraczającym 1,5 godz. od chwili wykonania.

Powierzchnie zabezpieczanych ścian zewnętrznych należy okleić warstwą styropianu grubości 2 cm. W uzasadnionych przypadkach, podyktowanych względami izolacyjności cieplnej, grubość ta może być zwiększona w oparciu o odpowiednie obliczenia (segregator aktów prawnych). Płyty styropianu o wymiarach 100X50 cm powinny być klejone na dotyk z zachowaniem mijankowego układu spoin pionowych. Styki przyklejanych płyt nie powinny pokrywać się ze spoinami prefabrykatów. Do przyklejania styropianu stosuje się masę klejącą przygotowaną zgodnie z ustaleniami podanymi uprzednio.

Przed przyklejeniem płyt styropianowych należy wyrównać ich krawędzie pacą drewnianą wyłożoną papierem ściernym, tak aby po oklejeniu ściany były one wzajemnie do siebie dokładnie dopasowane.

Masę klejącą należy nakładać na powierzchnię płyt styropianowych wzdłuż obrzeży z pominięciem płaszczyzn bocznych oraz punktowo w środku, warstwą grubości 1-2 mm). Podczas klejenia płyty styropianowe powinny być dociskane do podłoża za pomocą wałka gumowego, a zewnętrzne nierówności powierzchni przy stykach płyt powinny być wyrównane przez przeszlifowanie pacą wyłożoną papierem ściernym (promocja 3 w 1). Oklejanie ścian styropianem oraz pozostałe etapy robót zabezpieczających należy prowadzić w kierunku od góry elewacji ku dołowi.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami