Osoby zatrudnione

Osoby zatrudnione

Osoby zatrudnione przy czyszczeniu stali powinny być zaopatrzone w sprzęt ochronny, jak maski przeciwpyłowe, okulary itp.
Oczyszczona stal jest albo zaraz kierowana do produkcji, albo składowana w sposób zabezpieczający ją przed ponownym zanieczyszczeniem i rdzewieniem (program uprawnienia budowlane na komputer).

Stosowane jest również powlekanie stali mlekiem cementowym. Duży wpływ na wydajność pracy przy czyszczeniu stali ma lokalizacja stanowiska czyszczenia W stosunku do związanych stanowisk cyklu produkcyjnego (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Omówione sposoby pod względem wydajności można uszeregować następująco, zaczynając od najmniej wydajnego: czyszczenie ręczne szczotkami, czyszczenie szczotką mechaniczną, czyszczenie bębnem płytkowym, czyszczenie piaskownicą.
Pręty zbrojenia powinny być zupełnie proste. Skrzywienia prętów rozciąganych w gotowych zabetonowanych i obciążonych elementach powodują miejscowe wykruszenia betonu i nadmierne wydłużenia elementów (uprawnienia budowlane). Skrzywione pręty ściskane łatwiej ulegają wybaczeniu i powodują nie tylko nadmierne odkształcenia elementów, ale również odłupywanie otuliny.

Skrzywienia prętów powstają w czasie transportu wskutek ich wadliwego ułożenia w skrzyni środka przewozowego lub przy składowaniu w stanie nieuporządkowanym. Ponadto stale dostarczane w kręgach mogą być niestarannie wyprostowywane. Często poważnym skrzywieniom ulegają pręty gotowych szkieletów po ich ułożeniu w formach, wskutek chodzenia po nich robotników, przetaczania wózków z masą betonową, ustawiania prefabrykatów itp.
Pręty o średnicach powyżej 10 mm prostuje się ręcznie za pomocą kluczy zbrojarskich lub młotkiem na kowadle (program egzamin ustny).

Mechanicznie stal prostuje się przez naciąg lub obtaczanie. Pierwszy sposób, najczęściej stosowany, polega na wyciąganiu prętów. Ponieważ trzeba tu stosować stosunkowo duże siły, powstają trwale odkształcenia stali, zmieniające jej strukturę, a zatem jej własności mechaniczne. Prostowanie przez obtaczanie jest lepsze, gdyż nie zmienia właściwości stali i jednocześnie czyści pręty (opinie o programie).

Odległość kołowrotu od wciągarki

Najprostszym urządzeniem mechanicznym do prostowania stali małych średnic jest kołowrót, na który nakłada się krąg, i wciągarka. Urządzenie to prostuje przez naciąg.
Przy prostowaniu postępuje się w ten sposób, że robotnik chwyta koniec pręta kręgu, rozwija go i przyciąga do wciągarki. Na bęben wciągarki nawinięty jest odcinek liny lub łańcucha, zakończony płaskownikiem, w którym są wykonane otwory do mocowania drutu. Lina jest rozwinięta i robotnik wkłada w otwór płaskownika koniec przyciągniętego drutu. Wraca do kołowrotu i zakłada na drut płaskownik przymocowany liną do pala wbitego obok kołowrotu (segregator aktów prawnych).

Pal jest zwykle wbity ukośnie, aby stanowił dostateczny opór dla naciąganego drutu. Po umocowaniu drutu robotnik wraca do wciągarki i kręcąc korbą naciąga drut, po czym zwalnia naciąg liny, odczepia zakotwienia i ucina nożycami wyprostowany drut na potrzebną długość oraz odkłada go na stos. Urządzenie to jest bardzo prymitywne i posiada małą wydajność.
Odległość kołowrotu od wciągarki nie powinna przekraczać 50 m, zaś pas terenu, na którym wykonuje się prostowanie, nie może być węższy od 2 m. Co kilka metrów na pasie tym powinno się wbić dwa kołki stalowe w odstępie 10 cm, między które wkłada się prostowany drut.

Kolki te stanowią zabezpieczenie przed ewentualnym zerwaniem drutu, który zwijając się mógłby poranić robotnika.
Ulepszeniem tego urządzenia jest przepuszczanie pręta przez prowadnicę (promocja 3 w 1).

Krzyżaki wykonuje się z desek lub bali i ustawia na podwalinie z krawędziaków umocowanych do ziemi kolkami. Na krzyżakach opiera się drążek przewleczony przez krąg stali. Ceowniki prostujące ustawia się w odległości 8-10 m od rozwijanego kręgu stali.

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Stosowanie ochrony anodowej

Zagadnienie skuteczności ochrony anodowej znacznie się komplikuje, kiedy rozpuszczone wskutek lokalnej korozji aniony (np. chlorków) zmniejszają powierzchnię warstwy pasywującej. Występuje…

Anody aluminiowe

Anody aluminiowe są utleniane przy wytrącaniu trudno rozpuszczalnego w wodzie uwodnionego wodorotlenku glinu Al(OH)3, przy czym oprócz anodowego rozpuszczania aluminium…

Zmineralizowany szlam

W wodach o średniej twardości i wodach twardych przy dużej zawartości soli (tj. o dużej konduktywności) również powstają takie same…

Pełne zabezpieczenie instalacji

Na powierzchni ocynkowanej tworzą się warstwy ochronne (wodorotlenki, tlenki i sole zasadowe o bardzo małej rozpuszczalności w wodzie) zapobiegające w…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !