Blog

04.02.2019

Organizacja placu budowy a obowiązki kierownika budowy

W artykule znajdziesz:

Organizacja placu budowy a obowiązki kierownika budowy

Większość zadań związanych z odpowiednią organizacją placu budowy znajduje się w rozporządzeniu ministra infrastruktury z 6. lutego 2003 roku. Dotyczy ono bezpieczeństwa i higieny pracy w czasie wykonywania robót budowlanych (program na komputer). Rozporządzenie to nie określa dokładnie, jakie czynności powinien wykonać kierownik budowy, aby zabezpieczyć teren budowy (program na telefon). Jednak to właśnie na nim spoczywa obowiązek podjęcia odpowiednich działań, takich jak:
• wytyczenie dróg, przejść dla pieszych i wyjść,
• ogrodzenie terenu,
• wyznaczenie stref niebezpiecznych, czyli tych, w których zagrożone jest bezpieczeństwo zdrowia i życia ludzi,
• doprowadzenie mediów, czyli wody oraz energii elektrycznej,
• utylizacja lub odprowadzenie ścieków,
• przygotowanie pomieszczeń socjalnych i higieniczno-sanitarnych,
• zapewnienie naturalnego i sztucznego oświetlenia,
• zapewnienia łączności telefonicznej,
• zapewnienie odpowiedniej wentylacji,
• wyznaczenie składowisk materiałów budowlanych (program na egzamin ustny).

Kierownik budowy otrzymuje wszystkie obowiązki

Kierownik budowy otrzymuje wszystkie obowiązki i prawa wynikające z przejęcia budowy od inwestora (promocja 3 w 1). Wraz z mistrzem budowlanym sprawuje on nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na każdym stanowisku. Musi dbać o to, aby stosowano niezbędne środki ochrony zbiorowej, czyli siatki bezpieczeństwa i siatki ochronne, a także o odpowiednie zabezpieczenie prac na wysokości (segregator).
W przypadku, gdy nie jest możliwe stosowanie środków ochrony zbiorowej, kierownik powinien umożliwić stosowanie środków ochrony indywidualnej. Wszystkie informacje związane z zasadami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na danym obiekcie muszą być umieszczone w planie, który sporządza projektant. Kierownik budowy odpowiada za wszystko co dzieje się na budowie. Musi on prowadzić prace zgodnie z projektem (opinie). W przypadku, gdy konstrukcja ulegnie zawaleniu, a środki bezpieczeństwa okażą się niewystarczające, kierownik może zostać pociągnięty do odpowiedzialności. Dotyczy to także katastrof budowlanych będących skutkiem błędów w sztuce budowlanej.

Najnowsze wpisy

29.05.2024
Projektant budowlany

Projektant budowlany to profesjonalista odpowiedzialny za tworzenie planów budowy budynków i obiektów inżynierskich. Jego praca jest istotna w całym procesie…

28.05.2024
Książka obiektu budowlanego

Książka obiektu budowlanego to dokument służący do systematycznego rejestrowania i archiwizowania wszelkich istotnych informacji dotyczących eksploatacji, konserwacji i remontów budynku.…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami