Blog

30.05.2018

Organy nadzoru budowlanego i ich zadania

W artykule znajdziesz:

Organy nadzoru budowlanego i ich zadania


Organy nadzoru budowlanego

 

Każdy budujący dom lub inny budynek, czy to osoba prywatna, czy firma budowlana podlega pod kontrolę nadzoru budowlanego.
Organy nadzoru budowlanego, a zarazem organy kontroli państwowej pełnią funkcję inspekcyjną, kontrolną i nadzorującą związaną z budową i użytkowaniem obiektów budowlanych.

 

Organy nadzoru budowlanego

 

Wyróżnia się następujące organy nadzoru budowlanego:
-powiatowy inspektor nadzoru budowlanego, do którego obowiązków należy kontrola obiektu budowlanego lub jego części, kontrola jego utrzymania, nakaz usunięcia oraz przyjęcie zawiadomienia o stwierdzonych na nim nieprawidłowościach i innego rodzaju zagrożeniach


-na szczeblu wojewódzkim organem nadzoru budowlanego jest wojewoda, który działa przy pomocy wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego
-główny inspektor nadzoru budowlanego, który pełni funkcję organu najwyższego stopnia.

 

Zadania nadzoru budowlanego

 

Organy nadzoru budowlanego interesują się tylko tymi kwestiami, które wiążą się z ochroną interesu publicznego, a nie sprawami spornymi o charakterze prywatnym i cywilnym. Do ich głównych zadań należy kontrola przestrzegania i stosowania prawa budowlanego, badania powstania i przyczyn katastrof budowlanych oraz zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części bez wymaganego pozwolenia, lub zgłoszenia.


Nadzór budowlany zajmuje się również kontrolą działań organów administracji architektoniczno-budowlanej w tym starosty oraz wojewody.
Postępowanie administracyjne organów nadzoru budowlanego wszczynane jest najczęściej na podstawie informacji o ewentualnych nieprawidłowościach na budowach i wysyłają na nie nie swoich inspektorów nadzoru budowlanego.

Inspektor nadzoru budowlanego.

 

Inspektor nadzoru jest uprawniony do wstępu na każdy obiekt budowlany. Inwestor, właściciel czy zarządca nie ma prawa odmówić inspektorowi kontroli obiektu. Zadaniem inspektora nadzoru budowlanego jest wykonanie pomiarów, zbadanie obiektu pod kątem budowlanym oraz zweryfikowanie zgodności prac budowlanych z projektem.

Najnowsze wpisy

09.05.2024
Architekt - po co mu uprawnienia budowlane?

Jeśli chcesz zostać architektem, potrzebne będą Ci specjalne uprawnienia budowlane. Uzyskanie tych uprawnień nie jest proste. Kandydat na architekta musi…

07.05.2024
Praktyki budowlane. Wszytko, co musisz o nich wiedzieć

Znaczenie praktyki zawodowej w zdobywaniu uprawnień budowlanych Praktyka zawodowa odgrywa kluczową rolę w zdobywaniu uprawnień budowlanych dla architektów oraz innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami