Organizacja robót

Organizacja robót

Ponieważ częstotliwość i technologia wykonywania robót przeciwkorozyjnych w różnych rejonach zakładu są różne, w celu odpowiedniego zaplanowania kolejności i terminów robót należy podzielić teren zakładu na strefy zagrożenia korozyjnego i nanieść je na plan sytuacyjny zakładu (program uprawnienia budowlane na komputer). Pomiędzy etapem planowania i wykonywania robót zabezpieczających istnieje faza przygotowania robót. W fazie tej opracowuje się organizację robót, która może mieć poważny wpływ na wydajność pracy i jakość robót przeciwkorozyjnych.

Przez dobrą organizację robót może być poważnie podwyższona moc produkcyjna przedsiębiorstwa wykonującego roboty przeciwkorozyjne (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Dla organizacji robót przeciwkorozyjnych podstawowe znaczenie mają następujące przedsięwzięcia:

 1. koncentracja robót, szczególnie przy okresowym wykonywaniu remontów i robót malarskich na obszarze wielkich zakładów i dużych obiektów komunikacyjnych i energetycznych,
 2. ograniczenie przerw w wykonawstwie wskutek niekorzystnych warunków atmosferycznych,
 3. stosowanie uprzemysłowionych metod wykonawstwa, przede wszystkim w zakresie czasowej ochrony nowych elementów metalowych (uprawnienia budowlane),
 4. stosowanie i wykorzystywanie wysokosprawnych narzędzi i aparatów, np. piaskarek pneumatycznych, aparatów do natryskowego malowania itp.

Koncentracja sity roboczej i środków produkcji przynosi poważne korzyści ekonomiczne i techniczne. Przez opracowanie następnego zadania powinniście poznać te korzyści (program egzamin ustny).

Rozproszenie siły roboczej ma następujące ujemne skutki:

 • brak warunków do zastosowania zmechanizowanego sprzętu lub niepełne jego wykorzystywanie,
 • duży i nieproduktywny nakład pracy na zaopatrywanie licznych małych miejsc pracy, na prowadzenie rozgałęzionej kontroli jakości oraz na dokonywanie drobiazgowych obmiarów i obrachunków,
 • brak możliwości specjalizacji siły roboczej, racjonalnego podziału pracy i wzajemnej pomocy,
 • obniżenie bezpieczeństwa pracy, zwiększenie możliwości nieszczęśliwych wypadków,
 • opóźnianie terminów wykonania (opinie o programie).

Siły robocze

Wyjaśnijcie, które z wymienionych ujemnych skutków mogą być usunięte przez utworzenie większych kompleksów robót, umożliwiających koncentrację środków produkcji i siły roboczej.

Przykład placu robót dla brygady pracującej metodami uprzemysłowionymi. Na placu znajduje się obiekt główny, będący składem materiałów pędnych, na którym roboty muszą być wykonane w umownym terminie, oraz urządzenia znajdujące się wewnątrz budynków, które stanowią obiekty podrzędne nie związane terminem umownym. W centrum placu robót jest ustawiony wóz roboczy brygady (segregator aktów prawnych). Pytania, na które należy odpowiedzieć na piśmie, odnoszą się do sytuacji pokazanej na tym rysunku.

 • Dlaczego w przypadku robót przy dużym obiekcie stojącym pod gołym niebem, który będzie wymagał pracy przez dłuzszy okres, jest ważna obecność małych obiektów znajdujących się pod dachem, które również mają być zabezpieczone?
 • Jakie zalety ma wóz roboczy w porównaniu z barakiem, szczególnie pod względem zaopatrzenia brygady w materiały i sprzęt?
 • W co powinien być wyposażony większy wóz roboczy przeznaczony dla brygady wykonującej roboty przeciwkorozyjne sposobem uprzemysłowionym?

Przeważająca część robót przeciwkorozyjnych jest wykonywana na W 10 otwartym powietrzu. Nie sprzyjająca pogoda przyczynia się do poważnych strat produkcyjnych. Roboty malarskie i metalizacja natryskowa muszą być wstrzymane, gdy wilgotność względna powietrza przekracza 85% lub gdy temperatura spada poniżej +5°C. W zadaniu Z 86 wskazano możliwość prowadzenia robót na obiektach znajdujących się wewnątrz budynków, w przypadku gdy pogoda nie pozwala wykonywać ich na otwartym obiekcie głównym. W ten sposób zapobiega się przerwom, które zaistniałyby w przypadku prowadzenia robót wyłącznie pod gołym niebem(promocja 3 w 1). Dotyczy to całego okresu zimowego. Od kwietnia do października wykonuje się przede wszystkim roboty na obiektach stojących na zewnątrz. Na miesiące zimowe dla każdego przedsiębiorstwa robót przeciwkorozyjnych należy zapewnić wystarczający front robót wewnątrz budynków.

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Język abstrakcji

Wróblewski założył natychmiastowe działanie obrazu. Ma być tak jak w kinie! Atak na wyobraźnię i gra na emocjach. To pierwszy…

Sfera uczuciowa

Najważniejszą jej cechą jest więź między żywymi i umarłymi (obraz Matka z zabitym synem i wariacje tematu). Jej prosta emocjonalność…

Aktywny rozwój duchowy

Aktywny rozwój duchowy młodego artysty doprowadził go do punktu, w którym musiał odpowiedzieć na pytanie zasadnicze dla rozwoju własnego systemu…

Związek obrazu

Postawa krytyka-badacza-fachowca prowadzi ich do absolutyzacji wolności artysty i (w przeciwieństwie do Hanuska) uznania status quo współczesnego modelu kultury. Dla…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !